Epub pdf Java'yı dönüştür

EPUB dosyaları, büyük ölçekte yayınlama amacıyla kullanılır. Örneğin kitapların, broşürlerin yayınlanması. Ayrıca, EPUB’dan PDF‘ye dönüştürme, dosyayı daha fazla sistem ortamı ve işletim sistemiyle uyumlu hale getirmek için kullanışlıdır. Java kullanarak programlı olarak EPUB’dan PDF’e dönüştürmeyle ilgili farklı kullanım durumlarını keşfedelim:

EPUB’dan PDF’e Dönüştürücü – Java API Kurulumu

Aspose.HTML for Java API, EPUB, PDF ve diğer birçok dosya biçimini destekler. Gereksinimlerinize göre farklı dosya biçimleri arasında kolayca dönüştürebilirsiniz. New Releases bölümünden JAR dosyasını indirerek veya Aspose Repository ile ilgili aşağıdaki yapılandırmalar aracılığıyla API’yi hızlı bir şekilde yapılandıralım:

Depo:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Bağımlılık:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>20.12</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Java kullanarak EPUB’u Programlı Olarak PDF Dosyasına Dönüştürün

Aşağıdaki adımlar, bir EPUB dosyasının Java kullanarak bir PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

 1. Giriş EPUB dosyasını yükleyin.
 2. PdfSaveOptions sınıf nesnesini başlatın.
 3. EPUB’u PDF dosyasına dönüştürün.

Aşağıdaki kod, Java dilini kullanarak EPUB’u programlı olarak PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi açıklamaktadır:

// Okumak için mevcut bir EPUB dosyasını açın
try (FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(dataDir + "input.epub")) {
  
  // PdfSaveOptions sınıf nesnesini başlat
  PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
  
  // EPUB'u PDF'ye dönüştürmek için ConvertEPUB yöntemini çağırın
  Converter.convertEPUB(fileInputStream, options, dataDir + "output.pdf");
}

Java’da Şifreleme ve Parola Koruması ile EPUB’u PDF’ye Dönüştürün

Yetkili veya kısıtlı erişim sağlamak için PDF dosyalarını parola ile koruyabilir ve şifreleyebilirsiniz. Çıktı dosyasını bir parola ile şifrelerken EPUB’u PDF’ye dönüştürebilirsiniz. EPUB’u farklı koruma önlemleriyle PDF dosyasına dönüştürme adımları aşağıda verilmiştir:

 1. Giriş EPUB dosyasını yükleyin.
 2. PdfEncryptionInfo sınıf nesnesini başlatın.
 3. PdfSaveOptions sınıfıyla EPUB’u PDF’ye dönüştürün.

Aşağıdaki kod parçacığı, Java dilini kullanarak EPUB’u parola koruması ve şifreleme ile PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterir:

// Okumak için mevcut bir EPUB dosyasını açın
try (FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(dataDir + "input.epub")) {

  // PDF şifresi ve şifreleme bilgilerini ayarlayın
  PdfEncryptionInfo info = new PdfEncryptionInfo("user" , "owner" , PdfPermissions.AssembleDocument, PdfEncryptionAlgorithm.RC4_128);

  // PdfSaveOptions sınıf nesnesini başlat
  PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
  options.setEncryption(info);  
       
  // EPUB'u PDF'ye dönüştürmek için ConvertEPUB yöntemini çağırın
  Converter.convertEPUB(fileInputStream, options, dataDir + "output.pdf");
}

Java’da Programlı Olarak Sayfa Ayarlarıyla EPUB’dan PDF’e Dönüştürme

Bir PDF belgesini işlerken farklı sayfa ayarları özelliklerini kontrol edebilirsiniz. Sayfa boyutu, kenar boşluğu veya arka plan rengi ve diğer özellikler gereksinimlerinize göre ayarlanabilir. Bir EPUB dosyasını PDF’ye dönüştürürken sayfayla ilgili özellikleri ayarlamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Kaynak EPUB dosyasını yükleyin.
 2. PdfSaveOptions sınıf nesnesini başlatın.
 3. Sayfayla ilgili farklı özellikler ayarlayın.
 4. Giriş EPUB’unu PDF belgesine dönüştürün.

Aşağıdaki kod, bu adımlara dayanmaktadır. Java kodunu kullanarak EPUB dosyasının PDF formatına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Okumak için mevcut bir EPUB dosyasını açın
try (FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(dataDir + "input.epub")) {
  PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
  
  Page page = new Page();
  // Sayfa boyutunu ayarla
  Size size = new Size(Length.fromInches(12), Length.fromInches(10));
  
  // Sayfa Kenar Boşluğunu Ayarla
  Margin margin = new Margin(Length.fromInches(1), Length.fromInches(1), Length.fromInches(1), Length.fromInches(1));  
  page.setSize(size);
  page.setMargin(margin);
  
  // Sayfa arka plan rengini ayarla
  options.setBackgroundColor(Color.getAliceBlue());    
  options.getPageSetup().setAnyPage(page);
  
  // EPUB'u PDF'ye dönüştürmek için ConvertEPUB yöntemini çağırın
  Converter.convertEPUB(fileInputStream, options, dataDir + "output.pdf");  
}

Çözüm

Sonuç olarak, EPUB’dan PDF’e dönüştürmeyle ilgili farklı kullanım durumlarını keşfettiniz. Ayrıca, EPUB’u parola korumalı ve şifreli PDF dosyalarına nasıl dönüştüreceğinizi ve ayrıca çıktı belgesinde sayfa boyutunu değiştirmeyi öğrendiniz. Belgeleri ziyaret ederek API’nin diğer birçok özelliğini bulabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorunuz olması durumunda Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize ulaşmaktan lütfen çekinmeyin.

Ayrıca bakınız