Python'da XBRL'yi Doğrulayın

XBRL, XML Tabanlı İş Raporlama Dili anlamına gelir. Şirketlerin, şirketlerindeki çeşitli departmanlar arasında bilgi paylaşabilmeleri için verilerini düzenlemelerine yardımcı olan basit bir şemadır. XBRL ve Inline XBRL (iXBRL) belgeleri, farklı iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılmış elektronik iş raporlarıdır. Bu, sıkıcı iş belgelerinin başka bir türü değildir — XBRL belgeleri, mali belgeleri doğrulamak için kullanılabilecek belirli yapı, biçim ve özellikler içerir. Bir XBRL veya iXBRL örnek belgesini programlı olarak kolayca doğrulayabiliriz. Bu yazıda, Python’da bir XBRL belgesinin nasıl doğrulanacağını öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. XBRL Belgesini Doğrulamak için Python XBRL Doğrulayıcı API’sı
 2. XBRL Dosyasını Doğrula
 3. Satır İçi XBRL Dosyasını Doğrula

XBRL Belgesini Doğrulamak için Python XBRL Validator API

Bir XBRL dosyasını veya örnek belgesini doğrulamak için Aspose.Finance for Python API’sini kullanacağız. XBRL örnekleri oluşturmaya, XBRL veya iXBRL dosyalarını ayrıştırmaya ve doğrulamaya izin verir.

API, bir veya daha fazla XBRL örneği içeren bir XBRL belgesini temsil eden XbrlDocument sınıfını sağlar. Bir XBRL örneği, kök öğesinin bir XBRL etiketine sahip olduğu bir XML parçasıdır. XbrlInstance sınıfı, XBRL örnekleriyle çalışmak için çeşitli yöntemler ve özellikler sağlar. Bu sınıfın validate() yöntemi, seçilen XBRL örneğini doğrular. Bir satır içi XBRL belgesini temsil eden API’nin InlineXbrlDocument sınıfına sahibiz. Ayrıca, API’nin ValidationErrorCode numaralandırması, tüm doğrulama hata kodlarını ve ilgili hata mesajını tanımlar.

Lütfen paketi indirin veya konsolda aşağıdaki pip komutunu kullanarak PyPI API’sini yükleyin:

pip install aspose-finance

Python’da XBRL Belgesini Doğrulayın

Aşağıda verilen adımları izleyerek bir XBRL örnek belgesini kolayca yükleyebilir ve doğrulayabiliriz:

 1. Öncelikle, XbrlDocument sınıfını kullanarak bir XBRL dosyası yükleyin.
 2. Ardından, xbrlinstances’ı kullanarak tüm örnekleri alın.
 3. Ardından, koleksiyondan istenen XBRL örneğine erişin.
 4. Bundan sonra, XBRL örneğini doğrulamak için valide() yöntemini çağırın.
 5. Son olarak, varsa hataları gösterin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir XBRL örneğinin nasıl doğrulanacağını gösterir.

# Bu kod örneği, XBRL örnek belgesinin nasıl doğrulanacağını gösterir.
from aspose.finance.xbrl import XbrlDocument

# Giriş belgesine giden yol
inputFile = "C:\Files\sample.xbrl"

# XBRL dosyasını yükle
document = XbrlDocument(inputFile)

# Örnek alma
xbrlInstances = document.xbrl_instances

# Belirli bir örneği seçin
xbrlInstance = xbrlInstances[0]

# Doğrula
xbrlInstance.validate()

# Varsa doğrulama hatalarını göster
if xbrlInstance.validation_errors.length > 0:
  for validationError in xbrlInstance.validation_errors:
    print(validationError.message)

Python’da Satır İçi XBRL Belgesini Doğrulayın

Aşağıda verilen adımları izleyerek bir iXBRL belgesini de doğrulayabiliriz:

 1. İlk olarak, InlineXbrlDocument sınıfını kullanarak bir iXBRL dosyası yükleyin.
 2. Bundan sonra, XBRL örneğini doğrulamak için valide() yöntemini çağırın.
 3. Son olarak, varsa hataları gösterin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir satır içi XBRL veya iXBRL belgesinin nasıl doğrulanacağını gösterir.

# Bu kod örneği, Satır İçi XBRL belgesinin nasıl doğrulanacağını gösterir.
from aspose.finance.xbrl.inline import InlineXbrlDocument

# Giriş belgesine giden yol
inputFile = "C:\Files\sample.html"

# XBRL dosyasını yükle
document = InlineXbrlDocument(inputFile)

# Doğrula
document.validate();

# Varsa doğrulama hatalarını göster
if document.validation_errors.length > 0:
  for validationError in document.validation_errors:
    print(validationError.message)

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, Python’da bir XBRL belgesinin nasıl doğrulanacağını öğrendik. Bir satır içi XBRL belgesini programlı olarak nasıl doğrulayacağımızı da gördük. Ayrıca, dokümantasyon kullanarak Aspose.Finance for Python API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız