C# kullanarak HTML5 Canvas oluşturun

Bu yazımda sizlere C# kullanarak HTML5 Canvas elementini grafiklerle nasıl oluşturacağınızı göstereceğim. HTML5 Canvas’ın web sayfalarında dinamik olarak oluşturulması ve entegrasyonu için bu özelliği .NET web uygulamalarınıza gömebilirsiniz.

HTML5 Canvas öğesi, web sayfalarında anında grafik çizmek için kullanılır. Grafik veya çizim nesneleri için bir kap görevi gören bir alan sağlar. Yollar, kutular, metinler, resimler ve diğer nesneleri çizebilir ve ardından bunları resim formatlarına dönüştürebilirsiniz. Aspose.Imaging for .NET, C# veya VB.NET kullanarak bir HTML5 Canvas öğesi oluşturmanıza olanak tanır. Bu özellik, HTML5 Canvas’ı dinamik olarak oluşturmanıza ve kaynak grafik dosyasını ASP.NET uygulaması gibi web uygulamalarınızda ayarlamanıza olanak tanır. Aspose.Imaging for .NET API ile C# kullanarak HTML5 Canvas öğesinin nasıl oluşturulacağını kontrol etmek için devam edelim.

HTML5 Canvas Oluşturmak için C# API’si - Kurulum

Öncelikle Aspose.Imaging for .NET’i .NET uygulamanıza nasıl kuracağınıza bir göz atalım. Pasta kadar basit. API’nin DLL dosyasına bir referans ekleyebilir veya NuGet Paket Yöneticisi kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

C# kullanarak HTML5 Canvas ile Web Sayfası Oluşturma

HTML5 Canvas, tuval alanında görünecek bir kaynak görüntü ayarlamanıza olanak tanır. Aspose.Imaging for .NET’i kullanarak HTML, JavaScript ve CSS kodu hakkında endişelenmeden CDR, CMX, EMF, WMF ve SVG grafiklerini bir HTML5 Canvas’a aktarabilirsiniz. Aşağıda, üzerinde HTML5 Canvas öğesi bulunan bir HTML sayfası oluşturma adımları verilmiştir.

 • Image.Load() yöntemini kullanarak tuvalin kaynağı olarak ayarlamak istediğiniz bir grafik dosyasını yükleyin.
 • Görüntüyü Image.Save() yöntemini kullanarak dışa aktararak HTML5 Canvas oluşturun.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak grafiklerle HTML5 Canvas’ın nasıl oluşturulacağını gösterir.

using (var image = Image.Load(@"Sample.svg"))
{
  image.Save(@"Canvas.html", new Html5CanvasOptions
  {
    VectorRasterizationOptions = new SvgRasterizationOptions()
  });
} 

Yalnızca C# kullanarak HTML5 Canvas Öğesi Oluşturun

Önceki örnekte, HTML5 Canvas öğesini içeren eksiksiz bir HTML sayfası oluşturduk. Ancak bazı durumlarda, canvas öğesini yalnızca web sayfanıza yerleştirmek için oluşturmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda, Aspose.Imaging API’yi tam HTML sayfasını oluşturmaktan kaçınacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Aşağıdakiler, HTML5 Canvas öğesini oluşturma adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, yalnızca C# kullanarak HTML5 Canvas öğesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

using (var image = Image.Load(@"Sample.svg"))
{
  image.Save(@"Canvas.html", new Html5CanvasOptions
  {
    VectorRasterizationOptions = new SvgRasterizationOptions(),
    FullHtmlPage = false
  });
}

Çözüm

Bu makale, .NET uygulamalarında C# kullanarak HTML5 Canvas’ın dinamik olarak nasıl oluşturulacağını ele aldı. Yalnızca Aspose.Imaging for .NET kullanarak bir HTML5 Canvas veya HTML5 Canvas içeren tam HTML sayfasının nasıl oluşturulacağını gördük. Belgeleri kullanarak API hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız