C# 2'de OneNote Dosyası Oluşturma

Aspose.Note for .NET, C# veya VB.NET kullanarak programlı olarak OneNote belgeleri oluşturmanıza, okumanıza ve dönüştürmenize izin veren, zengin özelliklere sahip bir OneNote belge işleme API’sidir. Bir önceki makalede, OneNote belgelerini dönüştürmek, okumak ve ayrıştırmak için Aspose.Note for .NET’in nasıl kullanılacağını ele aldık. Bugün, C# kullanarak sıfırdan OneNote belgelerinin nasıl oluşturulacağını kontrol edeceğiz.

MS OneNote, bilgileri dijital notlar (.ONE) biçiminde düzenlemeniz ve yönetmeniz için bir yol sunar. OneNote belgelerindeki sayfalar, metin, tablolar, resimler, listeler vb.‘den oluşabilen kullanıcı tanımlı içeriği barındırmak için kullanılır. Bu makalede, OneNote belgelerinde sayfa oluşturmanın tüm temel yönlerini ve içeriklerini ele alacağız. .

C# kullanarak OneNote (.ONE) Belgesi oluşturun

Yalnızca sayfa başlığı olan boş bir OneNote belgesi oluşturarak başlayalım. OneNote belgesini boş bir sayfayla oluşturma ve .one dosyası olarak kaydetme adımları aşağıdadır.

 • Document sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Page nesnesini Document sınıfının nesnesiyle başlatarak yeni bir sayfa oluşturun.
 • Page.Title özelliğini kullanarak sayfanın başlığını ayarlayın.
 • Document.AppendChild() yöntemini çağırın ve Sayfa nesnesini iletin.
 • Son olarak, Document.Save() yöntemini kullanarak OneNote belgesini kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak boş bir OneNote belgesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Document sınıfından bir nesne oluşturun
Document doc = new Aspose.Note.Document();
// Sayfa sınıfı nesnesini başlat
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);

// Belgedeki tüm metinler için varsayılan stil.
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
// Sayfa başlığı özelliklerini ayarla
page.Title = new Title(doc)
{
  TitleText = new RichText(doc) { Text = "Title text.", ParagraphStyle = textStyle },
  TitleDate = new RichText(doc) { Text = new DateTime(2011, 11, 11).ToString("D", CultureInfo.InvariantCulture), ParagraphStyle = textStyle },
  TitleTime = new RichText(doc) { Text = "12:34", ParagraphStyle = textStyle }
};
// Belgede Sayfa düğümü ekle
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "CreateDocWithPageTitle_out.one";
// OneNote belgesini kaydet
doc.Save(dataDir);

C# kullanarak OneNote Belgesine Sayfa Ekleme

Bu bölümde bir adım ileri giderek OneNote belgesindeki sayfaya metin ekleyeceğiz. OneNote belgesindeki bir sayfa, ana sayfa veya alt sayfa olabilir. Örneğin, aylık raporların alt bölümlerini içeren bir yıllık rapor oluşturuyorsunuz. Böyle bir durumda raporun açıklamasını ana sayfaya, aylık raporları alt sayfalara koyabilirsiniz. OneNote belgesinde bu, sayfa düzeyleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

OneNote belgesinde sayfa oluşturma adımları aşağıdadır.

 • Document sınıfını kullanarak yeni bir OneNote belgesi oluşturun.
 • Belge için yeni sayfalar oluşturun ve Sayfa sınıfını kullanarak düzeylerini ayarlayın.
 • Not oluşturmak için Outline ve OutlineElement sınıflarını kullanın.
 • Page.AppendChildLast() yöntemini kullanarak sayfalara not ekleyin.
 • Document.AppendChildLast() yöntemini kullanarak OneNote belgesine sayfa ekleyin.
 • Document.Save() yöntemini kullanarak belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak OneNote belgelerine nasıl sayfa oluşturulacağını ve ekleneceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Pages();

// Document sınıfından bir nesne oluşturun
Document doc = new Document();
// Sayfa sınıfı nesnesini başlat ve düzeyini ayarla
Aspose.Note.Page page1 = new Aspose.Note.Page(doc) { Level = 1 };
// Sayfa sınıfı nesnesini başlat ve düzeyini ayarla
Aspose.Note.Page page2 = new Aspose.Note.Page(doc) { Level = 2 };
// Sayfa sınıfı nesnesini başlat ve düzeyini ayarla
Aspose.Note.Page page3 = new Aspose.Note.Page(doc) { Level = 1 };

/*---------- Adding nodes to first Page ----------*/
Outline outline = new Outline(doc);
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
RichText text = new RichText(doc) { Text = "First page.", ParagraphStyle = textStyle };
outlineElem.AppendChildLast(text);
outline.AppendChildLast(outlineElem);
page1.AppendChildLast(outline);

/*---------- Adding nodes to second Page ----------*/
var outline2 = new Outline(doc);
var outlineElem2 = new OutlineElement(doc);
var textStyle2 = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
var text2 = new RichText(doc) { Text = "Second page.", ParagraphStyle = textStyle2 };
outlineElem2.AppendChildLast(text2);
outline2.AppendChildLast(outlineElem2);
page2.AppendChildLast(outline2);

/*---------- Adding nodes to third Page ----------*/
var outline3 = new Outline(doc);
var outlineElem3 = new OutlineElement(doc);
var textStyle3 = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
var text3 = new RichText(doc) { Text = "Third page.", ParagraphStyle = textStyle3 };
outlineElem3.AppendChildLast(text3);
outline3.AppendChildLast(outlineElem3);
page3.AppendChildLast(outline3);

/*---------- Add pages to the OneNote Document ----------*/
doc.AppendChildLast(page1);
doc.AppendChildLast(page2);
doc.AppendChildLast(page3);

dataDir = dataDir + "CreateDocWithRootAndSubPages_out.one";
// OneNote belgesini kaydet
doc.Save(dataDir);

C# kullanarak Görüntüleri OneNote Belgesine Ekleme

Ayrıca OneNote sayfalarına resimler de ekleyebilirsiniz. Aşağıdakiler, resimler içeren bir OneNote belgesi oluşturma adımlarıdır.

 • Yeni bir OneNote belgesi için bir Document sınıfı örneği oluşturun.
 • Belge için yeni bir sayfa oluşturmak için Sayfa sınıfını kullanın.
 • Image sınıfının yeni bir örneğini oluşturun ve onu görüntünün yolu ile başlatın.
 • OutlineElement.AppendChildLast() yöntemini kullanarak sayfaya resim ekleyin.
 • Document.AppendChildLast() yöntemini kullanarak belgeye sayfa ekleyin.
 • OneNote belgesini kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak görüntülerin OneNote belgesine nasıl ekleneceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Images();

// Document sınıfından bir nesne oluşturun
Document doc = new Document();
// Sayfa sınıfı nesnesini başlat
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);
// Outline sınıf nesnesini başlat ve ofset özelliklerini ayarla
Outline outline = new Outline(doc) { VerticalOffset = 0, HorizontalOffset = 0 };
// OutlineElement sınıf nesnesini başlat
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
// Dosya yoluna göre bir resim yükleyin.
Aspose.Note.Image image = new Aspose.Note.Image(doc, dataDir + "image.jpg");
// Görüntü hizalamasını ayarla
image.Alignment = HorizontalAlignment.Right;
// Resim eklemek
outlineElem.AppendChildLast(image);
// Anahat öğeleri ekleme
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Anahat düğümü ekle
page.AppendChildLast(outline);
// Sayfa düğümü ekle
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "BuildDocAndInsertImage_out.one";
// OneNote belgesini kaydet
doc.Save(dataDir);

C# kullanarak OneNote Belgesine Tablolar Ekleyin

Tablolar, verileri satırlar ve sütunlar biçiminde düzenlemenin ve özetlemenin iyi bir yoludur. Verimli organizasyonun yanı sıra tablolar, istenen verileri hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. OneNote belgeleri de tabloları destekler. OneNote belgelerine tablo ekleme adımları aşağıdadır.

