Java kullanarak WOFF'u TTF'ye dönüştürün.

Web Açık Yazı Tipi Formatı veya kısaca WOFF, çoğunlukla web sayfalarında kullanılan bir web yazı tipidir. Belirli durumlarda, Web yazı tiplerini gerçek tip yazı tiplerine dönüştürmemiz gerekebilir. True Type Yazı Tipi veya TTF, tüm dijital platformlar için işletim sistemlerinde kullanılır. Önceki gönderide, TTF’yi web yazı tiplerine nasıl dönüştüreceğimizi gördük. Bu yazıda, Java’da WOFF’u TTF’ye nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Java WOFF’tan TTF’ye Dönüştürücü API’sı

WOFF’u TTF’ye dönüştürmek için Aspose.Font for Java API’sini kullanacağız. Desteklenen yazı tipi türlerinden bilgi yüklenmesine, kaydedilmesine ve çıkarılmasına olanak tanır.

API’nin FontFileDefinition sınıfı, Font dosyası tanımını temsil eder. FontDefinition sınıfı, fontun ad, tür vb. dahili verileriyle çalışmaya izin verir. Font.open() yöntemi, FontDefinition nesnesini kullanarak bir font açar. Font sınıfının saveToFormat() yöntemini kullanarak yüklenen fontu diğer formatlara kaydedebiliriz. Kaydetme biçimleri, FontSavingFormats numaralandırmasında sağlanır.

Lütfen API’nin JAR’ını indirin veya Maven tabanlı bir Java uygulamasında aşağıdaki pom.xml yapılandırmasını ekleyin.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-font</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Java kullanarak WOFF’u TTF’ye dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek Web Açık Yazı Tiplerini (WOFF) kolayca True Type Yazı Tiplerine (TTF) dönüştürebiliriz:

 1. Öncelikle, FileSystemStreamSource sınıfını kullanarak yazı tipi dosyasını yükleyin.
 2. Ardından, dosya uzantısı “woff” ve kaynak dosya nesnesi bağımsız değişken olarak olan FontFileDefinition sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. Ardından, FontDefinition sınıf nesnesini Font türü olarak TTF ve FontFileDefinition nesnesi ile başlatın.
 4. Bundan sonra, bağımsız değişken olarak FontDefinition nesnesiyle Font.open() yöntemini kullanarak fontu açın.
 5. Son olarak, kaydetmek için saveToFormat() yöntemini çağırın. Çıktı dosyası yolunu ve FontSavingFormats’ı bağımsız değişken olarak TTF’ye alır.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak WOFF’un TTF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, WOFF'un TTF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// WOFF dosya yolu
String fontPath = "C:\\Files\\font\\Montserrat-Regular.woff";

// Yazı tipi dosyasını yükleyin
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Yazı tipi dosyası tanımı oluştur
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition("woff", source);

// Yazı tipi tanımı oluştur
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Yazı tipini aç
Font font = Font.open(fontDefinition);

// TTF çıkış yolu
String outPath = "C:\\Files\\font\\WoffToTtf_Out.ttf";
FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(outPath);

// WOFF'i TTF'ye dönüştür
font.saveToFormat(outStream, FontSavingFormats.TTF);

Java kullanarak WOFF2’yi TTF’ye dönüştürün

Daha önce bahsedilen adımları izleyerek WOFF2’yi TTF’ye de dönüştürebiliriz. Ancak ikinci adımda dosya uzantısını “woff2” olarak ayarlamamız yeterli.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak WOFF2’nin TTF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, WOFF2'nin TTF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// WOFF2 dosya yolu
String fontPath = "C:\\Files\\font\\Montserrat-Regular.woff2";

// Yazı tipi dosyasını yükleyin
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Yazı tipi dosyası tanımı oluştur
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition("woff2", source);

// Yazı tipi tanımı oluştur
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Yazı tipini aç
Font font = Font.open(fontDefinition);

// TTF çıkış yolu
String outPath = "C:\\Files\\font\\Woff2ToTtf_Out.ttf";
FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(outPath);

// WOFF2'yi TTF'ye dönüştür
font.saveToFormat(outStream, FontSavingFormats.TTF);

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazımızda, Java’da Web Open Fonts’u True Type Fonts’a nasıl dönüştüreceğimizi öğrendik. WOFF2’yi programlı olarak TTF olarak nasıl kaydedeceğimizi de gördük. Ayrıca belgeleri kullanarak Aspose.Font for Java API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumumuzdan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız