JSON dosyalarını GeoJSON’a dönüştürmeniz gereken durumlar olabilir. Birden fazla dosyanız varsa, bu görevi programlı olarak yapmak yardımcı olacaktır. Bu amaçla, bu makale size JSON dosyalarını C# kullanarak GeoJSON’a nasıl dönüştüreceğinizi öğretecektir.

JSON’u GeoJSON’a Dönüştürmek için C# API

Aspose.GIS for .NET API, ek yazılım olmadan haritalar oluşturmanıza ve coğrafi verileri oluşturmanıza, okumanıza ve dönüştürmenize olanak tanır. Ayrıca API, JSON’u GeoJSON’a dönüştürmenizi sağlar. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.GIS

C# kullanarak JSON’u GeoJSON’a dönüştürün

JSON’u GeoJSON’a dönüştürme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki örnek kod, C# kullanarak JSON’un GeoJSON’a nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Gerekirse dönüştürme ayarlarını belirtin. isteğe bağlıdır.
ConversionOptions options = null;

// Bu seçenek, Wgs84'ü hedef katmana atar.
// Hedef katman Wgs84 uzamsal referansını desteklemiyorsa dönüştürme hatası verebilir. Yani kontrol etmek gerekiyor.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
	options = new ConversionOptions()
	{
		DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
	};
}

// Dosya biçimini JSON'dan GeoJSON'a dönüştürün.
VectorLayer.Convert("source.geojson", Drivers.GeoJson, "destination.geojson", Drivers.GeoJson, options);

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın denemek için ücretsiz bir geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak JSON’u GeoJSON’a nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Paylaşılan kod parçacığı, bunun yalnızca birkaç satır kodla nasıl gerçekleştirileceğini gösterir. Aspose.GIS for .NET, jeo-uzamsal verilerle çalışmanıza yardımcı olan sağlam ve zengin özelliklere sahip bir API’dir. Resmi belgeleri ziyaret ederek API’yi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen ücretsiz destek forumumuzdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız