DICOM'dan Görüntüye

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), tıbbi görüntüleme bilgilerini depolamak için standart bir dosya biçimidir. DICOM görüntülerinde depolanan bilgiler, başlık ve görüntü veri seti dahil olmak üzere veri kümeleri biçiminde yönetilir. Çoğunlukla DICOM görüntüleri, hastanın tıbbi bilgilerini paylaşmak için birden fazla varlık arasında değiş tokuş edilen ultrasonlar, MRI’lar vb. gibi tıbbi taramaları içerir.

DICOM görüntülerini görüntülemek için piyasada çeşitli çevrimdışı ve çevrimiçi DICOM görüntüleyiciler mevcuttur. Ancak DICOM görüntülerini sunumlara veya web sayfalarına gömmek istiyorsanız, bunları JPEG, GIF, PNG, BMP veya başka bir görüntü formatına dönüştürmeniz gerekecektir. Bu senaryoya uygun olarak, bu makalede, DICOM görüntülerini programlı olarak C# dilinde dönüştürmeyi öğreneceksiniz. Sonuç olarak, DICOM’u aşağıdaki görüntü biçimlerine dönüştürebileceksiniz:

  • jpeg
  • GIF
  • png
  • BMP

C# DICOM’dan JPEG, GIF, PNG ve BMP’ye Dönüştürücü - Ücretsiz İndirme

DICOM görüntülerini dönüştürmek için, .NET uygulamalarında çeşitli türlerde görüntüler oluşturmak ve bunları değiştirmek için kullanımı kolay bir API olan Aspose.Imaging for .NET kullanacağız. Aspose.Imaging for .NET, NuGet üzerinde barındırılır ve ayrıca indirilebilir ikili dosyalar olarak mevcuttur.

C# dilinde DICOM’u JPEG’e dönüştürme

DICOM’u C# dilinde JPEG’e dönüştürme adımları şunlardır:

  • DICOM dosyasını bir FileStream nesnesine yükleyin.
  • DicomImage sınıfından bir nesne oluşturun ve onu FileStream nesnesiyle başlatın.
  • DICOM’da JPEG’e dönüştürmek istediğiniz aktif sayfayı seçin (eğer ayarlanmamışsa, varsayılan aktif sayfa dönüştürülür).
  • Dönüştürülen JPEG görüntüsünü DicomImage.Save(string, ImageOptionsBase) yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, DICOM’daki bir sayfayı C# dilinde JPEG’e dönüştürür.

// DICOM dosyasını yükle
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Etkin sayfayı JPEG'e dönüştürülecek şekilde ayarlayın
	image.ActivePage = (DicomPage) image.Pages[95];
	// JPEG olarak kaydet
	image.Save("DICOM to JPEG.jpg", new JpegOptions());
}

DICOM girişi

DICOM'den JPEG'ye dönüştürücü

DICOM’den JPEG’ye dönüştürücü

DICOM'u JPEG C#'a dönüştürün

C# dilinde DICOM’u GIF’e dönüştürme

DICOM’u GIF’e dönüştürmek pasta kadar basittir. DICOM dosyasına erişmeniz ve dosyayı .gif uzantısıyla kaydetmeniz yeterlidir. DICOM’u C# dilinde animasyonlu GIF’e dönüştürme adımları aşağıda verilmiştir:

Aşağıdaki kod örneği, DICOM’un C# dilinde GIF’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// DICOM dosyasını yükle
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// GIF olarak kaydet
	image.Save("DICOM to GIF.gif", new GifOptions());
}

C# dilinde DICOM’u PNG’ye dönüştürme

DICOM’u PNG’ye dönüştürmek, DICOM’u JPEG’e dönüştürmekle aynıdır. DICOM dosyasına DicomImage sınıfını kullanarak erişmeniz ve dosyayı .png uzantısıyla kaydetmeniz yeterlidir. Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir DICOM’un PNG’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// DICOM dosyasını yükle
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Etkin sayfayı JPEG'e dönüştürülecek şekilde ayarlayın
	image.ActivePage = (DicomPage)image.Pages[95];
	// PNG olarak kaydet
	image.Save("DICOM to PNG.png", new PngOptions());
}

C# dilinde DICOM’u BMP’ye dönüştürme

DICOM’u BMP’ye dönüştürmek için, DicomImage sınıfını kullanarak DICOM dosyasına erişmek için aynı adımları tekrarlayabilirsiniz. Bittiğinde, DICOM’u BMP olarak kaydetmek için DicomImage.Save(string, ImageBaseOptions) yöntemini kullanın. Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde DICOM’un BMP’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// DICOM dosyasını yükle
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Etkin sayfayı JPEG'e dönüştürülecek şekilde ayarlayın
	image.ActivePage = (DicomPage)image.Pages[95];
	// BMP olarak kaydet
	image.Save("DICOM to BMP.bmp", new BmpOptions());
}

C# DICOM’dan Görüntü Dönüştürücüye - Daha Fazla Bilgi Edinin

Aspose.Imaging for .NET API kullanarak görüntülerle çalışma hakkında daha fazlasını keşfedin.

Ayrıca bakınız

Bilgi: Aspose Text to GIF web uygulamasını ilgi çekici bulabilirsiniz.