KML dosyalarını CSV formatına veya tam tersine dönüştürmeniz gereken durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, bu makale size C# kullanarak KML dosyalarını CSV formatına ve CSV dosyalarını KML formatına nasıl dönüştüreceğinizi öğretecektir.

C# KML’den CSV’ye Dönüştürücü API’si - Ücretsiz İndirme

Aspose.GIS for .NET API, haritaları oluşturmanıza ve ek yazılım olmadan coğrafi verileri oluşturmanıza, okumanıza ve dönüştürmenize olanak tanır. Ayrıca, API, KML dosyalarını CSV formatına ve tersi yönde dönüştürmenize izin verir. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.GIS

KML’yi C# dilinde CSV’ye dönüştürün

KML dosyalarını CSV biçimine dönüştürme adımları aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki örnek kod, C# kullanılarak bir KML dosyasının CSV biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir();
string sourceFile = dataDir + "Kml_File.kml";
string outputFile = dataDir + "output.csv";

// Gerekirse dönüştürme ayarlarını belirtin. isteğe bağlıdır.
ConversionOptions options = null;

// Bu seçenek, Wgs84'ü hedef katmana atar.
// Hedef katman Wgs84 uzamsal referansını desteklemiyorsa dönüştürme hatası verebilir. Yani kontrol etmek gerekiyor.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Dosya biçimini KML'den CSV'ye dönüştürün.
VectorLayer.Convert(sourceFile, Drivers.Kml, outputFile, Drivers.Csv, options);

C# ile CSV’yi KML’ye dönüştürme

CSV dosyalarını KML biçimine dönüştürmek için gereken adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki örnek kod, C# kullanılarak bir CSV dosyasının KML biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir();
string sourceFile = dataDir + "sample.csv";
string outputFile = dataDir + "output.kml";

// Gerekirse dönüştürme ayarlarını belirtin. isteğe bağlıdır.
ConversionOptions options = null;

// Bu seçenek, Wgs84'ü hedef katmana atar.
// Hedef katman Wgs84 uzamsal referansını desteklemiyorsa dönüştürme hatası verebilir. Yani kontrol etmek gerekiyor.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Dosya biçimini CSV'den KML'ye dönüştürün.
VectorLayer.Convert(sourceFile, Drivers.Csv, outputFile, Drivers.Kml, options);

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için [ücretsiz bir geçici lisans] alabilirsiniz]16.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak KML dosyalarını CSV formatına ve tersini nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Paylaşılan kod parçacıkları, bu dönüşümlerin yalnızca birkaç satır kodla nasıl gerçekleştirileceğini gösterir. Aspose.GIS for .NET, jeo-uzamsal verilerle çalışmanıza yardımcı olan güçlü ve zengin özelliklere sahip bir API’dir. Resmi belgeleri ziyaret ederek API’yi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen ücretsiz destek forumumuzdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız