EML ve MSG E-postalarını Java'da PDF'ye Dönüştürün

EML ve MSG, MS Outlook tarafından e-postaları depolamak için kullanılan popüler e-posta biçimleridir. EML veya MSG dosyalarının içeriğini web veya masaüstü uygulamalarınızdan paylaşmanız gereken durumlar olabilir. En uygun çözümlerden biri e-posta dosyalarının PDF formatına dönüştürülmesidir. Bu yazıda, e-postaları Java’da PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Sağlanan kod örneklerini C# dilinde EML’den PDF’e ve MSG’den PDF’e dönüştürme için kullanabilirsiniz.

Java Email’den PDF’e Dönüştürücü - Ücretsiz İndirin

EML veya MSG e-postalarını PDF’ye dönüştürmek için Aspose.Email for Java ve Aspose.Words for Java kombinasyonunu kullanacağız. İlki, e-posta istemci uygulamaları oluşturmak için bir dizi özellik sağlayan bir e-posta API’sidir. Oysa ikincisi, Word belgeleri oluşturmak ve değiştirmek için bir kelime işlemci API’sidir. API’yi Java uygulamalarınıza yüklemek için aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanabilirsiniz.

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
<repository>

Bağımlılıklar:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.2</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>22.3</version>
  <type>pom</type>
</dependency>

Ayrıca API’lerin JAR’larını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Java’da bir EML veya MSG’yi PDF’ye dönüştürün

Java’da bir EML veya MSG e-postasını PDF’ye dönüştürme adımları aşağıda verilmiştir.

 • MailMessage sınıfını kullanarak e-posta dosyasını yükleyin.
 • E-posta mesajını varsayılan MHTML formatı olarak bir ByteArrayOutputStream nesnesine kaydedin.
 • LoadOptions sınıfının bir örneğini oluşturun ve yükleme formatını MHTML olarak ayarlayın.
 • Document sınıfını oluşturun ve yapıcısına parametre olarak ByteArrayOutputStream ve LoadOptions nesnelerini iletin.
 • Document.save(String, SaveFormat.PDF) yöntemini kullanarak e-postayı PDF’ye dönüştürün.

Java’da bir e-postayı PDF’ye dönüştürmek için tam kod aşağıdadır.

// E-posta yükle
FileInputStream fstream=new FileInputStream("email.eml");
MailMessage eml = MailMessage.load(fstream);

// Mesajı MHTML biçiminde çıktı akışına kaydedin
ByteArrayOutputStream emlStream = new ByteArrayOutputStream();
eml.save(emlStream, SaveOptions.getDefaultMhtml());

// Akışı Word belgesine yükleyin
LoadOptions lo = new LoadOptions();
lo.setLoadFormat(LoadFormat.MHTML);
Document doc = new Document(new ByteArrayInputStream(emlStream.toByteArray()), lo);

// diske kaydet
doc.save("converted.Pdf", SaveFormat.PDF);

// Veya akışa kaydedin
ByteArrayOutputStream foStream = new ByteArrayOutputStream();
doc.save(foStream, SaveFormat.PDF);

E-postadan PDF’e Java Dönüştürücü API’leri - Ücretsiz Lisans Alın

API’leri değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

E-postadan PDF’e - Canlı Demo

EML’den PDF Çevrimiçi Dönüştürücüye Aspose

Aspose’un EML dosyalarını PDF’ye dönüştürmek için kullandığı çevrimiçi dönüştürücü aşağıdadır.

MSG’den PDF Çevrimiçi Dönüştürücüye Aspose

MSG’den PDF’e demo için aşağıdaki çevrimiçi dönüştürücüyü kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java’da EML veya MSG e-postalarını PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Aspose.Email ve Aspose.Words kombinasyonunun Java uygulamalarından e-postadan PDF’e dönüştürmeyi gerçekleştirmek için nasıl kullanılacağını gösterdik. Ayrıca her iki API’nin de aşağıda belirtilen belgelerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız