Elips Çiz C#

Vektör grafikleri, şekil çizmek için yaygın olarak kullanılır. Aspose.Drawing API ile çalışırken C# uygulamalarında kolayca şekiller çizebilirsiniz. Bu tür gereksinimler doğrultusunda, bu makale C# dilinde Elips’in nasıl çizileceğini kapsar.

Elips Şekli Oluştur - C# API Kurulumu

Aspose.Drawing for .NET API’sini kurmanız gerekiyor. İndirilenler bölümünden yapılandırın veya Microsoft Visual Studio IDE’de aşağıdaki NuGet komutunu kullanın:

PM> Install-Package Aspose.Drawing

C# ile bir Elips Çizin

Aşağıdaki adımları izleyerek bir elips çizebilirsiniz:

  • Bir Bitmap sınıf nesnesini başlat
  • Bir Pen sınıfı örneği oluşturun
  • elipsi çiz
  • Çıktı çizim görüntüsünü kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, C# dilinde bir elipsin nasıl çizileceğini açıklar:

// Bir Bitmap sınıf nesnesini başlat
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 800, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// Bir Pen sınıfı örneği oluşturun
Pen pen = new Pen(Color.FromKnownColor(KnownColor.Blue), 2);

// elipsi çiz
graphics.DrawEllipse(pen, 10, 10, 900, 700);

// Çıktı çizim görüntüsünü kaydet
bitmap.Save("DrawEllipse.png");

C#’ta Elips Çiz - Gelişmiş

Bir elips çizerken farklı özellikler ayarlayabilirsiniz. Örneğin, elipsi çizmek için düz fırça veya doku fırçası kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar, bir elips çiziminin gelişmiş bir şekilde oluşturulmasını göstermektedir:

  • Bir Bitmap sınıf nesnesini başlat
  • Rengini belirtirken bir fırça oluşturun
  • Fırçayı kullanarak bir Kalem oluşturun
  • elipsi çiz
  • Çıktı çizim görüntüsünü kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, C#’ta gelişmiş seçeneklerle bir elipsin nasıl çizileceğini açıklar:

// Bir Bitmap sınıf nesnesini başlat
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 800, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);

// Grafik sınıfı örneği oluştur
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// Rengini belirtirken bir fırça oluşturun
Brush brush = new SolidBrush(Color.FromKnownColor(KnownColor.Blue));

// kalem oluştur
Pen pen = new Pen(brush);

// Elips Çiz
graphics.DrawEllipse(pen, 10, 10, 900, 700);

// Çıktı çizimini kaydet
bitmap.Save("DrawEllipse.png");

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

API’yi tam kapasitesiyle değerlendirmek için ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, C# dilinde programlı olarak farklı seçeneklerle elips çizmeyi öğrendiniz. Ayrıca, API tarafından sunulan özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgeler bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir endişeniz olması durumunda, lütfen forumdan bize yazın.

Ayrıca bakınız

Windows olmayan bir Platformda System.Drawing’i .NET 6 ile kullanma