GPX'i C# dilinde GeoJSON'a dönüştürün

GPX, yaygın bir GPS veri formatı olarak tasarlanmış bir XML şemasıdır. GeoJSON formatı ise coğrafi özellikleri temsil eden açık standart bir tasarımdır. Bazı durumlarda, GPX’i GeoJSON formatındaki verilere dönüştürmeniz gerekebilir. Bu tür kullanım durumlarına uygun olarak, bu makale bir GPX dosyasının C# dilinde programlı olarak GeoJSON formatına nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

 1. C# GPX’ten GeoJSON’a Dönüştürücü API’si - Kurulum
 2. Bir GPX Dosyasını C# Dilinde JSON Formatına Dönüştürme
 3. Bir GPX Dosyasını C#’ta Programlı Olarak GeoJSON’a Dönüştürün

C# GPX’ten GeoJSON’a Dönüştürücü API’si - Kurulum

Aspose.GIS for .NET API, GIS vektör verilerini okumak ve yazmak, haritaları işlemek ve farklı GIS dosya biçimleri dönüştürmek için kullanılabilir. Yeni Sürümler sayfasından DLL dosyalarını indirerek veya aşağıdaki NuGet kurulum komutunu çalıştırarak API’yi kolayca yapılandırabilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Bir GPX Dosyasını C# ile JSON Formatına Dönüştürme

Bir GPX dosyasını GeoJSON formatına dönüştürmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. ConversionOptions sınıfının bir örneğini başlatın.
 2. Uzamsal referans sistemini hedef katmana ayarlayın.
 3. GPX’i JSON biçimine dönüştürün.

Bir GPX Dosyasını Programlı Olarak C# ile GeoJSON’a Dönüştürün

Aşağıdaki adımları izleyerek bir GPX dosyasını GeoJSON formatına dönüştürebilirsiniz:

 1. ConversionOptions sınıfından bir nesne başlatın.
 2. Uzamsal referans sistemini hedef katmana ayarlayın.
 3. Convert yöntemiyle GPX formatını GeoJSON formatına dönüştürün.

Aşağıdaki örnek kod, GPX’in programlı olarak C# dilinde GeoJSON’a nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Gerekirse dönüştürme ayarlarını belirtin
Aspose.Gis.ConversionOptions options = null;

// Bu seçenek, Wgs84'ü hedef katmana atar.
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Dosya formatını GPX'ten JSON'a dönüştürün
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("sample.gpx", Aspose.Gis.Drivers.Gpx, "output.geojson", Aspose.Gis.Drivers.GeoJson, options);

Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek API’yi herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmadan değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, bir GPX dosyasını C# dilinde GeoJSON’a nasıl dönüştüreceğimizi inceledik. Ayrıca, dokümantasyon bölümü, API tarafından sunulan diğer birçok özelliği kapsar. Herhangi bir endişeniz veya sorunuz olması durumunda lütfen forum adresinden bize ulaşın.

Ayrıca bakınız