Harita verileri KML, GeoTiff, GeoJSON, Shapefile vb. farklı formatlarda mevcut olabilir. Harita verilerini BMP görüntüleri olarak işlemeniz gereken durumlar olabilir. Bunun için, bu makale size harita verilerini C# kullanarak BMP biçiminde nasıl işleyeceğinizi öğretecektir.

Haritayı BMP Biçimine Dönüştürmek için C# API

Haritaları BMP biçiminde işlemek için Aspose.GIS for .NET API’sini kullanacağız. Çeşitli dosya biçimlerinde saklanan coğrafi verilerle çalışmayı destekleyen bir API’dir. Ayrıca herhangi bir ek yazılım olmadan harita oluşturma ve coğrafi verileri oluşturma, okuma ve dönüştürme yeteneği sağlar. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.GIS

C# kullanarak Haritayı BMP Formatına Dönüştür

Aşağıdakiler, haritaları BMP formatına dönüştürme adımlarıdır.

Aşağıdaki örnek kod, C# kullanılarak bir haritanın BMP biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

using (var map = new Map(800, 400))
{
  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "land.shp", Drivers.Shapefile));
  map.Render(dataDir + "land_out.bmp", Renderers.Bmp);
}

C# kullanarak Haritayı Spesifik Projeksiyona Dönüştürme

Aşağıdakiler, bir haritayı belirli bir projeksiyona dönüştürme adımlarıdır.

Aşağıdaki örnek kod, C# kullanılarak bir haritanın belirli bir projeksiyona nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

using (var map = new Map(800, 400))
{
  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "land.shp", Drivers.Shapefile));
  map.SpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.CreateFromEpsg(54024); // World Bonne
  map.Render(dataDir + "land_out2.bmp", Renderers.Bmp);
}

C# kullanarak Özel Stile Sahip İşaretçi Ekleme

Aşağıdakiler, bir haritaya özel stile sahip bir işaretçi ekleme adımlarıdır.

 • Map sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • SimpleMarker sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • SimpleMarker nesnesinin özelliklerini gereksinimlerinize göre ayarlayın.
 • Geojson dosyasından bir vektör katmanı oluşturun ve onu işaretçilerle birlikte haritaya ekleyin.
 • Map.Render(string outputPath, Renderer renderer) yöntemini kullanarak haritayı bir BMP görüntüsü olarak kaydedin.

Aşağıdaki örnek kod, C# kullanarak bir haritaya özel stil işaretçisinin nasıl ekleneceğini gösterir.

using (var map = new Map(500, 200))
{
  var symbol = new SimpleMarker() { Size = 7, StrokeWidth = 1, FillColor = Color.Red };

  map.Add(VectorLayer.Open(dataDir + "points.geojson", Drivers.GeoJson), symbol);
  map.Padding = 20;
  map.Render(dataDir + "points_out2.bmp", Renderers.Bmp);
}

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme kısıtlamaları olmaksızın denemek için [ücretsiz bir geçici lisans] talep edebilirsiniz13.

Çözüm

Bu makalede, harita verilerini C# kullanarak BMP görüntüleri olarak nasıl işleyeceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, harita projeksiyonlarını nasıl ayarlayacağınızı ve özel stille işaretçileri nasıl ekleyeceğinizi gördünüz. Aspose.GIS for .NET, harita verileriyle çalışmak için bir dizi ek özellik sağlayan güçlü bir API’dir. Resmi belgeleri ziyaret ederek API’yi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen ücretsiz destek forumumuzdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız