C# .NET Bitmap Grafik API'si

Grafik çizmenizi ve resim oluşturmanızı sağlayan çeşitli çizim uygulamalarına (örn. MS Paint) rastlardınız. Ancak, kendi çizim yardımcı programınızı oluşturmak veya çizim özelliklerini web veya masaüstü uygulamanıza entegre etmek isterseniz ne olur? Bu tür senaryolar için Aspose, GDI+ ile aynı bitmap görüntüleri ve grafikleri oluşturmak için hafif bir çözüm olan Aspose.Drawing for .NET olarak .NET Graphics API’sini sunar. Böylece, .NET uygulamalarınızdan C# dilinde bit eşlemler oluşturabilirsiniz.

Bitmap Oluşturmak için C# .NET API - C# Bitmap Örneği ile Genel Bakış

Aspose.Drawing for .NET, yerel kod ve kitaplıklara herhangi bir bağımlılık olmadan çizgiler, yaylar, dikdörtgenler, çokgenler, elipsler vb. C# veya VB.NET kullanan 2B grafikler. Bu harika çizim API’si ile C# kullanarak sıfırdan bir görüntünün nasıl oluşturulacağına veya mevcut bir görüntünün üzerine nasıl grafik çizileceğine bir göz atalım.

C# .NET Graphics API - Kurulum

Başlamadan önce, Aspose.Drawing for .NET’in kurulum yöntemlerine bir göz atalım. API’nin DLL dosyasını indirebilir veya Visual Studio’daki NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Drawing

C#’ta Sıfırdan Bir Bitmap Görüntüsü Oluşturma

Bu bölümde, sıfırdan bir görüntü oluşturmak için API’yi nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Gösterim için görüntüye sadece birkaç grafik nesne ekleyeceğim, ancak aynı kod diğer nesneleri eklemek için genişletilebilir. Aşağıda, Aspose.Drawing for .NET kullanarak bir görüntü oluşturma adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir bitmap görüntüsünün nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Bitmap nesnesi oluştur
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 800, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);
// Grafikler oluşturun ve başlatın
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);            
// Kalem Oluştur
Pen pen = new Pen(Color.FromKnownColor(KnownColor.Blue), 2);
// yay çiz
graphics.DrawArc(pen, 0, 0, 700, 700, 0, 180);
// Başka bir Kalem oluştur
Pen pen1 = new Pen(Color.FromKnownColor(KnownColor.Red), 2);
// elips çiz
graphics.DrawEllipse(pen1, 10, 10, 900, 700);
// Çizimi istenen görüntü biçiminde kaydedin
bitmap.Save(@"drawing.png");

Çıktı Bit Eşlem Görüntüsü

C# ile sıfırdan resim oluşturma

Diğer grafik nesnelerin çizimine ilişkin kod örnekleri için aşağıdaki belgelendirme makalesini ziyaret edebilirsiniz:

C#’ta Mevcut Bit Eşlem Görüntüsü Üzerinde Grafik Çizin

Ayrıca mevcut bir görüntüyü yükleyebilir ve üzerine istediğiniz grafik nesneleri çizebilirsiniz. Mevcut bir görüntüyü yüklemek ve üzerinde çalışmak, yeni bir görüntü oluşturmak kadar basittir. Bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar aşağıdadır.

  • Bitmap sınıfının bir örneğini oluşturun ve görüntünün yolu ile başlatın.
  • Bir önceki örnekte yaptığınız gibi çizgi, çokgen vb. istediğiniz grafikleri çizin.
  • Güncellenen görüntüyü Bitmap.Save(string) yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak varolan bir görüntüye nasıl grafik çizileceğini gösterir.

// Bitmap'i giriş görüntüsüyle başlat
Bitmap bitmap = new Bitmap("input.png");
// Grafikleri başlat
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);
// Bir Kalem Oluştur
Pen pen = new Pen(Color.FromKnownColor(KnownColor.Orange), 4);
// Çokgen çiz
graphics.DrawPolygon(pen, new Point[] { new Point(100, 100), new Point(500, 400), new Point(900, 100) });
// Çizimi istenen görüntü biçiminde kaydedin
bitmap.Save(@"drawing_updated.png");

Çıktı

resim üzerinde grafik çizmek C#

C# .NET Bitmap API - Ücretsiz Lisans Alın

Değerlendirme sınırlamaları olmaksızın bitmap görüntüleri oluşturmak için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda size Aspose.Drawing for .NET’in temel özelliklerini kullanmayı ve C#’ta sıfırdan bitmap görüntüleri oluşturmayı gösterdim. Ek olarak, C# kullanarak mevcut bitmap görüntülere nasıl grafik ekleneceğini gördünüz. API’nin tüm özelliklerini keşfetmek için belgelere başvurabilir ve kod örneklerini indirebilirsiniz.

Aspose.Drawing for .NET ile ilgili gelecek gönderiler ve eğitimler için bizi izlemeye devam edin ve Aspose.Drawing Ürün Ailesi bölümünü ziyaret etmeye devam edin.