EPUB'dan JPG PNG'ye C#

EPUB dosyaları genellikle büyük ölçekli yazdırma amaçları için kullanılır. Belirli senaryolarda, bir EPUB dosyasının içeriğini görüntü biçiminde önizlemeniz gerekebilir. Bu tür kullanım durumlarına uygun olarak, bu makale bir EPUB dosyasının C# dilinde programlı olarak bir PNG’ye veya JPG’ye nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır.

EPUB’dan PNG’ye veya JPG Görüntü Dönüştürücü – C# API Kurulumu

Aspose.HTML for .NET API, HTML, XPS, EPUB ve diğer birçok desteklenen dosya formatı ile çalışmak için kullanılabilir. Yeni Sürümler sayfasından DLL dosyalarını indirerek veya Visual Studio’da aşağıdaki NuGet kurulum komutunu kullanarak API’yi yapılandırmanız yeterlidir:

PM> Install-Package Aspose.Html

C# Programlı Olarak EPUB’u PNG Görüntüsüne Dönüştürme

Bir EPUB dosyasını aşağıdaki adımlarla PNG biçimli bir görüntüye dönüştürebilirsiniz:

  1. ImageSaveOptions sınıfının bir örneğini başlatın.
  2. Görüntü formatını ve boyutunu belirtin.
  3. Çıkış görüntüsünü ConvertEPUB yöntemiyle kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, bir EPUB dosyasının programlı olarak C# dilinde PNG biçimli bir görüntüye nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır:

// Kaynak EPUB dosyasına yol hazırlayın
string sourcePath = "input.epub";

// Dönüştürülen dosyayı kaydetmek için bir yol hazırlayın 
string outputPath = "output.png";

// ImageSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions();
options.Format = ImageFormat.Png;
options.PageSetup.AnyPage.Size = new Aspose.Html.Drawing.Size(500, 500);

// EPUB'u PNG Görüntüsüne dönüştürmek için ConvertEPUB yöntemini çağırın
Converter.ConvertEPUB(sourcePath, options, outputPath);

EPUB’u C# ile JPG Görüntüsüne Dönüştür

Bir EPUB dosyasını JPG görüntüsüne dönüştürmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

  1. ImageSaveOptions sınıf nesnesiyle görüntü formatını ve boyutlarını ayarlayın
  2. ConvertEPUB yöntemini kullanarak EPUB dosyasını bir JPG görüntüsüne dönüştürün.

Aşağıdaki kod örneği, bir EPUB dosyasının programlı olarak C# dilinde JPG formatına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Kaynak EPUB dosyasına yol hazırlayın
string sourcePath = "input.epub";

// Dönüştürülen dosyayı kaydetmek için bir yol hazırlayın 
string outputPath = "output.jpg";

// ImageSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions();
options.Format = ImageFormat.Jpeg;
options.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
options.PageSetup.AnyPage = new Page(
    new Size(
Length.FromInches(4),
Length.FromInches(5.5)));

// EPUB'u JPG Görüntüsüne dönüştürmek için ConvertEPUB yöntemini çağırın
Converter.ConvertEPUB(sourcePath, options, outputPath);

Aspose.HTML for .NET API’yi keşfedin

API tarafından sunulan diğer birçok özelliği keşfetmek için API documentation ziyaret edebilirsiniz.

Ücretsiz Lisans Alın

API’yi tam kapasitesiyle değerlendirmek için ücretsiz geçici lisans talep etmeyi düşünebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, bir EPUB dosyasını PNG, JPG vb. farklı görüntü formatlarına nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. EPUB dönüştürme özelliklerini göstermek için C# kod örneklerini içerir. Ancak, gereksinimlerinizi veya sorularınızı tartışmanız gerekirse, lütfen forumdan bize yazın.

Ayrıca bakınız

C# dilinde HTML’yi MHT Dosyasına Dönüştür