MD HTML Java'yı Dönüştür

Markdown, düz metin sembolleriyle biçimlendirilmiş metin oluşturmak için kullanılır. Metni kalın, italik, altı çizili ve diğer biçimlendirme türleri olarak kolayca biçimlendirebilirsiniz. Java’da programlı olarak Markdown MD’yi HTML‘ye ve HTML’yi Markdown’a dönüştürebilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde bu dönüştürme senaryoları açıklanmaktadır.

HTML ve Markdown arası dönüşüm – Java API Kurulumu

HTML web sayfasını Java kullanarak bir Markdown dosyasına dönüştürebilirsiniz. İndirilenler bölümünden JAR dosyasını indirerek veya projenizde aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak Aspose.HTML for Java API’yi yapılandırabilirsiniz.

Depo:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Bağımlılık:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>21.6</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

HTML Web Sayfasını Java’da Programlı Olarak Markdown MD’ye Dönüştürün

Aşağıdaki adımlarla HTML Web sayfasını Markdown metnine dönüştürebilirsiniz.

 1. Giriş HTML dosyasını yükleyin.
 2. MarkdownSaveOptions nesnesini belirtin.
 3. ConvertHTML yöntemini çağırın ve çıktı Markdown .md dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, HTML Web sayfasının Java’da Markdown .md’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Bir HTML kodu hazırlayın ve onu dosyaya kaydedin.
String code = "<h1>Header 1</h1>" +
      "<h2>Header 2</h2>" +
      "<p>Hello World!!</p>";

FileWriter fw = new FileWriter("document.html");
fw.write(code);
fw.close();

// HTML'yi Markdown'a dönüştürmek için ConvertHTML yöntemini çağırın.
Converter.convertHTML(dataDir + "document.html", new MarkdownSaveOptions(), "output.md");

Markdown .md Dosyasını Java’da Programlı Olarak HTML Web Sayfasına Dönüştürün

Bir Markdown .md dosyasını aşağıdaki adımlarla HTML web sayfasına dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş Markdown dosyasını yükleyin.
 2. Çıkış HTML dosyasını ConvertMarkdown yöntemiyle kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir Markdown dosyasının Java’da HTML Web Sayfasına nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

// Basit bir Markdown örneği hazırlayın
String code = "### Hello World" +
      "\r\n" +
      "[visit blogs](https://blog.aspose.com/)";

// Bir Markdown dosyası oluşturun
FileWriter fw = new FileWriter("input_document.md");
fw.write(code);
fw.close();

// Markdown'u HTML belgesine dönüştür
Converter.convertMarkdown("input_document.md","MarkdownToHTMLoutput.html");

Çözüm

Bu makalede, Markdown dosyalarını Java’da programlı olarak HTML’ye veya HTML web sayfasını Markdown’a nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca belgeleri ziyaret ederek API’nin diğer özelliklerini öğrenebilirsiniz. Herhangi bir endişeniz olması durumunda, lütfen forumdan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız