OneNote .one'dan Excel'e csharp

OneNote, önemli bilgileri saklayabileceğiniz bir dijital not defteridir. Ekibinizle paylaşmak veya daha sonra başvurmak üzere toplantılardan notlar kaydedin, önemli noktaları veya eylem öğelerini paylaşın. Bazen bir OneNote dosyasını (.one) XLSX veya XLS biçimindeki bir Excel çalışma sayfasına dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bu makale, C# dilinde OneNote’tan Excel’e dönüştürme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini kapsar.

OneNote .one Dosyadan Excel’e Dönüştürücü – C# API Kurulumu

OneNote’tan Excel’e dosya dönüştürme iki adımdan oluşur. İlk olarak, OneNote dosyası PDF formatına işlenir ve ardından PDF dosyası Aspose.PDF for .NET API kullanılarak bir Excel dosyasına dönüştürülür. DLL dosyalarını İndirilenler sayfasından indirebilir veya API’leri aşağıdaki NuGet yükleme komutlarıyla yükleyebilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.Note  
PM> Install-Package Aspose.PDF

OneNote .one Dosyasını C# ile Excel Dosyasına Dönüştürün

Aşağıdaki adımları izleyerek bir OneNote .one dosyasını XLSX veya XLS biçimindeki bir Excel çalışma sayfasına kolayca dönüştürebilirsiniz:

  1. MemoryStream sınıfından bir nesne oluşturun.
  2. Giriş OneNote .one dosyasını Belge sınıfıyla yükleyin.
  3. OneNote dosyasını PDF biçiminde yazın.
  4. Aracı PDF dosyasını Aspose.PDF Document sınıfına aktarın.
  5. OneNote .one dosyasını Excel dosyasına dönüştürün.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir OneNote .one dosyasının C# dilinde Excel çalışma sayfasına nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

// Document sınıfını kullanarak OneNote .one dosyasını yükleyin.
Aspose.Note.Document oneFile = new Aspose.Note.Document("Aspose.one");

// .one dosyasını PDF olarak dışa aktarın
oneFile.Save(memoryStream, Aspose.Note.SaveFormat.Pdf);

// Aspose.PDF Document sınıfını kullanarak dosyayı yükleyin.
Aspose.Pdf.Document file = new Aspose.Pdf.Document(memoryStream);

// OneNote .one dosyasını Excel çalışma sayfası olarak dönüştürün.
file.Save("SaveOutput.xlsx", Aspose.Pdf.SaveFormat.Excel);

Ücretsiz Geçici Lisans Alın

Ücretsiz Geçici Lisans talep ederek API’yi herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmaksızın değerlendirebilirsiniz.

Çözüm

Sonuç olarak, bu makale bir OneNote dosyasının C# dilinde XLS veya XLSX dosyası olarak Excel formatına nasıl dönüştürüleceğini ele almaktadır. Ayrıca, Belgeler alanına bakarak OneNote dosyalarıyla çalışmak için diğer özellikleri öğrenebilirsiniz. Endişelerinizi tartışmanız gerekirse lütfen forumda bize yazmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız