C#'ta HTML Dosyaları Oluşturun, Okuyun ve Düzenleyin

HTML dosyalarıyla çalışmanın verimli bir yolunu arayan bir C# programcısıysanız, bu makale tam size göre. C#‘ın HTML dosyalarıyla nasıl çalıştığının temellerini, bunları sıfırdan oluşturmaktan mevcut belgeleri okumaya ve düzenlemeye kadar açıklayacağız. Bu yazıda, C# dilinde HTML dosyalarının nasıl oluşturulacağını, okunacağını ve düzenleneceğini öğreneceğiz.

HTML (Hyper Text Markup Language), web siteleri ve web sayfaları oluşturmak için kullanılan bir dildir. Öte yandan C#, uygulama oluşturmak için kullanılan nesne yönelimli bir programlama dilidir. Bir HTML dosyası, tarayıcılarda görüntülenmek üzere bir web sayfasının yapısını biçimlendirmek için kullanılan işaretleme etiketlerini içerir. .NET uygulamalarında HTML dosyalarını programlı olarak kolayca işleyebiliriz. Bu makalede, HTML dosyalarını okumak, yazmak ve düzenlemek için C#‘ın nasıl kullanılacağını keşfedeceğiz. Belirli öğeler için HTML kodunu ayrıştırmanın ve sıfırdan yeni öğeler oluşturmanın veya var olanları düzenlemenin yollarına bakacağız. Hadi başlayalım!

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. HTML dosyaları oluşturmak, okumak ve düzenlemek için C# API’si
 2. Bir HTML dosyası oluşturun
 3. Bir HTML dosyası okuyun
 4. Bir HTML dosyasını düzenleyin
 5. C#’ta Ham HTML içeriği ekleyin

HTML Dosyaları Oluşturmak, Okumak ve Düzenlemek için C# API

HTML dosyalarını oluşturmak, okumak ve düzenlemek için Aspose.HTML for .NET API’sini kullanacağız. HTML belgelerinden verilerin oluşturulmasına, değiştirilmesine ve çıkarılmasına izin veren gelişmiş bir HTML işleme API’sidir. Ayrıca herhangi bir harici yazılım olmadan HTML belgelerinin dönüştürülmesine ve işlenmesine olanak tanır.

API’nin HTMLDocument sınıfı, tarayıcıda gördüğümüz bir HTML belgesini veya HTML sayfasını temsil eder. Bu sınıfın CreateElement() yöntemi, tagName tarafından belirtilen HTML öğesini oluşturur. CreateTextNode(string) yöntemi, belirtilen dize verilen bir Metin düğümü oluşturur. Düğüm arabiriminin AppendChild() yöntemi, belirtilen üst düğümün çocukları listesinin sonuna bir düğüm ekler. Save() yöntemi çıktı dosyasını kaydeder. Ayrıca belgelerde DOM ad alanı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Lütfen API’nin [DLL’sini 14 indirin] veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Html

C# ile HTML Dosyası Oluşturma

Aşağıda verilen adımları izleyerek kolayca bir HTML dosyası oluşturabiliriz:

 1. İlk olarak, HTMLDocument sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, başlık, paragraf, metin vb. öğeler oluşturmak için CreateElement() yöntemini çağırın.
 3. Ardından, metin düğümünü eklemek için CreateTextNode() yöntemini çağırın.
 4. Ardından, AppendChild() yöntemini kullanarak oluşturulan düğümü öğeye ekleyin.
 5. Bundan sonra, HTMLDocument.Body.AppendChild() yöntemini kullanarak öğeleri belge gövdesine ekleyin.
 6. Daha fazla öğe eklemek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
 7. Son olarak, Save() yöntemini kullanarak HTML belgesini kaydedin. Çıktı dosyası yolunu bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir HTML dosyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Bu kod örneği, bir HTML belgesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Boş bir HTML belgesi oluşturun
var document = new HTMLDocument();

// Başlık ekle
// 1. Bir başlık öğesi oluşturun
var h2 = (HTMLHeadingElement)document.CreateElement("h2");

// 2. Bir metin öğesi oluşturun
var text = document.CreateTextNode("This is Sample Heading!");

// 3. başlığa metin öğesi ekleyin
h2.AppendChild(text);

// 4. Başlık ekle to the document
document.Body.AppendChild(h2);

// Paragraf Ekle
// 1. Bir paragraf öğesi oluşturun
var p = (HTMLParagraphElement)document.CreateElement("p");

// 2. Özel bir özellik belirleyin
p.SetAttribute("id", "first-paragraph");

// 3. Bir metin düğümü oluşturun
var paraText = document.CreateTextNode("This is first paragraph. ");

// 4. Metni paragrafa ekleyin
p.AppendChild(paraText);

// 5. Belge gövdesine paragraf ekleyin 
document.Body.AppendChild(p);

// Sıralı Liste Ekle
// Paragraf öğesi oluşturma
var list = (HTMLOListElement)document.CreateElement("ol");

// 1. öğeyi ekle
var item1 = (HTMLLIElement)document.CreateElement("li");
item1.AppendChild(document.CreateTextNode("First list item."));

// 2. öğeyi ekle
var item2 = (HTMLLIElement)document.CreateElement("li");
item2.AppendChild(document.CreateTextNode("Second list item."));

// Listeye li öğeleri ekleyin
list.AppendChild(item1);
list.AppendChild(item2);

// Listeyi belge gövdesine ekle 
document.Body.AppendChild(list);

// HTML belgesini bir dosyaya kaydedin 
document.Save(@"C:\Files\html\create-new-document.html");
CSharp'ta HTML dosyası oluşturma

C# dilinde bir HTML dosyası oluşturun

C# ile bir HTML Dosyasını Okuyun

Önceki bölümde bir HTML dosyası oluşturduk. Şimdi, dosyayı yükleyeceğiz ve aşağıdaki adımları izleyerek içeriğini okuyacağız:

 1. HTMLDocument sınıfını kullanarak mevcut bir HTML dosyasını yükleyin.
 2. HTMLDocument.DocumentElement.OuterHTML içeriğini okuyun ve gösterin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir HTML dosyasının nasıl okunacağını gösterir.

// Bu kod örneği, bir HTML dosyasının nasıl okunacağını gösterir
// Belge kaydetme için bir çıktı yolu hazırlayın
string documentPath = @"C:\Files\html\create-new-document.html";

// Bir HTML dosyası yükleyin
var document = new HTMLDocument(documentPath);

// Belge içeriğini çıktı akışına yaz
Console.WriteLine(document.DocumentElement.OuterHTML);
<html><head></head><body><h2>This is Sample Heading!</h2><p id="first-paragraph">This is first paragraph. </p><ol><li>First list item.</li><li>Second list item.</li></ol></body></html>

C# dilinde bir HTML Dosyasını Düzenleme

HTML dosyalarının içeriğini de güncelleyebiliriz. Yukarıda belirtilen adımları izleyerek daha fazla düğüm/öğe ekleyebiliriz. Ancak, aşağıda verilen adımları izleyerek mevcut notları/öğeleri değiştirebiliriz:

 1. HTMLDocument sınıfını kullanarak mevcut bir HTML dosyasını yükleyin.
 2. Ardından, metin düğümünü eklemek için CreateTextNode() yöntemini çağırın.
 3. Ardından, GetElementsByTagName() yöntemini kullanarak ilk paragraf öğesini alın. Argüman olarak “p"yi alır.
 4. Bundan sonra, metin düğümünü eklemek için AppendChild() yöntemini çağırın.
 5. Daha fazla öğeyi değiştirmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
 6. Son olarak, Save() yöntemini kullanarak HTML belgesini kaydedin. Çıktı dosyası yolunu bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir HTML dosyasının nasıl değiştirileceğini gösterir.

// Bu kod örneği, bir HTML dosyasının site içeriğinin nasıl düzenleneceğini gösterir.
// Belge kaydetme için bir çıktı yolu hazırlayın
string documentPath = @"C:\Files\html\create-new-document.html";

// Bir HTML belgesi örneği oluşturun
var document = new HTMLDocument(documentPath);

// Bir metin düğümü oluşturun
var oldParaText = document.CreateTextNode("This is old first paragraph.");

// İlk paragraf öğesini al
var p = (HTMLParagraphElement)document.GetElementsByTagName("p").First();
p.AppendChild(oldParaText);

// HTML belgesini bir dosyaya kaydedin 
document.Save(@"C:\Files\html\modify.html");
CSharp'ta HTML Dosyasını Düzenle

C# dilinde bir HTML dosyasını düzenleme

Aşağıdaki kod örneği, yeni öğeler eklediğimiz ve mevcut olanları değiştirdiğimiz daha karmaşık bir örneği göstermektedir.

