Java'da Outlook Dağıtım Listeleri Oluşturun

E-posta dağıtım listeleri, bireysel e-posta adresleri yazmadan bir grup insana e-posta göndermeyi mümkün kılar. Resmi, sosyal vb. gibi kişi türlerine göre bir dizi liste oluşturabilirsiniz. MS Outlook ayrıca dağıtım listeleri yapmanıza olanak tanır ve genellikle bu tür listeleri programlı olarak oluşturmanız gerekebilir. Öyleyse Java’da programlı olarak MS Outlook dağıtım listelerinin nasıl oluşturulacağını ve okunacağını görelim.

MS Outlook Dağıtım Listeleri Oluşturmak için Java API

Aspose.Email for Java, e-postalarla çalışmak için harika bir API’dir. E-postalar oluşturmanıza, göndermenize ve işlemenize ve MS Outlook da dahil olmak üzere çeşitli e-posta istemcileriyle çalışmanıza olanak tanır. Bu yazıda Outlook dağıtım listelerini oluşturmak ve okumak için bu API’yi kullanacağız. API’yi indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.3</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Java’da MS Outlook’ta Dağıtım Listesi Oluşturma

MS Outlook, dağıtım listeleriyle ilgili bilgileri depolamak için PST biçimini kullanır. Aspose.Email for Java kullanarak programlı olarak MS Outlook’ta bir dağıtım listesinin nasıl oluşturulacağını görelim.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir MS Outlook dağıtım listesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

String dataDir = "outlook/";

String displayName1 = "Sebastian Wright";
String email1 = "SebastianWright@dayrep.com";

String displayName2 = "Wichert Kroos";
String email2 = "WichertKroos@teleworm.us";

String strEntryId1;
String strEntryId2;

// Kişilerden dağıtım listesi oluştur
try (PersonalStorage personalStorage = PersonalStorage.create(dataDir + "list.pst", FileFormatVersion.Unicode)) {
  // Kişi klasörünü PST'ye ekleyin
  FolderInfo contactFolder = personalStorage.createPredefinedFolder("Contacts", StandardIpmFolder.Contacts);

  // Kişi oluştur
  strEntryId1 = contactFolder.addMapiMessageItem(new MapiContact(displayName1, email1));
  strEntryId2 = contactFolder.addMapiMessageItem(new MapiContact(displayName2, email2));

  // Üyeleri tutmak için bir koleksiyon oluşturun
  MapiDistributionListMember member1 = new MapiDistributionListMember(displayName1, email1);
  member1.setEntryIdType(MapiDistributionListEntryIdType.Contact);
  member1.setEntryId(Base64.getDecoder().decode(strEntryId1));

  MapiDistributionListMember member2 = new MapiDistributionListMember(displayName2, email2);
  member2.setEntryIdType(MapiDistributionListEntryIdType.Contact);
  member2.setEntryId(Base64.getDecoder().decode(strEntryId2));

  // Koleksiyona üye ekleyin
  MapiDistributionListMemberCollection members = new MapiDistributionListMemberCollection();
  members.add(member1);
  members.add(member2);

  // Liste oluştur
  MapiDistributionList distributionList = new MapiDistributionList("Contact list", members);
  distributionList.setBody("Distribution List Body");
  distributionList.setSubject("Sample Distribution List using Aspose.Email");

  // PST'ye dağıtım listesi ekle
  contactFolder.addMapiMessageItem(distributionList);
}

Java’da bir MS Outlook Dağıtım Listesi okuyun

Ayrıca bir Outlook dağıtım listesini okuyabilir ve kişilerin bilgilerini alabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar bu işlemin nasıl gerçekleştirileceğini göstermektedir.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir MS Outlook dağıtım listesinin nasıl okunacağını gösterir.

// PST dosyasını yükle
MapiMessage message = MapiMessage.load("list.pst");

// Dağıtım listesini getir
MapiDistributionList dlist = (MapiDistributionList)message.toMapiMessageItem();

// Üye koleksiyonunu al
MapiDistributionListMemberCollection members = dlist.getMembers();

// Koleksiyondaki her MapiDistributionListMember'ı okuyun
MapiDistributionListMember member1 = members.get(0);

Ücretsiz API Lisansı Alın

Aspose.Email for Java’yı ücretsiz geçici lisans alarak değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanabilirsiniz.

Çözüm

MS Outlook’taki bir dağıtım listesi, bir grup insana e-posta göndermenizi sağlar. Bu yazıda, Java’da MS Outlook dağıtım listelerinin nasıl oluşturulacağını öğrendiniz. Ayrıca, Outlook dağıtım listelerini programlı olarak nasıl okuyacağınızı gördünüz. Ayrıca, belgeleri kullanarak Java e-posta API’si hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı veya sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız