HTML dosyaları internet üzerinden sıklıkla kullanılır. Sonuç olarak, Aspose.HTML for .NET API, HTML dosya biçimiyle çalışmak için birçok özelliği destekler. Bu yazıda, HTML’yi C# ile görüntüye nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. HTML web sayfasını JPG, PNG, BMP, GIF ve diğer popüler resim formatlarına aşağıdaki başlıklar altında işleyebilirsiniz:

Öncelikle bu örneklerde girdi dosyası olarak kullanacağımız bazı metin ve görselleri içeren temel HTML dosyasını kontrol edelim.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
 text-align: center;
 color: black;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Welcome to HTML to Image C# Test Conversion</h2>
<p></p>
<img src="HTML to Image.png" alt="HTML to Image" style="width:300px">
</body>
</html>

HTML’yi C# dilinde JPG Görüntüsüne Dönüştür

.NET uygulamalarınızda HTML’yi C# dilinde JPG görüntülerine dönüştürebilirsiniz. API, farklı varyasyonlarla çıktı elde etmek için çeşitli özellikleri destekler. Örneğin, çıktı görüntüsünün boyutunu ve çıktı görüntünüzde olmasını istediğiniz herhangi bir arka plan rengini ayarlayabilirsiniz.

HTML’yi C# dilinde bir JPG görüntüsüne dönüştürmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. ImageSaveOptions sınıfını kullanarak görüntü oluşturma seçeneklerini başlatın
 2. Sayfa boyutunu veya arka plan rengini ayarla
 3. HTML’yi C# dilinde JPG’ye dönüştürün

Ayrıca, aşağıdaki kod HTML’nin C# dilinde bir JPG görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

    // Sayfa boyutunu 7x7 inç olarak ayarlayın ve arka plan rengini açık gri olarak değiştirin
    var options = new Aspose.Html.Saving.ImageSaveOptions(Aspose.Html.Rendering.Image.ImageFormat.Jpeg)
    {
      PageSetup =
{
  AnyPage = new Aspose.Html.Drawing.Page()
  {
    Size = new Aspose.Html.Drawing.Size(Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(7), Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(7))
  }
},
      BackgroundColor = System.Drawing.Color.LightGray,
    };
    // 'document.html' dosyasını jpeg görüntüsüne dönüştürmek için ConvertHTML'yi çağırın
    Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(dataDir + "HTMLtoImage.html", options, dataDir + "HTMLtoJPG.jpg");

Ayrıca, oluşturulan çıktı JPG görüntüsüne bir göz atalım:

HTML'den JPG'ye Resim C#

Ayrıca, özelliklerden görüntünün arka plan rengini ve boyutunu fark edebilirsiniz. Çözünürlükler 300dpi’dir, bu nedenle görüntünün genişliği ve uzunluğu 2100’dür çünkü uzunluk ve genişlik 7 inçtir.

C# ile HTML’yi PNG Görüntüsüne Dönüştür

PNG görüntü dosyaları, JPG görüntülerinden daha gelişmiş dosyalardır. Örneğin, JPG görüntülerin aksine şeffaf arka plana sahip olabilirler. Bu nedenle, popüler ve uyumlu bir dosya formatı olduğu için bazen HTML’yi bir PNG görüntüsüne dönüştürmek daha iyidir.

C# dilinde HTML’yi PNG’ye dönüştürmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Giriş HTML dosyasını yükle
 2. ImageSaveOptions sınıfından bir nesne başlatın
 3. HTML’yi C# dilinde bir PNG görüntüsüne dönüştürün

Aşağıdaki kod parçacığı, bir HTML dosyasının C# dilinde bir PNG görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Html dosyasından bir HTML belgesi başlat
using (var document = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "document.html"))
{
// ImageSaveOptions'ı Başlat 
var options = new Aspose.Html.Saving.ImageSaveOptions(Aspose.Html.Rendering.Image.ImageFormat.Png);

// HTML'yi PNG'ye dönüştür
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, options, dataDir + "output.png");
}

HTML’yi C# ile BMP Görüntüsüne Dönüştür

ImageFormat.Bmp özelliğini kullanarak HTML’yi C# dilinde BMP görüntüsüne dönüştürebilirsiniz. Aynı şekilde, dönüşüm için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

 1. HTML dosyasını yükle
 2. Özelliği BMP ile ayarla ImageFormat
 3. Converter sınıfıyla dönüştürme gerçekleştirin

Aşağıdaki kod, HTML’nin C# dilinde BMP görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Html dosyasından bir HTML belgesi başlat
using (var document = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "document.html"))
{
  // ImageSaveOptions'ı Başlat 
  var options = new Aspose.Html.Saving.ImageSaveOptions(Aspose.Html.Rendering.Image.ImageFormat.Bmp);

  // HTML'yi BMP'ye dönüştür
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, options, dataDir + "output.bmp");
}

C# ile HTML’yi GIF Görüntüsüne Dönüştürme

C# dilinde HTML’den GIF’e görüntü dönüştürme, API’nin önemli bir özelliğidir. Dosyayı aşağıdaki adımlarla dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş HTML belgesini yükle
 2. GIF ImageFormat kullanarak ImageSaveOptions belirtin
 3. C#’ta HTML’yi GIF görüntüsüne dönüştürmek için ConvertHTML yöntemini çağırın

Aşağıdaki kod, .NET uygulamalarınızda HTML’yi C# dilinde GIF resimlerine nasıl dönüştüreceğinizi gösterir:

// Html dosyasından bir HTML belgesi başlat
using (var document = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "document.html"))
{
  // ImageSaveOptions'ı Başlat 
  var options = new Aspose.Html.Saving.ImageSaveOptions(Aspose.Html.Rendering.Image.ImageFormat.Gif);

  // HTML'yi GIF'e dönüştür
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, options, dataDir + "output.gif");
}

Çözüm

Özetlemek gerekirse, .NET uygulamalarında C# dilinde HTML’yi JPG, PNG, BMP ve GIF’e dönüştürmeyi öğrendik. Bu görüntü biçimlerine HTML dönüştürme, Aspose.HTML for .NET API’nin en önemli özelliklerinden biridir. Ayrıca, dönüştürme veya oluşturma sonuçları en yüksek doğruluk ve verimliliğe sahiptir. Bu nedenle API, HTML dosyalarını dönüştürmek, düzenlemek veya değiştirmek için en uygun olanıdır. Ayrıca, sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz. Herhangi bir yardım durumunda lütfen Ücretsiz Destek Forumu aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

Bilgi: Aspose Text to GIF dönüştürücü, yalnızca yazarak eğlenceli animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır.