C# kullanarak TTF'yi WOFF'a dönüştürün

Yazı tipleri, metindeki tek bir karakterin boyutu, görüntüleme stili, ağırlığı, rengi vb. ekranda ve basılı belgelerde. Öte yandan, WOFF (Web Open Font Format) çoğunlukla web sayfalarında kullanılır. Biçime özgü sıkıştırma ve ek XML meta verileri içerir. Belirli durumlarda, gerçek tip yazı tiplerini Web yazı tiplerine dönüştürmemiz gerekebilir. Bu yazıda, C# kullanarak TTF’yi WOFF’a nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

C# TTF’den WOFF Dönüştürücü API’sine

TTF’yi WOFF’a dönüştürmek için Aspose.Font for .NET API’sini kullanacağız. Desteklenen yazı tipi türlerinden bilgi yüklenmesine, kaydedilmesine ve çıkarılmasına olanak tanır. Lütfen API’nin DLL’sini indirin veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Font

C# kullanarak TTF’yi WOFF’a dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek True Type Fontları (TTF) Web Açık Fontlara (WOFF) kolayca dönüştürebiliriz:

  • İlk olarak, FileSystemStreamSource sınıfını kullanarak yazı tipi dosyasını yükleyin.
  • Ardından, bağımsız değişken olarak kaynak dosya nesnesiyle FontFileDefinition sınıfının bir örneğini oluşturun.
  • Ardından, FontDefinition sınıf nesnesini Font türü olarak TTF ve FontFileDefinition nesnesi ile başlatın.
  • Bundan sonra, bağımsız değişken olarak FontDefinition nesnesiyle Font.Open() yöntemini kullanarak yazı tipini açın.
  • Son olarak, kaydetmek için SaveToFormat() yöntemini çağırın. Çıktı dosyası yolunu ve FontSavingFormats‘ü bağımsız değişken olarak WOFF’a alır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak TTF’nin WOFF’a nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, TTF'nin WOFF'a nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// TTF dosya yolu
string fontPath = @"D:\Files\font\Montserrat-Regular.ttf";

// Yazı tipi dosyasını yükleyin
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Yazı tipi dosyası tanımı oluştur
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition(source);

// Yazı tipi tanımı oluştur
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Yazı tipini aç
Font font = Font.Open(fontDefinition);

// WOFF çıkış yolu
string outPath = @"D:\Files\font\TtfToWoff_out1.woff";
FileStream outStream = File.Create(outPath);

// TTF'yi WOFF'ye dönüştür
font.SaveToFormat(outStream, FontSavingFormats.WOFF);

C# dilinde TTF’yi WOFF2’ye dönüştürün

WOFF2, WOFF’un güncellenmiş bir sürümüdür. Dosya boyutunun daha küçük olması nedeniyle daha fazla sıkıştırma sunar ve modern tarayıcılar için daha iyi performans sağlar. Daha önce bahsedilen adımları izleyerek TTF’yi WOFF2’ye de dönüştürebiliriz. Ancak son adımda FontSavingFormats’ı WOFF2 olarak ayarlamamız yeterli.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak TTF’nin WOFF2’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, TTF'nin WOFF2'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// TTF dosya yolu
string fontPath = @"D:\Files\font\Montserrat-Regular.ttf";

// Yazı tipi dosyasını yükleyin
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Yazı tipi dosyası tanımı oluştur
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition(source);

// Yazı tipi tanımı oluştur
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Yazı tipini aç
Font font = Font.Open(fontDefinition);

// WOFF çıkış yolu
string outPath = @"D:\Files\font\TtfToWoff_out1.woff";
FileStream outStream = File.Create(outPath);

// TTF'yi WOFF'ye dönüştür
font.SaveToFormat(outStream, FontSavingFormats.WOFF2);

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazımızda True Type Fontları C# dilinde Web Açık Fontlara dönüştürmeyi öğrendik. TTF’yi programlı olarak WOFF2 olarak nasıl kaydedeceğimizi de gördük. Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.Font for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız