KML dosyalarını GPX formatına veya tam tersine dönüştürmeniz gereken durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, bu makale size C# kullanarak KML dosyalarını GPX formatına ve GPX dosyalarını KML formatına nasıl dönüştüreceğinizi öğretecektir.

C# KML’den GPX’e Dönüştürücü API’si - Ücretsiz İndirme

Aspose.GIS for .NET API, haritaları oluşturmanıza ve ek yazılım olmadan coğrafi verileri oluşturmanıza, okumanıza ve dönüştürmenize olanak tanır. Ayrıca, API, KML dosyalarını GPX formatına ve tersi yönde dönüştürmenize izin verir. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.GIS

C# kullanarak KML’yi GPX’e dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek KML dosyalarını GPX formatına dönüştürebiliriz:

Aşağıdaki örnek kod, C# kullanarak KML dosyalarının GPX biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir();
string sourceFile = dataDir + "Kml_File.kml";
string outputFile = dataDir + "output.gpx";

// Gerekirse dönüştürme ayarlarını belirtin. isteğe bağlıdır.
ConversionOptions options = null;

// Bu seçenek, Wgs84'ü hedef katmana atar.
// Hedef katman Wgs84 uzamsal referansını desteklemiyorsa dönüştürme hatası verebilir. Yani kontrol etmek gerekiyor.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Dosya biçimini KML'den GPX'e dönüştürün.
VectorLayer.Convert(sourceFile, Drivers.Kml, outputFile, Drivers.Gpx, options);

C# kullanarak GPX’i KML’ye dönüştürün

Aşağıdaki adımları izleyerek GPX dosyalarını KML formatına da dönüştürebiliriz:

Aşağıdaki örnek kod, bir GPX dosyasının C# kullanarak KML biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir();
string sourceFile = dataDir + "schiehallion.gpx";
string outputFile = dataDir + "output.kml";

// Gerekirse dönüştürme ayarlarını belirtin. isteğe bağlıdır.
ConversionOptions options = null;

// Bu seçenek, Wgs84'ü hedef katmana atar.
// Hedef katman Wgs84 uzamsal referansını desteklemiyorsa dönüştürme hatası verebilir. Yani kontrol etmek gerekiyor.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Dosya biçimini GPX'ten KML'ye dönüştürün.
VectorLayer.Convert(sourceFile, Drivers.Gpx, outputFile, Drivers.Kml, options);

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmaksızın denemek için [ücretsiz bir geçici lisans] alabilirsiniz]16.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak KML dosyalarını GPX formatına ve tersini nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Paylaşılan kod parçacıkları, bu dönüşümlerin yalnızca birkaç satır kodla nasıl gerçekleştirileceğini gösterir. Aspose.GIS for .NET, jeo-uzamsal verilerle çalışmanıza yardımcı olan güçlü ve zengin özelliklere sahip bir API’dir. Resmi belgeleri ziyaret ederek API’yi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen ücretsiz destek forumumuzdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız