E-postayı PDF'ye Dönüştür

E-postaların içeriğini web veya masaüstü uygulamalarınıza yerleştirmeniz gerektiğinde çeşitli senaryolar olabilir. Bu gibi durumlarda, e-posta mesajlarını kolayca gömülebilecek ve görüntülenebilecek bir biçime dönüştürebilirsiniz. Olası çözümlerden biri, e-postadan PDF’e dönüştürmedir. Bu makale, C# dilinde bir e-postanın PDF’ye nasıl dönüştürüleceğine ilişkin adım adım bir kılavuz ve kod örneği sağlar. Sağlanan adımları takip edebilir ve kod örneğini C# dilinde EML’den PDF’e ve MSG’den PDF’ye dönüştürme için kullanabilirsiniz.

C# Email’den PDF’e Dönüştürücü - Ücretsiz İndirme

Aspose.Email for .NET, .NET uygulamalarının içinden popüler e-posta biçimlerini oluşturmak ve değiştirmek için tasarlanmış bir C# sınıf kitaplığıdır. Aspose.Words for .NET ile birlikte API, EML ve MSG e-posta mesajlarını aslına uygun olarak PDF formatına dönüştürmenizi sağlar. API’lerin DLL’lerini indirebilir veya NuGet kullanarak .NET uygulamalarınıza yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Words
PM> Install-Package Aspose.Email

C# dilinde EML veya MSG’yi PDF’ye Dönüştürme Adımları

Aşağıda, e-posta mesajlarını C# dilinde PDF biçimine dönüştürme adımları yer almaktadır.

  • MailMessage sınıfını kullanarak e-posta dosyasını yükleyin.
// Dosyayı kullanarak e-posta mesajını yükle
MailMessage mailMsg = MailMessage.Load("message.msg");
  • E-posta mesajını varsayılan MHTML formatı olarak bir MemoryStream nesnesine kaydedin.
// Bellek akışı oluştur
MemoryStream ms = new MemoryStream();

// E-posta mesajını bellek akışına kaydet
MailMessage.Save(ms, Aspose.Email.SaveOptions.DefaultMhtml);
// Yükleme seçeneklerini oluşturun ve ayarlayın
var loadOptions = new Aspose.Words.LoadOptions();
loadOptions.LoadFormat = LoadFormat.Mhtml;
// Document örneğini oluşturun ve MTHML'yi MemoryStream'den yükleyin
var document = new Aspose.Words.Document(ms, loadOptions);
// PDFSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun
var pdfSaveOptions = new Aspose.Words.Saving.PdfSaveOptions();
// E-postayı PDF olarak kaydet
document.Save("email-to-pdf.pdf", pdfSaveOptions);

E-postadan PDF’e C# Dönüşümü - Tam Kod

Aspose.Emails for .NET ve Aspose.Words for .NET API’leri kullanarak bir e-posta mesajını PDF’ye dönüştürmek için eksiksiz kod aşağıdadır.

// E-posta mesajını yükle
MailMessage mailMsg = MailMessage.Load("message.msg");

MemoryStream ms = new MemoryStream();
mailMsg.Save(ms, Aspose.Email.SaveOptions.DefaultMhtml);

// bir LoadOptions örneği oluşturun ve LoadFormat'ı Mhtml olarak ayarlayın
var loadOptions = new Aspose.Words.LoadOptions();
loadOptions.LoadFormat = LoadFormat.Mhtml;

// Document örneğini oluşturun ve MTHML'yi MemoryStream'den yükleyin
var document = new Aspose.Words.Document(ms, loadOptions);

// bir HtmlSaveOptions örneği oluşturun
var saveOptions = new Aspose.Words.Saving.PdfSaveOptions();
document.Save("email-to-pdf.pdf", saveOptions);

EML veya MSG’den PDF’e C# Dönüştürücü - Ücretsiz Lisans Alın

E-postaları değerlendirme sınırlamaları olmadan PDF’ye dönüştürmek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Aspose Email to PDF Converter - Canlı Demo

Çözüm

E-postadan PDF’e dönüştürme, e-posta mesajlarını web veya masaüstü uygulamalarınıza yerleştirmeniz gerektiğinde uygulanabilir. Bu nedenle, bu makalede, .NET uygulamalarınızda e-postaları C# dilinde PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Kullanılan API’ler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki belgeleri ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca bakınız