C# ile HTML'yi PDF'ye dönüştürme

C#’ta HTML‘yi PDF‘ye nasıl dönüştüreceğinizi hiç merak ettiniz mi? Bir geliştiriciyseniz ve ekranda okunabilen ve yazdırılabilen bir belge oluşturmanız gerekiyorsa, HTML’yi PDF’ye dönüştürmek sorununuz için ideal bir çözüm olacaktır. Bu makaleyi, C# dilinde HTML’yi PDF’ye tam olarak nasıl dönüştüreceğiniz konusunda adım adım kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Bu sorunu kolayca çözmenize yardımcı olabilecek ayrıntılı adımlar ve kod parçacıkları bulacaksınız.

HTML (Hyper Text Markup Language), web sayfalarının oluşturulmasına izin veren bir biçimlendirme dilidir. Web sayfalarını programlı olarak PDF belgeleri olarak dönüştürebilir ve kaydedebiliriz. Bir PDF dosyasına koyabileceğimiz bilgi miktarında herhangi bir sınırlama yoktur. HTML’yi PDF’ye dönüştürmek, web sitelerinin veya diğer bağımsız HTML web sayfalarının taşınabilir bir biçimde kaydedilmesine veya yazdırılmasına olanak tanır. C# dilinde HTML’yi PDF’ye dönüştürmeyle ilgili ayrıntılı adımlar için okumaya devam edin.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. C#’ta HTML’yi PDF’ye Dönüştürme - API Kurulumu
 2. HTML’yi PDF’ye dönüştürün
 3. C# HTML’den PDF’ye - Dönüştürmeyi Özelleştir
 4. HTML Dizesini PDF’ye Dönüştür
 5. HTML URL’sini PDF’ye dönüştürün

C#’ta HTML’yi PDF’ye Dönüştürme - API Kurulumu

HTML’yi PDF’ye dönüştürmek için Aspose.HTML for .NET API’yi kullanacağız. API, HTML belgelerinin oluşturulmasına izin verir. Ayrıca, HTML belgelerinden verilerin değiştirilmesine ve çıkarılmasına izin verir. Ayrıca, HTML belgelerini herhangi bir harici yazılım olmadan dönüştürmenize ve oluşturmanıza olanak tanır.

Lütfen API’nin [DLL][9’u indirin] veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Html

C# kullanarak HTML’yi PDF’ye dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek herhangi bir HTML dosyasını kolayca bir PDF belgesine dönüştürebiliriz:

 1. Öncelikle, HTMLDocument sınıfını kullanarak bir HTML belgesi yükleyin.
 2. Ardından, PdfSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. Son olarak, Converter.ConvertHTML() yöntemini çağırın. Bağımsız değişken olarak HTMLDocument, PdfSaveOptions ve çıktı PDF dosya yolunu alır.

Aşağıdaki kod örneği, bir HTML dosyasının C# dilinde bir PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, bir HTML dosyasının bir PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Giriş HTML dosyasını yükle
var document = new HTMLDocument(@"C:\Files\sample.html");

// PdfSaveOptions'ı Başlat 
var options = new PdfSaveOptions();

// HTML'yi PDF'ye dönüştür
Converter.ConvertHTML(document, options, @"C:\Files\output.pdf");
C# kullanarak HTML'yi PDF'ye dönüştürün

C# kullanarak HTML’yi PDF’ye dönüştürün

C# HTML’den PDF’e - Dönüşümü Özelleştirin

C# HTML’yi PDF’e dönüştürmeyi özelleştirebilir ve özellikle aşağıda verilen adımları izleyerek HTML dosyasını bir PDF belgesi olarak kaydetmek için çeşitli ek kaydetme seçenekleri ayarlayabiliriz:

 1. Öncelikle, HTMLDocument sınıfını kullanarak bir HTML belgesi yükleyin.
 2. Ardından, PdfSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. Bundan sonra, HorizontalResolution, VerticalResolution, BackgroundColor vb. gibi kaydetme seçeneklerini belirtin.
 4. Son olarak, bir HTML dosyasını PDF’ye dönüştürmek için Converter.ConvertHTML() yöntemini çağırın.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde ek seçeneklerle bir HTML dosyasının PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, Kaydetme Seçenekleri ile bir HTML dosyasının bir PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// Giriş HTML dosyasını yükle
var document = new HTMLDocument(@"C:\Files\sample.html");

// PdfSaveOptions'ı Başlat
// Çözünürlükleri ayarlayın ve arka plan rengini Haki olarak değiştirin 
var options = new PdfSaveOptions();
options.HorizontalResolution = 200;
options.VerticalResolution = 200;
options.JpegQuality = 100;
options.BackgroundColor = System.Drawing.Color.Khaki;

// Sayfa boyutunu ve kenar boşluklarını ayarlayın
options.PageSetup.AnyPage = new Page(new Aspose.Html.Drawing.Size(600, 800), new Margin(10, 10, 10, 10));

// HTML'yi PDF'ye dönüştür
Converter.ConvertHTML(document, options, @"C:\Files\output_saveOptions.pdf");
C#'daki Kaydetme Seçenekleri ile HTML'yi PDF'ye Dönüştürün

C#‘daki Kaydetme Seçenekleri ile HTML’yi PDF’ye Dönüştürün

HTML Dizesini C# ile PDF’ye Dönüştür

Ayrıca, aşağıda verilen adımları izleyerek bir HTML dizesini bir PDF belgesine dönüştürebiliriz:

 1. İlk olarak, bir HTML dizesi tanımlayın
 2. Ardından, PdfSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. İsteğe bağlı olarak, kaydetme seçeneklerini tanımlayın.
 4. Son olarak, bir HTML dizesini PDF’ye dönüştürmek için Converter.ConvertHTML() yöntemini çağırın. Bağımsız değişken olarak HTML dizesi, PdfSaveOptions ve çıktı PDF dosyası yolunu alır.

Aşağıdaki kod örneği, bir HTML dizesinin C# dilinde bir PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, bir HTML dizesinin bir PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// HTML dizesini tanımla
string htmlString = @"<style>
    .st
    {
    color: green;
    }
    </style>
    <div id=id1>Aspose.Html rendering Text in Black Color</div>
    <div id=id2 class=''st''>Aspose.Html rendering Text in Green Color</div><div id=id3 class=''st'' style='color: blue;'>Aspose.Html rendering Text in Blue Color</div>
    <div id=id3 class=''st'' style='color: red;'><font face='Arial'>Aspose.Html rendering Text in Red Color</font></div>";

// PdfSaveOptions'ı Başlat 
var options = new PdfSaveOptions();

// HTML kodunu PDF'ye dönüştürmek için ConvertHTML yöntemini çağırın      
Converter.ConvertHTML(htmlString, ".", options, @"C:\Files\HtmlStringToPdf.pdf");
HTML Dizesini C# ile PDF'ye Aktar

HTML Dizesini C# ile PDF’ye Aktar

HTML URL’sini C# dilinde PDF’ye dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek herhangi bir web sayfasını canlı bir URL’den PDF belgesi olarak da kaydedebiliriz:

 1. Öncelikle, bir web sayfasının URL’si ile Url sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, PdfSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 3. İsteğe bağlı olarak, kaydetme seçeneklerini tanımlayın.
 4. Son olarak, Converter.ConvertHTML() yöntemini kullanarak HTML’yi PDF olarak kaydedin. Argüman olarak Url, PdfSaveOptions ve çıktı PDF dosyası yolunu alır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak HTML’nin Canlı URL’den PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, bir HTML'nin Canlı URL'den PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.
// URL
Url url = new Url("https://docs.aspose.com/html/net/");

// PdfSaveOptions'ı Başlat 
var options = new PdfSaveOptions();

// HTML kodunu PDF'ye dönüştürün
Converter.ConvertHTML(url, options, @"C:\Files\outputFromURL.pdf");
C# dilinde Canlı URL'den HTML'yi PDF'ye dönüştürün

C# dilinde Canlı URL’den HTML’yi PDF’ye dönüştürün

C# HTML’den PDF’e Dönüştürücü - Ücretsiz Lisans

Değerlendirme sınırlamaları olmaksızın Aspose.HTML for .NET’i denemek ve kendi C# HTML’den PDF’e dönüştürücünüzü geliştirmek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

HTML’den PDF’e Dönüştürücü C# - Daha Fazlasını Okuyun

C# HTML to PDF Converter’ı geliştirmek ve geliştirmek için daha fazla bilgi edinebilir ve documentation kullanarak Aspose.HTML for .NET API’nin diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz. Lütfen sınıflar ve yöntemler hakkında daha fazla bilgiyi API referansları içinde okuyun.

HTML’yi Çevrimiçi PDF’e Dönüştür - C# ücretsiz HTML’den PDF’ye

Lütfen yukarıdaki API kullanılarak geliştirilen aşağıdaki ücretsiz çevrimiçi HTML’den PDF’e dönüştürme aracını deneyin.

https://products.aspose.app/html/en/conversion/html-to-pdf

Çözüm

Bu yazıda, C# dilinde HTML’yi PDF’ye nasıl dönüştüreceğimizi öğrendik. Ayrıca bir HTML dosyasını nasıl yükleyeceğimizi ve programlı olarak PDF kaydetme seçeneklerini nasıl belirleyeceğimizi gördük. Herhangi bir belirsizlik durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız