HTML dosyaları internet üzerinden yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli durumlarda, HTML dosyalarını PDF belgelerine dönüştürmeniz gerekir. Buna göre, bu makale bir HTML dosyasının .NET’te Linux’ta bir PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

Linux için HTML’den PDF’e Dönüştürücü API’sı

Aspose.HTML for .NET API, HTML dosyalarıyla çalışmayı destekler. Linux’ta Visual Studio Code için NuGet Paket Yöneticisi uzantısını kullanarak İndirilenler bölümünden veya NuGet galerisinden DLL dosyalarını indirerek API’yi kolayca yapılandırabilirsiniz.

Linux’ta HTML’yi PDF’ye dönüştürme

Bir HTML dosyasını aşağıdaki adımlarla PDF dosyasına dönüştürebilirsiniz:

  1. Girdi ve çıktı dosyaları için yolları belirtin.
  2. Bir HTMLDocument sınıf nesnesi başlatın.
  3. PdfRenderingOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
  4. PdfDevice nesnesini oluşturun ve işlenecek çıktı dosyasını belirtin.
  5. RenderTo yöntemiyle HTML’yi PDF’ye dönüştürün.

Aşağıdaki kod, Linux’ta .NET’te HTML’nin PDF dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Bir kaynak HTML dosyasının yolunu ayarlayın
string documentPath = "HTMLtoPDF.html";

// Dönüştürülen dosya kaydetme yolunu ayarla 
string savePath = "HTMLtoPDF.pdf";

// Bir HTMLDocument sınıf nesnesini başlat
HTMLDocument document = new HTMLDocument(documentPath);

// PdfRenderingOptions sınıfının bir örneğini oluşturun
PdfRenderingOptions pdfOptions = new PdfRenderingOptions();

// PdfDevice'i oluşturun ve işlenecek çıktı dosyasını belirtin
PdfDevice device = new PdfDevice(pdfOptions, savePath);

// RenderTo yöntemiyle HTML'yi PDF'ye dönüştürün
document.RenderTo(device);

Çıktı

HTML'den PDF Linux'a

Aspose.HTML for .NET API’yi keşfedin

Aspose.HTML for .NET API, HTML dosyalarını C# kullanarak programlı olarak oluşturmak, düzenlemek veya dönüştürmek için bağımsız bir API’dir. Belgeleri ziyaret ederek API’nin diğer bazı özelliklerini keşfedebilirsiniz.

Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek Aspose.HTML for .NET API’yi herhangi bir sınırlama olmaksızın değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, bir HTML web sayfasını Linux’ta bir PDF dosyasına nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. .NET tabanlı uygulamalarınızda aslına uygun çıktılar üretmek için kod parçacığını kullanabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir endişeniz olması durumunda ücretsiz destek forumundan bize ulaşmaktan lütfen çekinmeyin.

Ayrıca bakınız