görüntüyü gri tonlamalı C#'a dönüştür

Çeşitli durumlarda, örneğin görüntü işleme vb. işlemlerde renkli görüntüleri gri tonlamaya veya siyah beyaza dönüştürmeniz gerekebilir. Bu nedenle, bu makalede, C# dilinde bir görüntüyü gri tonlamaya nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca makale, görüntülerin gri tonlamasını ve ikili hale getirilmesini açık bir şekilde ele alacaktır.

Görüntüyü Gri Tonlamaya Dönüştürmek için C# API’si - Ücretsiz İndirme

RGB renkli görüntüleri gri tonlamaya dönüştürmek için Aspose.Imaging for .NET kullanacağız. Popüler görüntü biçimlerini sorunsuz bir şekilde değiştirmenize izin veren güçlü bir görüntü işleme API’sidir. API’yi indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

Bir Görüntüyü C# ile Gri Tonlamaya Dönüştürme

C# dilinde renkli bir görüntüyü gri tonlamaya dönüştürme adımları aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir görüntünün gri tonlamaya nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Image sınıfı örneğine bir görüntü yükleyin
using (Image image = Image.Load("aspose.jpg"))
{
  // Görüntüyü RasterCachedImage'a aktarın ve görüntünün önbelleğe alınıp alınmadığını kontrol edin
  RasterCachedImage rasterCachedImage = (RasterCachedImage)image;
  if (!rasterCachedImage.IsCached)
  {
    // Henüz önbelleğe alınmadıysa resmi önbelleğe al
    rasterCachedImage.CacheData();
  }

  // Görüntüyü gri tonlamalı temsiline dönüştürün
  rasterCachedImage.Grayscale();
  
  // resmi kaydet
  rasterCachedImage.Save("grayscaled.jpg");
}

Giriş Resmi

Aşağıda, bu makalede kullanılan örnek bir resim bulunmaktadır.

görüntüyü gri tonlamalı C#'a dönüştürme

Gri Tonlamaya Dönüştürüldü

Gri tonlamaya dönüştürüldükten sonraki görüntü aşağıdadır.

gri tonlamalı görüntü

C#’ta Gri Tonlamalı Görüntü - Binarizasyonlu Siyah Beyaz

Binarizasyonda, bir görüntüdeki her piksel yalnızca iki olası değere sahip olabilir; 0 veya 1. Burada 0 yokluğu, 1 ise rengin varlığını ifade eder. Aspose.Imaging iki ikilileştirme yöntemini destekler, yani sabit ile ikilileştirme ve Otsu eşiğiyle ikilileştirme.

C#’ta Sabit Eşik ile Binarizasyon

Aşağıdakiler, sabit eşik kullanarak bir görüntü üzerinde ikilileştirme gerçekleştirme adımlarıdır.

Aşağıdaki C# kodu, bir görüntüye ikilileştirme uygular ve onu siyah beyaza dönüştürür.

// Image sınıfı örneğine bir görüntü yükleyin
using (Image image = Image.Load("aspose.jpg"))
{
  // Görüntüyü RasterCachedImage'a aktarın ve görüntünün önbelleğe alınıp alınmadığını kontrol edin
  RasterCachedImage rasterCachedImage = (RasterCachedImage)image;
  if (!rasterCachedImage.IsCached)
  {
    // Henüz önbelleğe alınmadıysa resmi önbelleğe al
    rasterCachedImage.CacheData();
  }

  // Görüntüyü ikili temsiline dönüştürün
  rasterCachedImage.BinarizeFixed(100);
  
  // resmi kaydet
  rasterCachedImage.Save("black and white.jpg");
}

Otsu Threshold ile C# İkilileştirme

Aşağıdakiler, bir görüntüyü Otsu eşiğiyle siyah beyaza dönüştürme adımıdır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir görüntünün Otsu eşiğiyle siyah beyaza nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Image sınıfı örneğine bir görüntü yükleyin
using (Image image = Image.Load("aspose.jpg"))
{
  // Görüntüyü RasterCachedImage'a aktarın ve görüntünün önbelleğe alınıp alınmadığını kontrol edin
  RasterCachedImage rasterCachedImage = (RasterCachedImage)image;
  if (!rasterCachedImage.IsCached)
  {
    // Henüz önbelleğe alınmadıysa resmi önbelleğe al
    rasterCachedImage.CacheData();
  }

  // Görüntüyü ikili temsiline dönüştürün
  rasterCachedImage.BinarizeOtsu();
  
  // resmi kaydet
  rasterCachedImage.Save("black and white.jpg");
}

C# Image to Grayscale Converter - Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanmak için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak bir görüntüyü gri tonlamalı ve siyah beyaza dönüştürmeyi öğrendiniz. Ayrıca, sabit veya Otsu eşikli görüntülere ikilileştirmenin nasıl uygulanacağını gördünüz. Ayrıca, belgeleri kullanarak C# görüntü işleme API’si hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı forumumuz aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Ayrıca bakınız