Harita oluşturma

Harita Oluşturma, jeo-uzamsal verilerden görsel haritalar oluşturmayı ifade eder. KML, GeoJSON, GeoTIFF ve Shapefile’ten haritaları farklı dosya biçimlerine dönüştürebilirsiniz. Haritaları PNG, SVG, JPG vb. gibi farklı görüntü formatlarında işleyebilirsiniz. Aşağıdaki bölümler, görüntülere harita oluşturmayı ayrıntılı olarak açıklayacaktır:

Şekil Dosyasından Görüntülere Harita İşleme – C# API Kurulumu

Aspose.GIS for .NET API, farklı coğrafi ve jeo-uzaysal dosya biçimleriyle çalışmanıza olanak tanır. Desteklenen dosya biçimlerinden SVG, PNG ve diğer dosya biçimlerine gereksinimlerinize göre haritalar oluşturabilirsiniz. Lütfen API’yi Yeni Sürümler bölümünden indirerek yapılandırın veya paket yöneticisi konsolunda aşağıdaki NuGet yükleme komutunu kullanabilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.GIS

C# kullanarak Shapefile’dan SVG’ye Programlı Olarak Harita Oluşturma

Haritayı bir şekil dosyasından bir SVG dosyasına aşağıdaki adımlarla işleyebilirsiniz:

 1. Map sınıfının yeni bir örneğini oluşturun.
 2. Bir vektör harita katmanı oluşturun ve bunu haritaya ekleyin.
 3. Haritayı bir dosyaya dönüştürün.

Aşağıdaki kod, C# kullanarak programlı olarak bir Shapefile’den SVG’ye bir eşlemenin nasıl oluşturulacağını detaylandırır;

// Map sınıfının yeni örneğini oluşturun.
using (var map = new Rendering.Map(800, 400))
{
  // Vektör harita katmanı oluşturun ve haritaya ekleyin.
  map.Add(VectorLayer.Open("land.shp", Drivers.Shapefile));

  // Haritayı bir dosyaya dönüştürün.
  map.Render("land_out.svg", Renderers.Svg);
}

Haritayı Shapefile’dan PNG Görüntüsüne Programlı Olarak C# ile Oluşturun

Haritayı bir şekil dosyasından PNG, JPG, BMP vb. raster görüntü biçimlerine dönüştürebilirsiniz. Haritayı şekil dosyasından PNG görüntüsüne dönüştürmek için gereken adımlar şunlardır:

 1. Map sınıf nesnesini boyutlarla başlatın.
 2. Bir vektör harita katmanı oluşturun ve ekleyin.
 3. Haritayı bir PNG görüntüsüne dönüştürün.

Aşağıdaki kod, C# kullanarak programlı olarak Shapefile’den PNG görüntüsüne harita oluşturmayı gösterir:

// Harita sınıfı nesnesini boyutlarla başlatın.
using (var map = new Rendering.Map(800, 400))
{
  // Vektör harita katmanı oluşturun ve ekleyin.
  map.Add(VectorLayer.Open("land.shp", Drivers.Shapefile));

  // Haritayı bir PNG görüntüsüne dönüştürün.
  map.Render("land_out.png", Renderers.Png);
}

C# kullanarak Advance Style ile Özel Harita Oluşturma

Gelişmiş özellik stilleriyle bir haritanın görünümünü özelleştirebilirsiniz. Özel harita oluşturma için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Map sınıf nesnesini başlatın.
 2. Basit bir çokgen simgeleyici için SimpleFill‘ü başlatın.
 3. Okumak için girdi şekil dosyasından katmanı açın.
 4. Haritayı bir dosyaya dönüştürün.

Aşağıdaki kod, C# kullanarak gelişmiş stille özel harita oluşturmanın nasıl yapıldığını açıklar:

// Harita sınıfı nesnesini başlatın.
using (var map = new Rendering.Map(800, 476))
{
  // Basit çokgen simgeleyici için SimpleFill'i başlatın.
  var baseMapSymbolizer = new Rendering.Symbolizers.SimpleFill { FillColor = Color.Salmon, StrokeWidth = 0.75 };

  // Okumak için girdi şekil dosyasından katmanı açın.
  map.Add(VectorLayer.Open("basemap.shp", Drivers.Shapefile), baseMapSymbolizer);

  // SimpleMarker sınıfının yeni bir örneğini başlatın.
  var citiesSymbolizer = new Rendering.Symbolizers.SimpleMarker() { FillColor = Color.LightBlue };
  citiesSymbolizer.FeatureBasedConfiguration = (feature, symbolizer) =>
  {
    var population = feature.GetValue<int>("population");
    symbolizer.Size = 10 * population / 1000;
    if (population < 2500)
    {
      symbolizer.FillColor = Color.GreenYellow;
    }
  };

  // Haritaya bir VectorMapLayer ekleyin.
  map.Add(VectorLayer.Open("points.geojson", Drivers.GeoJson), citiesSymbolizer);

  // Haritayı bir dosyaya dönüştürün.
  map.Render("cities_out.svg", Renderers.Svg);
}

C# kullanarak Haritayı GeoTIFF formatından SVG’ye Programlı Olarak Oluşturun

GeoTIFF’ten SVG dosyasına aşağıdaki adımlarla bir harita oluşturabilirsiniz:

 1. Map sınıf nesnesini somutlaştırın.
 2. GeoTIFF veya TIFF formatı için sürücüyü kullanarak katmanı okumak için açın.
 3. Haritayı bir dosyaya dönüştürün.

Aşağıdaki kod parçacığı, haritanın GeoTIFF formatından SVG’ye C# kullanılarak programlı olarak nasıl oluşturulacağını gösterir:

// Harita sınıfı nesnesini başlatın.
using (var map = new Rendering.Map(500, 500))
{
  // GeoTIFF veya TIFF formatı için sürücüyü kullanarak okumak için katmanı açın.
  var layer = GeoTiff.OpenLayer("raster_float32.tif");
        
  // Renklere dönüştürme otomatik olarak algılanır.
  // Maksimum ve minimum değerler hesaplanır ve doğrusal enterpolasyon kullanılır.
  map.Add(layer);

  // Haritayı bir dosyaya dönüştürün.
  map.Render("raster_float32_out.svg", Renderers.Svg);
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi herhangi bir sınırlama olmaksızın test etmek için Ücretsiz Geçici Lisans ile API’yi değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, şekil dosyasından veya GeoTIFF biçiminden SVG’ye veya PNG, JPG, TIFF vb. diğer raster görüntü biçimlerine harita oluşturmayı öğrendiniz. Belgeleri ziyaret ederek API’nin diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz. Lütfen herhangi bir sorunuz olması durumunda Ücretsiz Destek Forumu aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız