C#'ta Dereceleri Dakikaya Saniye DMS'ye Dönüştür

Enlem ve boylam değerleri, dünyadaki herhangi bir konumu belirtmek için kullanılır. Derece Dakika Saniye ise coğrafi koordinatlar için başka bir formattır. Bazı senaryolarda, bazı ondalık dereceleri derece dakika saniye biçimine dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür gereklilikleri takiben, bu makale, Ondalık Derecelerin C# dilinde programlı olarak Derece Dakika ve Saniye DMS’ye nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

Ondalık Derece - Derece Dakika Saniye DMS Dönüştürücü API’si - Kurulum

Aspose.GIS for .NET API, ArcGIS, QGIS vb. GIS uygulamalarıyla ilgili farklı dosya biçimleri oluşturmayı veya düzenlemeyi destekler. Kolayca yükleyebilirsiniz Yeni Çıkanlar sayfasından DLL dosyalarını indirerek veya aşağıdaki NuGet kurulum komutuyla kurarak ortamınızda:

PM> Install-Package Aspose.GIS

C#’ta Ondalık Dereceleri Derece Dakikalara Dönüştürün

C# dilinde ondalık dereceleri programlı olarak derece dakikalara dönüştürmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

  1. Öncelikle boylam ve enlem değerlerini belirtiniz.
  2. Ondalık dereceleri derece dakikalara dönüştürün.
  3. Dönüştürülen değerleri konsolda yazdırın.

Aşağıdaki kod parçacığı, C# dilinde programlı olarak ondalık derecelerin derece dakikalara nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Enlem ve boylam değerlerini belirtin
Double latitude = 25.5;
Double longitude = 45.5;

// Derece Dakikaya Dönüştür
String degreeDecimalMinutes = Aspose.Gis.GeoConvert.AsPointText(latitude, longitude, Aspose.Gis.PointFormats.DegreeDecimalMinutes);

// Çıktıyı konsolda yazdır
Console.WriteLine("Decimal Minutes: " + degreeDecimalMinutes);

C#’ta Ondalık Dereceleri Derece Dakika Saniye DMS’ye Dönüştür

Aşağıdaki adımlarla ondalık dereceleri derece dakika saniyeye dönüştürebilirsiniz:

  1. İlk olarak, boylam ve enlem için giriş değerlerini belirtin.
  2. Ondalık dereceleri derece dakika saniyeye dönüştürün.
  3. Çıkış değerlerini konsolda yazdırın.

Aşağıdaki örnek kod, C# dilinde programlı olarak ondalık derecelerin derece dakika saniyeye nasıl dönüştürüleceğini açıklar.

// Enlem ve boylam değerlerini belirtin
Double latitude = 25.5;
Double longitude = 45.5;

// Derece Dakika Saniyeye Dönüştür
String degreeMinutesSeconds = Aspose.Gis.GeoConvert.AsPointText(latitude, longitude, Aspose.Gis.PointFormats.DegreeMinutesSeconds);

// Çıktıyı konsolda yazdır
Console.WriteLine("Degree Minutes Seconds: " + degreeMinutesSeconds);

Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek API’yi herhangi bir sınırlama olmaksızın değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde ondalık derecelerin derece dakika saniye DMS formatına programlı olarak nasıl dönüştürüleceğini anladınız. .NET uygulamalarında boylam ve enlem değerlerini DMS biçimine dönüştürmeniz yeterlidir. Ayrıca, API’de yer alan diğer birçok özelliği keşfetmek için dokümantasyon bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir endişeniz olması durumunda, lütfen forum adresinden bize ulaşın.

Ayrıca bakınız