HTML'yi Word'e Dönüştür DOCX C#

HTML dosyaları, birçok bilgiyi oluşturmak, düzenlemek veya iletmek için sıklıkla kullanılır. Aynı şekilde, DOCX ve DOC içeren Microsoft Word dosyaları da çeşitli özellikleri nedeniyle ünlüdür. HTML web sayfası dosyalarını C# dilinde kelime dosyalarına, DOCX veya DOC’a dönüştürebilirsiniz. Bu makalede, C# dilinde HTML’yi Word DOCX DOC’a dönüştürmeyi öğreneceksiniz. Burada aşağıdaki kullanım durumlarına hızlı bir genel bakış yapalım:

C# HTML’den Word’e DOCX DOC C# Dönüştürücü – Kurulum

Aspose.HTML for .NET API, birçok HTML oluşturma, değiştirme ve dönüştürme özelliğini destekler. Öne çıkan bir özellik, C# dilinde HTML’den DOCX/DOC’a dönüştürmedir. API’yi Yeni Sürümler bölümünden indirerek kolayca yapılandırabilir veya NuGet üzerinden aşağıdaki komutla yükleyebilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.Html

C# kullanarak HTML Web Sayfasını Word DOCX/DOC’a dönüştürün

Basit bir kullanım durumundan HTML’den Word’e DOCX/DOC C# dönüştürmeyi keşfedelim. Temel bir HTML dosyası oluşturacağız ve ardından dönüştürmeyi gerçekleştireceğiz. C# dilinde HTML’yi Word dosyasına (DOCX/DOC) dönüştürmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Basit bir HTML dosyası yazın
 2. Giriş HTML dosyasını yükle
 3. DocSaveOptions nesnesini başlat
 4. HTML web sayfasını C# ile Word DOCX’e dönüştürün

Aşağıdaki C# kodu, bir HTML web sayfasının DOCX/DOC gibi bir Word dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Bir HTML kodu hazırlayın ve onu dosyaya kaydedin.
var code = @"<span>Hello World!!</span>";
System.IO.File.WriteAllText("document.html", code);

// Dosyadan bir HTML belgesi başlat
using (var document = new HTMLDocument("document.html"))
{
  // DocSaveOptions'ı Başlat 
  var options = new Aspose.Html.Saving.DocSaveOptions();

  // HTML web sayfasını DOCX'e dönüştürün
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, options, "output.docx");
}

C#’ta Gelişmiş Seçenekleri Kullanarak HTML’yi C#’ta Word’e Dönüştürün

Bir adım daha ileri gidelim. DocSaveOptions nesnesini kullanarak bir sayfanın boyutunu, kenar boşluklarını, arka plan rengini ve diğer özellikleri değiştirebilirsiniz. Bu seçeneklerin tümü, dosyaların nasıl dönüştürüldüğü üzerinde daha fazla kontrole katkıda bulunur. Bu, temeldeki dosya biçimlerini önemsemeden gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olabilir. C# kullanarak HTML’yi DOCX’e gelişmiş seçeneklerle dönüştürmek için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

 1. Giriş HTML dosyasını yükle
 2. DocSaveOptions nesnesini başlat
 3. Sayfa boyutunu inç cinsinden belirtin
 4. C#’ta HTML’den Word’e DOCX dönüşümü için ConvertHTML yöntemini çağırın

Aşağıdaki kod, HTML’nin C# dilinde Word DOCX dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösteren yukarıdaki adımlara dayanmaktadır:

// Bir HTML kodu hazırlayın ve onu dosyaya kaydedin
var code = @"<span>Hello World!!</span>";
System.IO.File.WriteAllText("document.html", code);

// A5'i sayfa boyutu olarak ayarla
var options = new Aspose.Html.Saving.DocSaveOptions
{
  PageSetup =
  {
    AnyPage = new Aspose.Html.Drawing.Page()
    {
      Size = new Aspose.Html.Drawing.Size(Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(8.3f), Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(5.8f))
    }
  }
};

// HTML belgesini DOCX'e dönüştürün
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML("document.html", options, "output.docx");

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde HTML’den Word’e DOCX DOC dönüşümünü programlı olarak inceledik. Ayrıca, daha fazla analiz için Belgeler Bölümü veya API Referansları’nı ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik veya endişe durumunda, lütfen Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize yazın.

Ayrıca bakınız