C# E-postadan HTML'ye

E-postaların içeriğini web sayfalarına gömmek için onları HTML biçimine dönüştürmeniz gerekir. Bu gibi durumlarda, bu makale .NET uygulamalarında bir e-postanın HTML’ye dönüşümünün nasıl otomatikleştirileceğini kapsar. Özellikle MSG ve EML e-postalarını C#‘da HTML veya MHTML’e nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.

C# Email to HTML Converter API - Ücretsiz İndirme

E-postadan HTML’ye dönüştürme için Aspose.Email for .NET kullanacağız. Söz konusu API, MS Outlook veya başka bir yazılım yüklemeden e-posta oluşturmak, değiştirmek, dönüştürmek ve göndermek için tasarlanmıştır. API’nin DLL dosyasını indirebilir veya NuGet kullanarak .NET uygulamanıza yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Email

E-postaları C# ile HTML’ye Dönüştürün

Aşağıdaki bölümlerde, e-postaların HTML veya MHTML biçimlerine nasıl dönüştürüleceği gösterilmektedir.

MSG veya EML’yi C# dilinde HTML’ye dönüştürün

Aspose.Email for .NET kullanarak bir MSG veya EML e-posta dosyasını HTML’ye dönüştürme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, bir MSG/EML e-postasının C# kullanarak HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// E-posta dosyasını yükle
MailMessage mailMsg = MailMessage.Load("mail.eml");

// E-postayı HTML'ye dönüştür
mailMsg.Save("email-to-html.html", SaveOptions.DefaultHtml);

MSG veya EML’yi C# dilinde MHTML olarak kaydedin

MHTML, HTML içeriğini harici kaynaklarla birlikte kapsüllemek için kullanılan bir web sayfası arşiv biçimidir. Bir e-postadan MHTML’ye dönüşüm gerçekleştirmek için, MailMessage.Save() yöntemine yalnızca SaveOptions.DefaultMhtml ikinci bir parametre olarak sağlamanız gerekir. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, bir MSG veya EML dosyasının C# kullanarak MHTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// E-posta dosyasını yükle
MailMessage mailMsg = MailMessage.Load("mail.msg");

// E-postayı MHTML'ye dönüştürün
mailMsg.Save("email-to-html.html", SaveOptions.DefaultMhtml);

C# MSG veya EML’den HTML’ye Dönüştürücü - Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz bir geçici lisans alarak, değerlendirme sınırlamaları olmaksızın e-postaları HTML’ye dönüştürebilirsiniz.

E-postadan HTML’ye - Canlı Demo

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak e-postaları HTML veya MHTML biçimlerine nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. API referansları ve kod örnekleriyle birlikte adımlar, MSG/EML’den HTML/MHTML’ye dönüştürmenin nasıl gerçekleştirileceğini göstermiştir. Belgeleri kullanarak C# e-posta API’si hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız