C# dilinde CFF'yi TTF'ye dönüştürün.

CFF yazı tipleri, Kompakt Yazı Tipi Formatı olarak da bilinir. Bu dosyalar, farklı yazı tiplerini tek bir kapsayıcı olarak içerebilir. Oysa TTF yazı tipleri, çözünürlüğe bağlı olmadan en yüksek kalitede görüntüleme ve yazdırmayı sağladıkları için popülerdir. Bu nedenle, bazı senaryolarda bir CFF dosyasını TTF formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür gereklilikleri takiben, bu makale bir CFF dosyasının C# dilinde programlı olarak TTF formatına nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

  1. CFF’den TTF’ye Dönüştürücü - C# API Kurulumu
  2. C#’ta CFF’yi TTF’ye Dönüştürme
  3. C# dilinde CFF’yi TTF’ye dönüştür

CFF’den TTF’ye Dönüştürücü - C# API Kurulumu

Aspose.Font for .NET, farklı yazı tipi türleri, glifler ve kodlamalarla çalışmayı destekler. Yazı tipi bilgilerini ayıklamanıza, farklı yazı tiplerini dönüştürmenize ve API tarafından desteklenen diğer birçok özelliğe olanak tanır. Yeni Çıkanlar’dan DLL dosyasını indirerek veya aşağıdaki komutla NuGet galerisinden yükleyerek API’yi yapılandırmanız yeterlidir:

PM> Install-Package Aspose.Font

C#’ta CFF’yi TTF’ye Dönüştürme

Bir CFF yazı tipini aşağıdaki adımlarla TTF biçimine dönüştürebilirsiniz:

  1. Yazı tipi dosyası tanımı oluşturun.
  2. Yazı tipi değiştirme ve diğer verilerle birlikte giriş yazı tipini yükleyin.
  3. CFF’yi TTF yazı tipine dönüştürün.

Aşağıdaki bölüm, bu adımları izleyerek C# dilinde CFF’nin TTF’ye nasıl dönüştürüleceğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

C# dilinde CFF’yi TTF’ye dönüştürme

C# dilinde CFF yazı tipini TTF yazı tipine dönüştürmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

  1. FontFileDefinition sınıfıyla bir yazı tipi dosyası tanımlama nesnesi oluşturun.
  2. Giriş yazı tipi dosyasını yazı tipi değiştirme ve diğer ilgili verilerle yükleyin.
  3. SaveToFormat() yöntemiyle CFF yazı tipini TTF formatına dönüştürün.

Aşağıdaki kod parçacığı, C# dilinde programlı olarak CFF’nin TTF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Çıktı yazı tipi dosyası için bir akış oluşturun
FileStream outStream = File.Create("output.ttf");

// CFF Yazı Tipi dosyasını yükleyin
Aspose.Font.Sources.FileSystemStreamSource source = new Aspose.Font.Sources.FileSystemStreamSource("Montserrat-Regular.cff");

// Yazı tipi dosyası tanımı oluştur
Aspose.Font.Sources.FontFileDefinition fileDefinition = new Aspose.Font.Sources.FontFileDefinition(source);

// Yazı tipi tanımı oluştur
Aspose.Font.Sources.FontDefinition fontDefinition = new Aspose.Font.Sources.FontDefinition(Aspose.Font.FontType.CFF, fileDefinition);

// Yazı tipini aç
Aspose.Font.Font font = Aspose.Font.Font.Open(fontDefinition);

// CFF'yi TTF yazı tipine dönüştür
font.SaveToFormat(outStream, Aspose.Font.FontSavingFormats.TTF);

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi tam kapasitesiyle değerlendirmek için bir ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde programlı olarak CFF yazı tipini TTF yazı tipine dönüştürmeyi öğrendiniz. Ayrıca, dokümantasyon bölümünü ziyaret ederek API’nin diğer özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Endişelerinizi veya sorularınızı tartışmanız gerekirse, lütfen forum adresinden bize yazın.

Ayrıca bakınız