XHTML'den PDF csharp'a

XHTML, HTML dosyalarının daha katı ve XML tabanlı bir sürümüdür. Farklı veri biçimleriyle birlikte çalışabilirliği geliştirmek için geliştirilmiştir. PDF dosyaları ise birden çok platform ve işletim sistemindeki destekleri nedeniyle popülerdir. Bazı durumlarda, bir XHTML dosyasını PDF formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Buna göre, bu makale bir XHTML dosyasının programlı olarak C# dilinde bir PDF belgesine nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

XHTML’den PDF’e Dönüştürücü – C# .NET API Kurulumu

Aspose.HTML for .NET API, HTML, EPUB, SVG vb. dahil olmak üzere web ile ilgili çeşitli dosya biçimleri oluşturmak, düzenlemek veya dönüştürmek için kullanılabilir. Yeni Sürümler sayfasından veya aşağıdaki NuGet kurulum komutundan referans dosyaları:

PM> Install-Package Aspose.Html

XHTML’yi C# ile PDF Dosyasına Dönüştür

XHTML belgeleri, diğer XML tabanlı dillerden parçalar ekleyerek genişletilebilirlik sağlayabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek bir XHTML dosyasını PDF biçimine dönüştürebilirsiniz:

  1. Giriş XHTML dosyasını yükleyin.
  2. PdfSaveOptions sınıfının bir örneğini başlatın.
  3. XHTML’yi ConvertHTML yöntemiyle PDF dosyasına dönüştürün.

Aşağıdaki kod örneği, bir XHTML dosyasının programlı olarak C# dilinde PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Dönüştürmek için XHTML dosyasını yükleyin 
HTMLDocument document = new HTMLDocument("sample.xhtml");

// Bir PdfSaveOptions örneği oluşturun 
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// XHTML'yi PDF dosyası olarak kaydedin
Converter.ConvertHTML(document, options, "output.pdf");

Aspose.HTML for .NET API’yi keşfedin

dokümantasyon alanı, API’nin web ve internetle ilgili dosya biçimleriyle çalışması için diğer çeşitli özelliklerini açıklar. Web’de gezinme, dosya indirme veya dönüştürme için farklı seçenekleri keşfedebilirsiniz.

Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek API’yi herhangi bir değerlendirme kısıtlaması olmaksızın değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, .NET veya .NET Core çerçevesi üzerinden C# tabanlı uygulamalarda XHTML’nin PDF belgesine dönüştürülme sürecini anladınız. Ayrıca, herhangi bir sorunuz olması durumunda forum üzerinden bize yazabilirsiniz.

Ayrıca bakınız

EPUB’u C# dilinde bir PNG veya JPG Görüntüsüne dönüştürün