MD Markfown PDF Görüntüsünü Dönüştür C#

Bu yazıda, C# dilini kullanarak Markdown file - PDF, PNG, JPG ve diğer görüntü formatlarını programlı olarak dönüştürmeyi öğreneceğiz. MD dosyaları web üzerinde oldukça yaygındır ve farklı yazılımların beni oku dosyalarının yanı sıra belgelerin de genellikle Markdown formatında oluşturulduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Aşağıdaki başlıklara bir göz atalım:

Markdown (.md) - PDF ve Görüntüler C# Dönüştürücü – API Kurulumu

Markdown formatındaki dosyaları C# dilinde PDF veya görüntü formatlarına dönüştürmek için Aspose.HTML for .NET API’sini kurmanız gerekir. API’yi resmi İndirilenler bölümünden indirerek veya NuGet galeri kurulum komutu aracılığıyla aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.Html

Markdown’ı (MD) C# dilinde PDF’ye dönüştürün

.NET uygulamalarınızda C# kullanarak Markdown Dosyalarını (MD) kolayca PDF’ye dönüştürebilirsiniz. MD’yi PDF dosyasına dönüştürmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Basit bir Markdown örneği hazırlayın veya giriş MD dosyasını yükleyin
 2. ConvertMarkdown yöntemini çağırın
 3. Girdi dosyasını HTMLDocument örneğine dönüştürün
 4. Çıkış PDF dosyasını ConvertHTML yöntemini kullanarak kaydedin

Aşağıdaki kod, işaretleme (MD) dosyasının C# kullanarak PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Basit bir Markdown örneği hazırlayın
var code = "### Hello World" +
    "\r\n" +
    "[visit applications](https://aspose.com)";
// Bir Markdown dosyası oluşturun
System.IO.File.WriteAllText(dataDir + "document.md", code);

// Markdown'u HTML belgesine dönüştür
//Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertMarkdown("document.md", "document.html");
HTMLDocument document = Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertMarkdown(dataDir + "document.md");

// HTML'yi PDF'ye dönüştürmek için ConvertHTML yöntemini çağırın.
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, new Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions(), dataDir + "output.pdf");

Markdown’ı (MD) C# dilinde PNG veya JPG Görüntüsüne Dönüştür

Bazen bir MD dosyasını önizlemeniz gerekebilir, böylece onu bir görüntüye dönüştürmek yardımcı olabilir. MD dosyasını gereksinimlerinize göre PNG veya JPG görüntüsüne dönüştürebilirsiniz. Bu dönüştürme temel olarak iki adımlı bir yaklaşımdır ve her şeyden önce onu HTML formatına ve ardından bir resme dönüştüreceksiniz:

 1. Girdi Markdown (MD) dosyasını oluşturun veya yükleyin
 2. Markdown’ı aracı HTML formatına dönüştürün
 3. Sonuçları C# dilinde PNG veya JPG çıktı Görüntüsüne dönüştürün

Bu basit adımlar, MD dosyasının bir görüntüsünü önizleme olarak oluşturmanıza yardımcı olur. Çıktı görüntüsünü kullanım durumunuza göre daha fazla kullanabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki kod Markdown (MD) dosyasının C#’ta PNG veya JPG Görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Basit bir Markdown örneği hazırlayın
var code = "### Hello World" +
      "\r\n" +
      "[visit applications](https://.aspose.com)";
// Bir Markdown dosyası oluşturun
System.IO.File.WriteAllText(dataDir + "document.md", code);

// Markdown'u HTML belgesine dönüştür
using (HTMLDocument document = Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertMarkdown(dataDir + "document.md"))
{
  // HTML belgesini PNG resim dosyası formatına dönüştürün
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, new Aspose.Html.Saving.ImageSaveOptions(Aspose.Html.Rendering.Image.ImageFormat.Png), dataDir + "output.png");
}

Çözüm

Özetle, .NET uygulamalarında C# kullanarak Markdown (MD) dosyalarının PNG, JPG ve PDF’ye dönüştürülmesini düşündük. Bu özellikler, uygulamalarınızı rakipsiz hale getirebilir. Ayrıca, Ürün Belgelerine göz atarak keşfedebileceğiniz API tarafından sunulan birçok başka özellik vardır. Herhangi bir belirsizlik veya endişe durumunda, lütfen Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize yazmaktan çekinmeyin. Geri bildiriminizi almak isteriz!

Ayrıca bakınız