 • Document sınıfını kullanarak yeni bir OneNote belgesi oluşturun.
 • Page sınıfını kullanarak yeni bir sayfa oluşturun.
 • Sırasıyla TableRow ve TableCell sınıflarını kullanarak yeni bir tablo satırı ve tablo hücreleri ekleyin.
 • TableCell.AppendChildLast yöntemini kullanarak tablo hücrelerine öğeler ekleyin.
 • TableRow.AppendChildLast() yöntemini kullanarak tablo satırına hücreler ekleyin.
 • Bir Table sınıfı örneği oluşturun ve buna tablo satırı ekleyin.
 • Tabloyu, OutlineElement ve Outline sınıflarını kullanarak sayfaya ekleyin.
 • Belgeye sayfa ekleyin ve Document.Save() yöntemini kullanarak belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak OneNote belgesine nasıl tablo ekleneceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Tables();

// Document sınıfından bir nesne oluşturun
Document doc = new Document();
// Sayfa sınıfı nesnesini başlat
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);

// TableRow sınıf nesnesini başlat
TableRow row1 = new TableRow(doc);
// TableCell sınıf nesnelerini başlat
TableCell cell11 = new TableCell(doc);
TableCell cell12 = new TableCell(doc);
TableCell cell13 = new TableCell(doc);

// Tablo hücresine anahat öğelerini ekleme
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_1.1"));
cell12.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_1.2"));
cell13.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_1.3"));
// Tablo hücrelerini satırlara
row1.AppendChildLast(cell11);
row1.AppendChildLast(cell12);
row1.AppendChildLast(cell13);

// TableRow sınıf nesnesini başlat
TableRow row2 = new TableRow(doc);
// TableCell sınıf nesnelerini başlat
TableCell cell21 = new TableCell(doc);
TableCell cell22 = new TableCell(doc);
TableCell cell23 = new TableCell(doc);

// Tablo hücresine anahat öğelerini ekleme
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_2.1"));
cell22.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_2.2"));
cell23.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_2.3"));

// Tablo hücrelerini satırlara ekleme
row2.AppendChildLast(cell21);
row2.AppendChildLast(cell22);
row2.AppendChildLast(cell23);

// Tablo sınıfı nesnesini başlat ve sütun genişliklerini ayarla
Table table = new Table(doc)
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 } }
};
// Tablo satırlarını tabloya ekle
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

// Anahat nesnesini başlat
Outline outline = new Outline(doc);
// OutlineElement nesnesini başlat
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
// Öğe düğümünü özetlemek için tablo ekleyin
outlineElem.AppendChildLast(table);
// Ana hatlara ana hat öğesi ekle
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Sayfa düğümüne ana hat ekle
page.AppendChildLast(outline);
// Belge düğümüne sayfa ekle
doc.AppendChildLast(page);
dataDir = dataDir + "InsertTable_out.one";
doc.Save(dataDir);

C# kullanarak OneNote Belgesine Etiketler Ekleme

Etiketler, OneNote belgelerindeki notları kategorilere ayırmak veya öncelik sırasına koymak için kullanılır. İlgili notları hızlı bir şekilde bulmak veya filtrelemek için metne veya paragrafa etiketler uygulayabilirsiniz. OneNote belgelerinde etiket oluşturma ve ekleme adımları aşağıdadır.

 • Document sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Page sınıfını kullanarak yeni bir sayfa oluşturun.
 • Outline ve OutlineElement nesnelerini başlatın.
 • Yeni bir RichText nesnesi oluşturun ve bunun metnini ve diğer özelliklerini ayarlayın.
 • RichText.Tags.Add() yöntemini kullanarak metne bir etiket ekleyin.
 • Sayfaya metin ekleyin.
 • OneNote belgesine sayfa ekleyin ve kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak OneNote belgelerinde metne etiketlerin nasıl ekleneceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Tags();

// Document sınıfından bir nesne oluşturun
Document doc = new Document();
// Sayfa sınıfı nesnesini başlat
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);
// Outline sınıf nesnesini başlat
Outline outline = new Outline(doc);
// OutlineElement sınıf nesnesini başlat
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
RichText text = new RichText(doc) { Text = "OneNote text.", ParagraphStyle = textStyle };
text.Tags.Add(new NoteTag
{
  Icon = TagIcon.YellowStar,
});

// Metin düğümü ekle
outlineElem.AppendChildLast(text);
// Anahat öğesi düğümü ekle
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Anahat düğümü ekle
page.AppendChildLast(outline);
// Sayfa düğümü ekle
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "AddTextNodeWithTag_out.one";
// OneNote belgesini kaydet
doc.Save(dataDir);

Son olarak, aşağıdaki adımları kullanarak OneNote belgelerine köprülerin nasıl ekleneceğini görelim.

 • Document sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Sayfa sınıfını kullanarak belge için yeni bir sayfa oluşturun.
 • TextStyle sınıfını kullanarak köprünün metin stilini ve URL’sini ayarlayın.
 • RichText sınıfının bir örneğini oluşturun, metnini ekleyin ve köprü için önceden oluşturulmuş metin stiliyle başlatın.
 • OneNote belgesinin sayfasına metin ekleyin.
 • Belgeyi .one dosyası olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak OneNote belgesine nasıl köprü ekleneceğini gösterir.

// Belgeler dizininin yolu.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Tasks();

// Document sınıfından bir nesne oluşturun
Document doc = new Document();
// Sayfa sınıfı nesnesini başlat
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);
// Başlık sınıfı nesnesini başlat
Title title = new Title(doc);

ParagraphStyle defaultTextStyle = new ParagraphStyle
{
  FontName = "Arial",
  FontSize = 10,
  FontColor = SystemColors.WindowText
};
RichText titleText = new RichText(doc)
{
  Text = "Title!",
  ParagraphStyle = defaultTextStyle
};
Outline outline = new Outline(doc)
{
  MaxWidth = 200,
  MaxHeight = 200,
  VerticalOffset = 100,
  HorizontalOffset = 100
};
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
TextStyle textStyleRed = new TextStyle
{
  FontColor = Color.Red,
  FontName = "Arial",
  FontSize = 10,
  RunIndex = 8//this style will be applied to 0-7 characters.
};
TextStyle textStyleHyperlink = new TextStyle
{
  RunIndex = 17,//this style will be applied to 8-16 characters.
  IsHyperlink = true,
  HyperlinkAddress = "www.google.com"
};
RichText text = new RichText(doc)
{
  Text = "This is hyperlink. This text is not a hyperlink.",
  ParagraphStyle = defaultTextStyle,
  Styles = { textStyleRed, textStyleHyperlink }
};

title.TitleText = titleText;
page.Title = title;
outlineElem.AppendChildLast(text);
// Anahat öğeleri ekleme
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Anahat düğümü ekle
page.AppendChildLast(outline);
// Sayfa düğümü ekle
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "AddHyperlink_out.one";
// OneNote belgesini kaydet
doc.Save(dataDir);

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak sıfırdan OneNote (.ONE) belgeleri oluşturmayı öğrendiniz. Ayrıca makale, OneNote belgelerine programlı olarak sayfaların, resimlerin, tabloların, etiketlerin ve köprülerin nasıl ekleneceğini de kapsıyordu. Aspose.Note for .NET’in diğer ilginç özelliklerini belgeleri kullanarak keşfedebilirsiniz.

İlgili Makaleler