Java'da Resimleri Kırp

Önceki blog gönderilerinde, görüntüleri yeniden boyutlandırma, çevirme ve döndürme gibi çeşitli görüntü düzenleme özelliklerini nasıl uygulayacağınızı size göstermiştik. Bu özelliklerin yanı sıra, görüntülerdeki istenmeyen alanları kırpmak için görüntü kırpma yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, çerçevedeki belirli bir nesneye odaklanmak için bir görüntüyü kırparsınız. Bu makalede, Java’da programlı olarak görüntülerin nasıl kırpılacağını öğreneceksiniz. Bir görüntünün kaydırma değerleri kullanılarak veya bir dikdörtgenle nasıl kırpılacağını göstereceğiz.

Görüntüleri Kırpmak için Java API’sı - Ücretsiz İndirme

Aspose.Imaging for Java, görüntüleri işlemek için çok çeşitli özellikler sağlayan harika bir görüntü düzenleme API’sidir. Ayrıca çeşitli raster ve vektör görüntü formatlarını destekler. Java uygulamamızın içinden görüntüleri kırpmak için bu API’yi kullanacağız. API’yi indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-imaging</artifactId>
  <version>22.9</version>
</dependency>

Java’da Resimleri Kırp

Raster görüntüyü kırpmanın iki yolu vardır: kaydırma değerleri ve dikdörtgen. İlk yöntemde bir görseli kırpabilmek için sola, sağa, yukarı ve aşağı kaydırma değerleri vermemiz gerekiyor. İkinci yöntemde ise görüntünün belirli bir alanını kırpmak için bir dikdörtgen tanımlıyoruz.

Java’da görüntüleri kırpmak için yukarıda belirtilen yöntemlerin her birine bir göz atalım.

Java’da Shift Değerleriyle Görüntüleri Kırpın

Java’da kaydırma değerlerini kullanarak bir görüntüyü kırpmak için gereken adımlar aşağıdadır.

 • İlk olarak, Image.load() yöntemini kullanarak görüntüyü bir RasterImage nesnesine yükleyin.
 • Değilse görüntüyü önbelleğe alın.
 • Sola, sağa, yukarı ve aşağı kaydırma değerlerini tanımlayın.
 • RasterImage.crop() yöntemini kullanarak resmi kırpın.
 • RasterImage.save() yöntemini kullanarak kırpılmış görüntüyü kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir görüntünün nasıl kırpılacağını gösterir.

// Bir resim yükleyin.
try (RasterImage rasterImage = (RasterImage) Image.load("image.jpg")) {
	// Kırpmadan önce, daha iyi performans için görüntü önbelleğe alınmalıdır.
	if (!rasterImage.isCached()) {
		rasterImage.cacheData();
	}

	// Dört kenarın tümü için kaydırma değerleri tanımlayın.
	int leftShift = 10;
	int rightShift = 10;
	int topShift = 10;
	int bottomShift = 10;

	// Kaydırma değerlerine bağlı olarak, görüntüyü kırpmayı uygulayın. Kırpma yöntemi değişecek
	// görüntü, görüntünün merkezine doğru sınırlanır ve sonuçları diske kaydeder.
	rasterImage.crop(leftShift, rightShift, topShift, bottomShift);

	// Kırpılmış görüntüyü kaydedin.
	rasterImage.save("cropped.jpg");
}

Kırpma için kullandığımız giriş görüntüsü aşağıdadır.

Java'da görüntüyü kırp

Ortaya çıkan kırpılmış görüntü aşağıdadır.

Java'da görüntü kırpma

Dikdörtgen kullanarak Java Görüntü Kırpma

Bir görüntünün istenen alanını kırpmak için bir dikdörtgen de tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar, Java’da bir dikdörtgen kullanarak görüntü kırpmayı göstermektedir.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir dikdörtgenle görüntü kırpmanın nasıl gerçekleştirileceğini gösterir.

// Bir resim yükleyin.
try (RasterImage rasterImage = (RasterImage) Image.load("image.jpg")) {
	// Kırpmadan önce, daha iyi performans için görüntü önbelleğe alınmalıdır.
	if (!rasterImage.isCached()) {
		rasterImage.cacheData();
	}

	// İstenilen boyutta bir Rectangle sınıfı örneği oluşturun.
	Rectangle rectangle = new Rectangle(20, 20, 20, 20);
	
	// Görüntüyü kırp.
	rasterImage.crop(rectangle);

	// Kırpılmış görüntüyü kaydedin.
	rasterImage.save("cropped.jpg");
}

Java için Görüntü Kırpma API’si - Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz ve değerlendirme sınırlamaları olmadan görüntüleri kırpabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java’da görüntülerin nasıl kırpılacağını öğrendiniz. Bir görüntüyü kaydırma değerleri veya bir dikdörtgen kullanarak kırpmanın birkaç yolunu gösterdik. Ayrıca, belgeleri kullanarak Java görüntü işleme API’si hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı [forumumuz] aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz]26.

Ayrıca bakınız