C# kullanarak WOFF'u TTF'ye dönüştürün.

True Type Yazı Tipi veya TTF, tüm dijital platformlar için işletim sistemlerinde kullanılır. Önceki gönderide, TTF’yi web yazı tiplerine nasıl dönüştüreceğimizi gördük. Web Açık Yazı Tipi Formatı veya kısaca WOFF, çoğunlukla web sayfalarında kullanılan bir web yazı tipidir. Belirli durumlarda, Web yazı tiplerini gerçek tip yazı tiplerine dönüştürmemiz de gerekebilir. Bu yazıda, C# kullanarak WOFF’u TTF’ye nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

WOFF’tan TTF’ye Dönüştürücü C# API’si

WOFF’u TTF’ye dönüştürmek için Aspose.Font for .NET API’sini kullanacağız. Desteklenen yazı tipi türlerinden bilgi yüklenmesine, kaydedilmesine ve çıkarılmasına olanak tanır. Lütfen API’nin DLL’sini indirin veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Font

C# kullanarak WOFF’u TTF’ye dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek Web Açık Yazı Tiplerini (WOFF) kolayca True Type Yazı Tiplerine (TTF) dönüştürebiliriz:

  1. İlk olarak, FileSystemStreamSource sınıfını kullanarak yazı tipi dosyasını yükleyin.
  2. Ardından, dosya uzantısı “woff” ve kaynak dosya nesnesi bağımsız değişken olarak olan FontFileDefinition sınıfının bir örneğini oluşturun.
  3. Ardından, FontDefinition sınıf nesnesini Font türüyle TTF ve FontFileDefinition nesnesi olarak başlatın.
  4. Bundan sonra, argüman olarak FontDefinition nesnesi ile Font.Open() yöntemini kullanarak yazı tipini açın.
  5. Son olarak, kaydetmek için SaveToFormat() yöntemini çağırın. Çıktı dosyası yolunu ve FontSavingFormats‘ü bağımsız değişken olarak TTF’ye alır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak WOFF’un TTF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, WOFF'un TTF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Yazı tipi dosyası yolu
string fontPath = @"D:\Files\font\Montserrat-Regular.woff";

// Yazı tipi dosyasını yükleyin
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Yazı tipi dosyası tanımı oluştur
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition("woff", source);

// Yazı tipi tanımı oluştur
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Yazı tipini aç
Font font = Font.Open(fontDefinition);

// TTF çıkış yolu
string outPath = @"D:\Files\font\WoffToTtf_out.ttf";
FileStream outStream = File.Create(outPath);

// WOFF'i TTF'ye dönüştür
font.SaveToFormat(outStream, FontSavingFormats.TTF);

C# dilinde WOFF2’yi TTF’ye dönüştürme

Daha önce bahsedilen adımları izleyerek WOFF2’yi TTF’ye de dönüştürebiliriz. Ancak ikinci adımda dosya uzantısını “woff2” olarak ayarlamamız yeterli.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak WOFF2’nin TTF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, WOFF2'nin TTF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Yazı tipi dosyası yolu
string fontPath = @"D:\Files\font\Montserrat-Regular.woff2";

// Yazı tipi dosyasını yükleyin
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Yazı tipi dosyası tanımı oluştur
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition("woff2", source);

// Yazı tipi tanımı oluştur
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Yazı tipini aç
Font font = Font.Open(fontDefinition);

// TTF çıkış yolu
string outPath = @"D:\Files\font\Woff2ToTtf_out.ttf";
FileStream outStream = File.Create(outPath);

// WOFF2'yi TTF'ye dönüştür
font.SaveToFormat(outStream, FontSavingFormats.TTF);

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazımızda Web Open Fontları C# da True Type Fontlara dönüştürmeyi öğrendik. WOFF2’yi programlı olarak TTF olarak nasıl kaydedeceğimizi de gördük. Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.Font for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen [forum] üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin]16.

Ayrıca bakınız