C# ile MS Exchange Sunucusunda Görev Oluşturma, Güncelleme veya Silme

Çeşitli kişiler, yapılacaklar listesi olarak da bilinen, gerçekleştirilecek etkinliklerin bir listesini oluşturur. Bu tür listeler genellikle kağıt, metin düzenleyici, elektronik tablolar vb. Bu yazıda, MS Exchange Server’da programlı olarak C# ile görevlerin nasıl ekleneceğini, güncelleneceğini veya silineceğini ele alacağız.

MS Exchange Sunucusunda Görevler Oluşturmak ve Güncellemek için C# API

MS Exchange Server’da görev oluşturmak, güncellemek veya silmek için Aspose.Email for .NET kullanacağız. E-posta istemci uygulamaları oluşturmak ve karmaşık kod yazmadan MS Exchange Server ile çalışmak için zengin özelliklere sahip bir API’dir. API’nin DLL’sini indirebilir veya aşağıdaki komutu kullanarak NuGet’ten yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Email

C# ile MS Exchange Sunucusunda Görev Oluşturma

Aşağıdakiler, C# .NET’te MS Exchange Sunucusunda görev oluşturma adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, MS Exchange Server’da C# kullanarak görevlerin nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Kimlik bilgilerini vererek EWSClient sınıfının örneğini oluşturun
IEWSClient client = EWSClient.GetEWSClient("https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx", "testUser", "pwd", "domain");

// Exchange görev nesnesi oluştur
ExchangeTask task = new ExchangeTask();

// Görev konusunu ve durumunu (veya diğer özellikleri) ayarlayın
task.Subject = "New-Test";
task.Status = ExchangeTaskStatus.InProgress;

// Görev oluştur
client.CreateTask(client.MailboxInfo.TasksUri, task);

C# ile MS Exchange Sunucusunda Görevi Güncelle

Ayrıca MS Exchange Server üzerindeki mevcut görevlere C# kullanarak programlı olarak erişebilir ve güncelleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde MS Exchange Sunucusunda bir görevin nasıl güncelleneceğini gösterir.

// Kimlik bilgilerini oluştur ve başlat
var credentials = new NetworkCredential("username", "12345");

// Kimlik bilgilerini vererek ExchangeClient sınıfının örneğini oluşturun
IEWSClient client = EWSClient.GetEWSClient("https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx", "testUser", "pwd", "domain");

// Exchange'den görev bilgisi toplama alın
ExchangeMessageInfoCollection tasks = client.ListMessages(client.MailboxInfo.TasksUri);

// Listedeki tüm görevleri ayrıştırın
foreach (ExchangeMessageInfo info in tasks)
{
  // Geçerli görev bilgilerini kullanarak görevi borsadan getir
  ExchangeTask task = client.FetchTask(info.UniqueUri);

  // Görev durumunu güncelle
  task.Status = ExchangeTaskStatus.NotStarted;

  // Görev son tarihini ayarla
  task.DueDate = new DateTime(2013, 2, 26);

  // Görev önceliğini ayarla
  task.Priority = MailPriority.Low;

  // Exchange'de görevi güncelle
  client.UpdateTask(task);
}

C# ile MS Exchange Sunucusundaki Görevleri Sil

Aşağıdakiler, C# dilinde MS Exchange sunucusundaki görevleri silme adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde MS Exchange Server’dan görevlerin nasıl silineceğini gösterir.

// Kimlik bilgilerini vererek ExchangeClient sınıfının örneğini oluşturun
IEWSClient client = EWSClient.GetEWSClient("https://outlook.office365.com/ews/exchange.asmx", "testUser", "pwd", "domain");

// Exchange'den görev koleksiyonu alın
ExchangeMessageInfoCollection tasks = client.ListMessages(client.MailboxInfo.TasksUri);

// Listedeki tüm görevleri ayrıştırın
foreach (ExchangeMessageInfo info in tasks)
{
  // Geçerli görev bilgilerini kullanarak görevi borsadan getir
  ExchangeTask task = client.FetchTask(info.UniqueUri);

  // Mevcut görevin kriterleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin
  if (task.Subject.Equals("test"))
  {
    // Exchange'den görevi sil
    client.DeleteItem(task.UniqueUri, DeletionOptions.DeletePermanently);
  }
}

Exchange Server Görevlerini Yönetmek için C# API’si - Ücretsiz Lisans Alın

Değerlendirme sınırlamaları olmaksızın MS Exchange Server’daki görevlerle çalışmak için ücretsiz geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, Microsoft Exchange Server’da görevlerin nasıl yönetileceğini öğrendiniz. Özellikle, MS Exchange Sunucusunda görevlerin C# ile programlı olarak nasıl eklendiğini, güncellendiğini veya silindiğini gördünüz. Ayrıca, Aspose.Email for .NET hakkında daha fazlasını okumak için belgeleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı forumumuz aracılığıyla da sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız