HTML'den Resim Java'ya

HTML sıklıkla web sayfaları, web uygulamaları ve farklı platformlar üzerinden veri ve bilgi görüntülemek için kullanılır. HTML’yi JPG, PNG, TIFF, BMP vb. gibi bir resme dönüştürmeniz gerekebilir. Java tabanlı uygulamalarınızda Aspose.HTML for Java. Ayrıca API, HTML’yi görüntüye dönüştürmekle ilgilenir ve dosya biçimlerinin altında yatan ayrıntılar hakkında endişelenmenize gerek yoktur. Basitçe API çağrılarını kullanın ve HTML dosyası güzel bir şekilde işlenecektir. Java HTML’den görüntüye dönüştürmeyi ayrıntılı olarak inceleyelim:

Java HTML’den Görüntüye Dönüştürücü – API Kurulumu

Aspose.HTML for Java API, Java dilini kullanarak HTML dosyalarını düzenlemeyi, değiştirmeyi ve dönüştürmeyi destekler. Yeni Sürümler‘den veya Aspose Repository aracılığıyla aşağıdaki kurulum yapılandırmalarıyla kolayca yapılandırılabilir:

Depo:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Bağımlılık:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>20.12</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Java’da HTML’yi JPG Görüntüsüne Dönüştür

HTML dosyalarını birkaç satır kodla kolayca resme dönüştürebilirsiniz. Aşağıdaki adımlarla HTML’den JPG’ye görüntü dönüştürmeyi öğrenelim:

 1. Giriş HTML dosyasını yükle
 2. ImageSaveOptions‘i Başlatın
 3. HTML’yi çıktı JPG görüntüsüne dönüştürün

Aşağıdaki kod parçacığı, Java kodunu kullanarak HTML’yi JPG görüntüsüne nasıl dönüştüreceğinizi gösterir:

// Giriş HTML belgesini yükle
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // ImageSaveOptions'ı Başlat
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Jpeg);

  // HTML'yi çıktı JPG görüntüsüne dönüştürün
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.jpg");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Java kullanarak HTML’yi PNG Görüntüsüne Dönüştür

PNG görüntü formatı, bazı görüntü özelliklerinden dolayı sıklıkla tercih edilen bir diğer popüler görüntü türüdür. Örneğin, bir PNG görüntüsü, resimdeki şeffaflığı destekler. Aşağıdaki adımlarla bir HTML dosyasını PNG görüntüsüne dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş HTML dosyasını yükle with HTMLDocument class
 2. ImageFormat öğesini PNG olarak belirtin
 3. Çıktı PNG görüntüsünü kaydet

Aşağıdaki kod, HTML’yi PNG görüntüsüne nasıl dönüştüreceğinizi açıklar:

// Html dosyasından bir HTML belgesi başlat
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // ImageSaveOptions'ı Başlat
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Png);

  // HTML'yi PNG'ye dönüştür
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.png");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Java’da HTML’yi TIFF Görüntüsüne Dönüştürme

TIFF görüntü dosyası formatı, neredeyse tüm sistem ortamlarında geniş destek nedeniyle popülerdir. Birkaç basit adımla HTML’yi TIFF görüntülerine kolayca dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş HTML’sini yüklemek için HTMLDocument‘yi başlatın
 2. Çıktı biçimi için ImageFormat.Tiff belirtin
 3. Çıktı TIFF görüntüsünü kaydet

Aşağıdaki kod, Java dilinde HTML’nin TIFF görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır:

// Html dosyasından bir HTML belgesi başlat
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument(dataDir + "document.html");
try {    
  // Sayfa boyutunu 3000x1000 piksel olarak ayarlayın ve arka plan rengini yeşil olarak değiştirin
com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Tiff);
com.aspose.html.rendering.PageSetup pageSetup = new com.aspose.html.rendering.PageSetup();
com.aspose.html.drawing.Page anyPage = new com.aspose.html.drawing.Page();
anyPage.setSize(
    new com.aspose.html.drawing.Size(
        com.aspose.html.drawing.Length.fromPixels(3000),
        com.aspose.html.drawing.Length.fromPixels(1000)
    )
);
pageSetup.setAnyPage(anyPage);
options.setPageSetup(pageSetup);

// Çıktı görüntüsü için arka plan rengini ayarla
options.setBackgroundColor(com.aspose.html.drawing.Color.getGreen());

// 'document.html' dosyasını tiff resmine dönüştürmek için ConvertHTML'yi çağırın
com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(dataDir + "document.html", options, dataDir + "output.tiff");  
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Java kullanarak HTML’yi BMP Görüntüsüne Dönüştürme

HTML’den Görüntüye dönüştürme için diğer birçok yöntemi ve özelliği keşfederek, çıktı dosyası için sayfa boyutunu, arka plan rengini vb. ayarlamayı keşfedelim. Aşağıdaki adımları kullanarak bu ek seçeneklerle HTML’yi BMP görüntüsüne kolayca dönüştürebilirsiniz:

 1. Giriş HTML dosyasını yükle
 2. Çıktı görüntüsü için boyut ve arka plan rengi belirtin
 3. Çıktı TIFF görüntüsünü kaydet

Aşağıdaki kod, Java kullanılarak HTML dosyasının TIFF görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Html dosyasından bir HTML belgesi başlat
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // ImageSaveOptions'ı Başlat
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Bmp);

  // HTML'yi BMP'ye dönüştür
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.bmp");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Çözüm

Java kullanarak HTML dosyalarını JPG, PNG, TIFF, BMP vb. gibi farklı görüntü formatlarına dönüştürmeyi veya işlemeyi öğrendik. Örnek projeyi kontrol ederek API’nin verimliliğini ve özelliklerini daha fazla keşfedebilirsiniz. HTML dosyalarıyla çalışmak için birçok özellik sergiliyor. Ayrıca, gereksinimleriniz veya endişeleriniz hakkında görüşmek için her zaman Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Bilgi: Aspose JPG - PPT veya PNG - PPT dönüştürücüyü kullanarak, basit görüntülerden PowerPoint sunumları oluşturabilirsiniz.