EPUB'u PDF'ye Dönüştür

E-kitaplar, teknolojinin bizim için günlük hayatı nasıl değiştirdiğinin bir örneğidir. EPUB dosyası biçimindeki e-kitapları kolayca okuyabilir ve paylaşabilirsiniz. Ancak, PDF dosya biçiminin güçlü yönleri nedeniyle bazen EPUB’u PDF dosyasına dönüştürmeyi tercih edebilirsiniz. Örneğin, bir PDF dosyasını dijital olarak imzalayabilir, şifreleyebilir veya parola ile koruyabilirsiniz. Bu yazıda, aşağıdaki kullanım durumlarıyla bir dosyayı EPUB’dan PDF formatına dönüştüreceğiz:

Tüm bu dönüşümleri Aspose.HTML for .NET API kullanarak gerçekleştireceğiz. API’yi tam kapasitesiyle test etmek için ücretsiz 30 günlük deneme lisansı talep edebilirsiniz. Ayrıca, NuGet galerisinden yükleyerek API’yi kolayca yapılandırabilirsiniz. EPUB dosya dönüştürme senaryolarına geçelim:

C# kullanarak EPUB’u PDF’ye dönüştürün

Aşağıdaki adımları izleyerek EPUB’u PDF’ye dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş EPUB dosyasını yükle
 2. PdfSaveOptions Sınıfının bir nesnesini başlat
 3. ConvertEPUB yöntemini çağırın

Bu adımları, EPUB’u C# kullanarak PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi gösteren aşağıdaki kod parçacığı takip eder:

// Okumak için mevcut bir EPUB dosyasını açın.
using (var stream = System.IO.File.OpenRead(dataDir + "Sample.epub"))
{
  Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions options = new Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions();

  // EPUB'u PDF'ye dönüştürmek için ConvertEPUB yöntemini çağırın
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertEPUB(stream, options, dataDir + "EPUBtoPDF.pdf");
}

Sonuç olarak, PDF dosyası yüksek kaliteli ve aslına uygun işleme ile oluşturulur. Ayrıca, oluşturulan PDF dosyasının boyutu da makul. Dosyaların oluşturma kalitesini karşılaştırmak için aşağıdaki ekran görüntülerini karşılaştırabilirsiniz:

Giriş EPUB Dosyası Önizlemesi

EPUB'u PDF'ye dönüştürme

Çıktı PDF Dosyası Önizlemesi

EPUB'u PDF'ye dönüştür

Her iki dosyada da küçük detayların bile göze çarptığını fark edebilirsiniz. Bu nedenle, EPUB’u Aspose.HTML for .NET API ile bir PDF dosyasına aktarma yetenekleri hakkında çok şey anlatıyor.

C# kullanarak Parola Koruması ile EPUB’u PDF’ye dönüştürün

EPUB dosyasının temel olarak PDF’ye dönüştürülmesini zaten öğrendik. EPUB’u parola korumalı ve şifrelenmiş bir PDF belgesine aktarmaya devam edelim. Çıktı PDF belgesi için kullanıcı ve sahip parolasıyla şifreleme ayarlamak üzere aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Giriş EPUB dosyasını yükle
 2. PdfEncryptionInfo nesnesini gerekli parametrelerle başlat
 3. PdfSaveOptions Sınıfının örnek nesnesi
 4. EPUB’tan PDF’ye dönüştürme

Aşağıdaki kod parçacığı, EPUB’u belirtilen Şifreleme rutini ve ilgili parolalarla PDF’ye dönüştürür.

using (var stream = System.IO.File.OpenRead(dataDir + "Sample.epub"))
{
  // Bir PdfEncryptionInfo örneği oluşturun
  Aspose.Html.Rendering.Pdf.Encryption.PdfEncryptionInfo info = new Aspose.Html.Rendering.Pdf.Encryption.PdfEncryptionInfo("user" , "owner" , Aspose.Html.Rendering.Pdf.Encryption.PdfPermissions.AssembleDocument, Aspose.Html.Rendering.Pdf.Encryption.PdfEncryptionAlgorithm.RC4_128);

  // PdfSaveOptions'ın bir örneğini oluşturun
  var options = new Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions();
  options.Encryption = info;
       
  // EPUB'u PDF'ye dönüştürmek için ConvertEPUB yöntemini çağırın.
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertEPUB(stream, options, dataDir + "EPUBpasswordPDF.pdf");
}

Aşağıdaki ekran görüntüsü, kodda belirlediğimiz gibi PDF belgesinin farklı özelliklerini gösterir. Size kolaylık sağlamak için ilgili özellikler bu ekran görüntüsünde işaretlenmiştir.

C# kullanarak Sayfa Düzeni ile EPUB’u PDF’ye dönüştürün

Her şeyden önce, buradaki sayfa düzeni terimi, sayfa boyutunun, sayfa kenar boşluğunun ve arka plan renginin ayarlanmasını ifade eder. Aspose.HTML for .NET API, size dosya dönüştürme işlemi üzerinde tam kontrol sağlar. PDF belgesi için çıktı gereksinimlerini gereksinimlerinize göre belirleyebilirsiniz. Bu örnekte, aşağıdaki adımları izleyerek sayfayla ilgili bazı özellikleri ayarlayacağız:

 1. Giriş EPUB dosyasını yükle
 2. PdfSaveOptions nesnesini somutlaştırın
 3. Sayfa boyutunu ve sayfa kenar boşluğunu ayarlayın
 4. Sayfaların arka plan rengini ayarlayın
 5. PDF dosyasına dönüştür

Aşağıdaki kod parçacığı, yukarıda listelenen adımlara dayanan C# kullanarak EPUB’u PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi gösterir:

  // Okumak için mevcut bir EPUB dosyasını açın.
  using (var stream = System.IO.File.OpenRead(dataDir + "Sample.epub"))
  {
    // Özel sayfa boyutu, kenar boşlukları ve arka plan rengi ile PdfSaveOptions'ın bir örneğini oluşturun.
    var options = new Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions()
    {
      PageSetup =
{
  AnyPage = new Aspose.Html.Drawing.Page()
  {    
    Size = new Aspose.Html.Drawing.Size(Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(12), Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(10)),
    Margin = new Aspose.Html.Drawing.Margin(Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(1),Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(1),Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(1),Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(1))
  }
},
      BackgroundColor = System.Drawing.Color.AliceBlue,
    };

    // EPUB'u PDF'ye dönüştürmek için ConvertEPUB yöntemini çağırın.
    Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertEPUB(stream, options, dataDir + "PageSetup.pdf");
  }

Çözüm

EPUB’u PDF belgelerine dönüştürmenin farklı olanaklarını öğrendik. Bu kullanım durumları, e-kitapların güvenliğini sağlamak için yardımcı olabilir, çünkü ne şifrelenmiş PDF dosyalarına ne de meta verilerine arama motorları hiçbir şekilde erişemeyeceğinden çevrimiçi varlıkları daha güvenli hale gelecektir. EPUB dosya formatının dönüştürülmesine ihtiyaç duyabilecek birçok başka avantaj da olabilir.

İlgili Yazı