C# kullanarak animasyonlu GIF'i dönüştürün

Animasyonlu GIF (Grafik Değişim Biçimi), tek bir dosya içinde belirli bir düzende bir dizi görüntü çerçevesi içerir. Bu kareler, animasyonu oluşturmak için sırayla gösterilir. Animasyonlu GIF’leri diğer çok sayfalı veya raster görüntü formatlarına dönüştürmeniz gerektiğinde çeşitli kullanım durumları olabilir. Çok sayfalı formatlar PDF’nin yanı sıra TIFF’i içerirken, raster resimler PNG, JPG, BMP vb. Olabilir. Bu makalede, animasyonlu GIF resimlerini TIFF, PDF, PNG’ye nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim. C# kullanarak programlı olarak JPG ve BMP görüntüleri. Bu makalede verilen kod örnekleri de kolayca VB.NET’e taşınabilir.

C# GIF Dönüştürücü API’sı

Aspose.Imaging for .NET, animasyonlu GIF’ler dahil olmak üzere çok çeşitli vektör veya raster görüntü biçimlerinin işlenmesini destekleyen, zengin özelliklere sahip bir API’dir. Animasyonlu GIF’in diğer çok sayfalı biçimlere ve ayrıca .NET uygulamasında raster görüntülere dönüştürülmesine olanak tanır. API’yi NuGet Paket Yöneticisi kullanarak yükleyebilir veya DLL dosyasını manuel olarak indirip referans alabilirsiniz.

Animasyonlu GIF’i C# kullanarak TIFF’e dönüştürün

TIFF, birden çok görüntüyü tek bir dosyada tutan çok sayfalı bir görüntü biçimidir. Animasyonlu GIF ayrıca bir dizi kare içerdiğinden, tüm veya seçili kareleri TIFF biçiminde dışa aktarabilirsiniz. Bu dönüştürmede, GIF’teki her kare TIFF görüntüsündeki bir sayfaya dönüştürülecektir. Aşağıda, Aspose.Imaging for .NET kullanarak animasyonlu bir GIF’i TIFF formatına dönüştürme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak GIF’in TIFF’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// GIF dosyasını yükle
using (var image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{      
	// Yalnızca seçili kareleri dönüştür
	image.Save("Selected-Frames.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(1, 3)), FullFrame = true });
	// Tüm kareleri dönüştür
	image.Save("GIF-to-TIFF.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { FullFrame = true });
}

Animasyonlu GIF’i C# kullanarak PDF’ye dönüştürün

Animasyonlu bir GIF’ten PDF’e dönüştürmede, GIF’in her karesi PDF içinde ayrı bir sayfaya dönüştürülür. Tıpkı GIF’ten TIFF’e olduğu gibi, dönüştürülen PDF dosyasında almak istediğiniz kare aralığını belirtebilirsiniz. Animasyonlu bir GIF’i PDF’ye dönüştürme adımları aşağıdadır.

  • Image sınıfının bir örneğini oluşturun ve animasyonlu GIF dosyasını yükleyin.
  • Çerçeve aralığını belirtmek için MultiPageOptions sınıfını kullanın (isteğe bağlı).
  • Image.Save(String, PdfOptions) yöntemini kullanarak görüntüyü PDF olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, animasyonlu GIF’in C# kullanarak PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// GIF dosyasını yükle
using (Image image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{
	// Tüm kareleri dönüştür
	image.Save("GIF-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { FullFrame = true });
  // Seçilen kareleri dönüştür
	image.Save("Selected-Frames-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(2, 5)), FullFrame = true });
}

C# kullanarak bir GIF Çerçevesini PNG, JPG veya BMP’ye dönüştürün

Animasyonlu GIF bir dizi kare içerdiğinden, istediğiniz kareyi çıkarabilir ve PNG, JPG, BMP vb. gibi raster görüntülere dönüştürebilirsiniz.

C# kullanarak GIF Çerçevesini PNG’ye dönüştürün

Aşağıdakiler, bir GIF çerçevesini PNG görüntüsüne dönüştürme adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak animasyonlu bir GIF karesinin PNG’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// GIF resmini yükle
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
  // GIF'in 1. karesini PNG'ye dönüştür
	image.Save("converted-to-png.png", new PngOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(1), FullFrame = true });
}

C# kullanarak GIF Çerçevesini JPG’ye dönüştürün

Aspose.Imaging, bir GIF çerçevesini JPG görüntüsüne dönüştürürken seçenekleri ayarlamak için JpegOptions sınıfını kullanıma sunar. Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak GIF’teki bir çerçevenin JPG’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// GIF resmini yükle
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
  // GIF'in 1. karesini JPG'ye dönüştür
	image.Save("converted-to-jpg.jpg", new JpegOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

C# kullanarak GIF Çerçevesini BMP’ye dönüştürün

GIF’ten BMP’ye dönüştürme için API, BmpOptions sınıfını sağlar. Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir GIF çerçevesinin BMP’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// GIF resmini yükle
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{
  // GIF'in 1. karesini BMP'ye dönüştür
	image.Save("converted-to-bmp.bmp", new BmpOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

Çözüm

Bu makalede, animasyonlu bir GIF’i C# kullanarak TIFF ve PDF gibi çok sayfalı biçimlere nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, animasyonlu GIF’ten belirli bir kareyi nasıl çıkaracağımızı ve onu PNG, JPG veya BMP resimlerine nasıl dönüştüreceğimizi gördük. Belgeleri kullanarak Aspose.Imaging for .NET hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Bilgi: Son zamanlarda geliştirilen ÜCRETSİZ Text to GIF Converter Aspose’a göz atmak isteyebilirsiniz.