// Bu kod örneği, bir HTML dosyasındaki öğelerin nasıl düzenleneceğini ve düzenleneceğini gösterir.
// Belge kaydetme için bir çıktı yolu hazırlayın
string documentPath = @"C:\Files\html\create-new-document.html";

// Bir HTML belgesinin örneğini oluşturun
var document = new HTMLDocument(documentPath);

// Bir stil öğesi oluşturun ve sınıf adı eşittir 'gr' olan tüm öğeler için yeşil rengi atayın.
var style = document.CreateElement("style");
style.TextContent = ".rd { color: red }";

// Belge başlığı öğesini bulun ve stil öğesini başlığa ekleyin
var head = document.GetElementsByTagName("head").First();
head.AppendChild(style);

// Bir metin düğümü oluşturun
var oldParaText = document.CreateTextNode("This is old first paragraph.");

// Sınıf adı 'gr' olan bir paragraf öğesi oluşturun.
var p = (HTMLParagraphElement)document.GetElementsByTagName("p").First();
p.ClassName = "rd";
p.AppendChild(oldParaText);

// Paragraf öğesi oluşturma
var newPara = (HTMLParagraphElement)document.CreateElement("p");

// Bir metin düğümü oluşturun
var paraText = document.CreateTextNode("This is second paragraph. ");

// Metni paragrafa ekleyin
newPara.AppendChild(paraText);

// Belge gövdesine paragraf ekle 
document.Body.AppendChild(newPara);

// HTML belgesini bir dosyaya kaydedin 
document.Save(@"C:\Files\html\edit.html");
Add-Edit-Elements-in-HTML-Dosya-kullanarak-CSharp

C# kullanarak bir HTML dosyasına öğe ekleyin ve düzenleyin

C#’ta Ham HTML İçeriği Ekleme

Bir öğenin InnerHTML özelliğini kullanarak HTML kodunu içerik olarak manuel olarak ekleyerek öğeleri ekleyebilir veya düzenleyebiliriz. Aşağıda verilen adımları izleyerek ham HTML ekleyebiliriz:

 1. İlk olarak, HTMLDocument sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, Body.InnerHTML öğesinin içeriğini ham HTML dizesi olarak ayarlayın.
 3. Son olarak, Save() yöntemini kullanarak HTML belgesini kaydedin. Çıktı dosyası yolunu bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanılarak dosyaya ham HTML içeriğinin nasıl ekleneceğini gösterir.

// Bu kod örneği, Ham HTML'nin HTML gövdesine nasıl ekleneceğini gösterir.
// Bir HTML belgesi örneği oluşturun
using (var document = new HTMLDocument())
{
  // HTML belgesinin içeriğini konsol çıktısına yazın
  Console.WriteLine(document.DocumentElement.OuterHTML); 

  // Gövde öğesinin içeriğini ayarlayın
  document.Body.InnerHTML = "<p>HTML is the standard markup language for Web pages.</p>";

  /// HTML belgesini bir dosyaya kaydedin 
  document.Save(@"C:\Files\html\using-innerHTML.html");
}
Add-Raw-HTML-Content-in-CSharp

C# kullanarak bir HTML dosyasına ham HTML ekleyin

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.HTML for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, şunların nasıl yapıldığını öğrendik:

 • programlı olarak HTML belgeleri oluşturun;
 • yerel disk yolundan mevcut bir HTML belgesini yükleyin;
 • yüklenen dosyadan HTML’yi okuyun;
 • mevcut HTML dosyasına yeni içerik ekleyin;
 • C#’ta mevcut içeriği değiştirin.

C# dilinde HTML dosyaları oluşturmanın, okumanın ve düzenlemenin yanı sıra, documentation kullanarak Aspose.HTML for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız