EPS (Encapsulated PostScript), görüntüleri veya çizimleri açıklamak için kullanılan bir grafik dosyası biçimidir. Çeşitli senaryolarda, EPS görüntüleri başka bir PostScript belgesine yerleştirmek için de kullanılır. EPS, kapsüllenmiş düşük çözünürlüklü bir önizleme içerir, ancak EPS görüntülerini herhangi bir bağımlılık olmadan kolayca görüntülenebilecek bir formata dönüştürme ihtiyacıyla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, bu makale EPS’nin C# kullanarak PNG veya PDF’e nasıl dönüştürüleceğini ele almaktadır.

C# EPS’den PNG’ye veya PDF Dönüştürücü API’sı

Aspose.Imaging for .NET, .NET uygulamalarınızda EPS görüntüleri ile çalışmanıza izin veren bir görüntü işleme ve işleme API’sidir. EPS dosyalarını sorunsuz bir şekilde PNG resimlerine veya PDF belgelerine dönüştürmek için kullanımı kolay yöntemler sağlar. API’nin DLL’sini indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

EPS’den PNG’ye C# Dönüştürme

Aspose.Imaging for .NET, EPS’den PNG’ye dönüştürmeyi farklı seçeneklerle kontrol etmenize izin veren PngOptions sınıfını sağlar. Bir EPS görüntüsünü PNG’ye dönüştürme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir EPS dosyasının PNG’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

using (var image = (EpsImage)Image.Load("Sample.eps"))
{
  var options = new PngOptions
  {
    VectorRasterizationOptions = new EpsRasterizationOptions
    {
      PageWidth = 500, // Image width
      PageHeight = 500 // Image height
    }
  };

  image.PreviewToExport = EpsPreviewFormat.PostScriptRendering; // Render raster image using the PostScript
  image.Save("Sample.png", options);
}

EPS’den PNG’ye dönüştürücü

EPS'den PNG'ye dönüştürücü

EPS’den PDF’e C# Dönüştürme

PngOptions’a benzer şekilde Aspose.Imaging, EPS’den PDF’e dönüştürmeyi kontrol etmek için PdfOptions sınıfını sağlar. Bir EPS görüntüsünü PDF’ye dönüştürmek için gereken adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak EPS’nin PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

using (var image = (EpsImage)Image.Load("Sample.eps"))
{
   var options = new PdfOptions
                {
           	     PdfCoreOptions = new PdfCoreOptions
            	    {
                	  PdfCompliance =
                    	  PdfComplianceVersion
                        	   .PdfA1b // Set required PDF compliance
                	}
                };

   image.PreviewToExport = EpsPreviewFormat.PostScriptRendering;
   image.Save(Path.Combine(dataDir, "Sample.pdf"), options);
}

EPS’den PDF’ye

EPS'den PDF'ye

Çözüm

Bu makalede, EPS görüntülerini C# kullanarak PNG veya PDF formatına nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Adım adım kılavuz ve kod örnekleri, Aspose.Imaging for .NET kullanılarak EPS’den PNG/PDF’ye dönüştürmenin nasıl özelleştirileceğini de gösterdi. Belgeleri kullanarak API hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız