C# kullanarak EOT'yi TTF'ye dönüştürün.

Katıştırılmış Açık Tip veya EOT yazı tipleri, bir belgeye gömülü OpenType yazı tipleridir. EOT yazı tipleri, Microsoft tarafından web sayfalarında kullanılmak üzere tanıtıldı. EOT yazı tiplerini programlı olarak TTF’ye dönüştürmemiz gerekebilir. True Type Yazı Tipi veya TTF, tüm dijital platformlar için işletim sistemlerinde kullanılır. Bu yazıda, C# dilinde EOT’yi TTF’ye nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. EOT’den TTF’ye Dönüştürücü C# API’sı
 2. EOT’yi TTF’ye Dönüştürme Adımları
 3. C# kullanarak EOT’yi TTF’ye dönüştürün

EOT’den TTF’ye Dönüştürücü C# API’si

EOT’yi TTF’ye dönüştürmek için Aspose.Font for .NET API’sini kullanacağız. Desteklenen yazı tipi türlerinden yazı tipi bilgilerinin yüklenmesine, kaydedilmesine ve çıkarılmasına olanak tanır.

API’nin FontFileDefinition sınıfı, Font dosyası tanımını temsil eder. FontDefinition sınıfı, Font dosya kümesi tanımını temsil eder. Yazı tipi dahili verileriyle ilgili olmayan alanlar içerir. Bu alanlar, yazı tipi yerleşimini ve yazı tipini bazı yazı tipi kaynaklarından (dosya, bellek vb.) yüklemek için gereken diğer verileri açıklar. Temel Font sınıfı olan Font sınıfına sahibiz. Bir yazı tipini açmak için Open() yöntemini sağlar. Ayrıca yazı tipini Save() yöntemini kullanarak kaydetmeye de olanak tanır.

Lütfen API’nin [DLL’sini 13 indirin] veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Font

EOT’yi TTF’ye Dönüştürme Adımları

Aspose.Font for .NET kullanarak, aşağıda verilen adımları izleyerek EOT yazı tipini .eot dosyasından TTF formatına kolayca dönüştürebiliriz:

 1. EOT yazı tipini açın.
 2. TTF yazı tipi için çıktı ayarlarını belirtin.
 3. TTF’yi istenen konuma kaydedin.

Aşağıdaki bölüm, bu adımların nasıl kodlanacağını ve C# dilinde EOT’nin TTF’ye nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır.

EOT’yi C# dilinde TTF’ye dönüştürün

EOT’yi programlı olarak C# dilinde TTF’ye dönüştürmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Öncelikle, FileSystemStreamSource sınıfını kullanarak yazı tipi dosyasını yükleyin.
 2. Ardından, bağımsız değişken olarak kaynak dosya nesnesiyle FontFileDefinition sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. Ardından, FontDefinition sınıf nesnesini Font türü olarak TTF ve FontFileDefinition nesnesi ile başlatın.
 4. Bundan sonra, bağımsız değişken olarak FontDefinition nesnesiyle Font.Open() yöntemini kullanarak fontu açın.
 5. Son olarak, kaydetmek için Save() yöntemini çağırın. Çıktı dosyası yolunu bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde EOT’nin TTF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, EOT'nin TTF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// EOT yazı tipi dosyası yolu
string fontPath = Path.Combine(@"C:\Files\font\LoraRegular.eot");

// Yazı tipi dosyasını yükleyin
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Yazı tipi dosyası tanımı oluştur
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition(source);

// Yazı tipi tanımı oluştur
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Yazı tipini aç
Font font = Font.Open(fontDefinition);

// Açılan yazı tipini TTF'ye kaydet
font.Save(@"C:\Files\font\EotToTtf_out1.ttf");

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, C# dilinde Embedded Open Type yazı tiplerini (EOT) True Type yazı tiplerine (TTF) dönüştürmeyi öğrendik. Belgeleri kullanarak Aspose.Font for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız