Java'da MS Exchange Sunucusunda Klasör Oluşturma ve Silme

Microsoft Exchange Server, e-postaları gelen kutusu, giden kutusu vb. farklı klasörlerde tutar. Ayrıca önceden tanımlanmış klasörler içinde kendi klasörlerinizi veya alt klasörlerinizi oluşturmanıza olanak tanır. Bazı durumlarda, Exchange Server’da program aracılığıyla özel klasörler oluşturmanız gerekebilir. Bunu başarmak için bu makale, Java’daki MS Exchange Server’da EWS ile klasörlerin veya alt klasörlerin nasıl oluşturulacağını veya silineceğini kapsar.

MS Exchange Sunucusunda Klasör Oluşturmak için Java API

EWS kullanarak MS Exchange Sunucusunda klasörlerle çalışmak için Aspose.Email for Java kullanacağız. Java uygulamalarının içinden Exchange Server’ın hizmetleriyle çalışmak için güçlü bir API’dir. API’yi indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.2</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Java’da MS Exchange Sunucusunda Bir Klasör Oluşturun

Aşağıdakiler, Java’da MS Exchange Sunucusunda bir klasör oluşturma adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da EWS ile MS Exchange Sunucusunda bir klasörün nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Kimlik bilgilerini vererek EWSClient sınıfının örneğini oluşturun
IEWSClient client = EWSClient.getEWSClient("https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx", "testUser", "pwd",
		"domain");

// Gelen kutusu URI'sini al (gelen kutusunda klasör oluşturmak için)
String inbox = client.getMailboxInfo().getInboxUri();

// Klasör adını belirtin
String folderName1 = "EMAILNET-35054";

try {
	// Klasör oluşturun
	client.setUseSlashAsFolderSeparator(true);
	client.createFolder(inbox, folderName1);
} catch (Exception e) {
	// Bir şey yap
}

Java’da MS Exchange Sunucusunda Alt Klasör Oluşturma

Bir alt klasör oluşturmak için öncelikle üst klasörün var olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Varsa, alt klasörü oluşturmanız yeterlidir, aksi takdirde önce ana klasörü oluşturun. Aşağıdaki adımlar, Java’da MS Exchange Sunucusunda bir alt klasörün nasıl oluşturulacağını göstermektedir.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da MS Exchange Server’da bir alt klasörün nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Kimlik bilgilerini vererek EWSClient sınıfının örneğini oluşturun
IEWSClient client = EWSClient.getEWSClient("https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx", "testUser", "pwd", "domain");

// Gelen kutusu URI'sini al (gelen kutusunda klasör oluşturmak için)
String inbox = client.getMailboxInfo().getInboxUri();

// Klasör adını belirtin
String folderName1 = "EMAILNET-35054";

// Alt klasör adını belirtin
String subFolderName = "2015";
String folderName2 = folderName1 + "/" + subFolderName;

try
{			
  // Klasör oluşturun
  client.setUseSlashAsFolderSeparator(true);
  if (!client.folderExists(inbox, folderName1))
  {
    // Klasör oluşturun
    client.createFolder(inbox, folderName1);
  }

  // Alt klasör Oluştur
  client.createFolder(inbox, folderName2);
}
catch(Exception e)
{
  // Bir şey yap
}

Java’da MS Exchange Sunucusunda Bir Klasörü Silme

Aşağıdakiler, Java’da MS Exchange Server’daki bir klasörü silme adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da MS Exchange Server’da bir klasörün nasıl silineceğini gösterir.

// Kimlik bilgilerini vererek EWSClient sınıfının örneğini oluşturun
IEWSClient client = EWSClient.getEWSClient("https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx", "testUser", "pwd", "domain");

// Gelen kutusu URI'sini al (gelen kutusunda klasör oluşturmak için)
String inbox = client.getMailboxInfo().getInboxUri();

// Klasör adını belirtin
String folderName1 = "EMAILNET-35054";

ExchangeFolderInfo rootFolderInfo = null;

try
{			
	ExchangeFolderInfo[] referenceToRootFolderInfo = { rootFolderInfo };
	
	// Klasörün var olup olmadığını kontrol edin
	boolean outRefCondition0 = client.folderExists(inbox, folderName1, /* out */ referenceToRootFolderInfo);
	rootFolderInfo = referenceToRootFolderInfo[0];

	if (outRefCondition0) {		    
	// Klasörü sil
	client.deleteFolder(rootFolderInfo.getUri(), true);
	}
}
catch(Exception e)
{
  // Bir şey yap
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

Aspose.Email for Java’yı değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanmak için ücretsiz geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java’da EWS ile Microsoft Exchange Server’da klasörlerle nasıl çalışılacağını öğrendiniz. Java’da programlı olarak MS Exchange Sunucusunda belirli bir klasörü nasıl oluşturacağınızı ve sileceğinizi gördünüz. Ayrıca belgelerden Aspose.Email for Java hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız