C# ile OneNote'tan Metin ve Görüntüleri Çıkarın

OneNote belgelerinde notları ve fikirleri topluyor, düzenliyor ve işbirliği yapıyoruz. Not almak ve diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşmak için kullanılan bir tür dijital not defteridir. Belirli durumlarda, OneNote belgelerinden metin veya görüntüleri MS OneNote kullanmadan programlı olarak çıkarmamız gerekebilir. Bu yazıda, C# dilinde OneNote’tan metin ve resimlerin nasıl çıkarılacağını öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

OneNote’tan Metin ve Görüntüleri Çıkarmak için C# API’si

OneNote belgesinden metin ve görüntüleri ayıklamak için Aspose.Note for .NET API’sini kullanacağız. OneNote belgelerini programlı olarak oluşturmanıza, okumanıza ve dönüştürmenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir OneNote belge işleme API’sidir. Lütfen API’nin DLL’sini indirin veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.Note

Tüm Metni OneNote’tan C# ile Çıkarın

Aşağıda verilen adımları izleyerek tüm metni OneNote belgesinden kolayca çıkarabiliriz:

 1. İlk olarak, Belge sınıfını kullanarak bir OneNote dosyası yükleyin.
 2. Bundan sonra, metni ayıklamak için RichText ile GetChildNodes yöntemini NodeType olarak çağırın.
 3. Son olarak, çıkarılan metni gösterin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir OneNote dosyasındaki tüm metnin nasıl ayıklanacağını gösterir.

// Bu kod örneği, tüm metnin OneNote belgesinden nasıl çıkarılacağını gösterir.
// Belgeyi Aspose.Note'a yükleyin.
Document oneFile = new Document(@"C:\Files\Note\Aspose.one");

// Metni al
string text = string.Join(Environment.NewLine, oneFile.GetChildNodes<RichText>().Select(e => e.Text)) + Environment.NewLine;

// Metni yazdır
Console.WriteLine(text);
OneNote Belgelerinden Tüm Metni Çıkarın.

OneNote Belgelerinden Tüm Metni Çıkarın.

C# dilinde OneNote’un Belirli Sayfalarından Metin Çıkarma

Aşağıda verilen adımları izleyerek OneNote belgesinin belirli sayfalarından metin çıkarabiliriz:

 1. İlk olarak, Belge sınıfını kullanarak bir OneNote dosyası yükleyin.
 2. Ardından, sayfaları ayıklamak için GetChildNodes yöntemini Page ile NodeType olarak çağırın.
 3. Bundan sonra, NodeType olarak RichText ile GetChildNodes yöntemini kullanarak metin öğelerinin bir listesini alın.
 4. Son olarak, çıkarılan metni gösterin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir OneNote dosyasının belirli bir sayfasından nasıl metin çıkarılacağını gösterir.

// Bu kod örneği, belirli bir sayfadan nasıl metin alınacağını gösterir.
// Sayfa düğümleri listesinden İlk sayfayı al
var page = oneFile.GetChildNodes<Page>().FirstOrDefault();

if (page != null)
{
  // Metni al
  IList<RichText> textNodes = page.GetChildNodes<RichText>();

  foreach (RichText t in textNodes)
  {
    // Metni yazdır
    Console.WriteLine(t.Text);
  }
}

C# ile OneNote’tan Görüntüleri Çıkarın

Ayrıca, aşağıda verilen adımları izleyerek görüntüleri OneNote belgesinden çıkarabiliriz:

 1. İlk olarak, Belge sınıfını kullanarak bir OneNote dosyası yükleyin.
 2. Bundan sonra, GetChildNodes yöntemini Image olarak NodeType kullanarak görüntülerin bir listesini alın.
 3. Son olarak, görüntü özelliklerini gösterin ve yerel diske kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir OneNote dosyasından görüntülerin nasıl çıkarılacağını gösterir.

// Bu kod örneği, tüm görüntülerin nasıl çıkarılacağını gösterir.
// Tüm Görüntü düğümlerini al
IList<Aspose.Note.Image> nodes = oneFile.GetChildNodes<Aspose.Note.Image>();

foreach (Aspose.Note.Image image in nodes)
{
  Console.WriteLine("Width: {0}", image.Width);
  Console.WriteLine("Height: {0}", image.Height);
  Console.WriteLine("OriginalWidth: {0}", image.OriginalWidth);
  Console.WriteLine("OriginalHeight: {0}", image.OriginalHeight);
  Console.WriteLine("FileName: {0}", image.FileName);
  Console.WriteLine("LastModifiedTime: {0}", image.LastModifiedTime);

  using (MemoryStream stream = new MemoryStream(image.Bytes))
  {
    using (Bitmap bitMap = new Bitmap(stream))
    {
      // Görüntü baytlarını bir dosyaya kaydet
      bitMap.Save(String.Format(@"C:\Files\Note\" + "{0}", Path.GetFileName(image.FileName)));
    }
  }

  Console.WriteLine("Image saved!");
  Console.WriteLine();
}
OneNote Belgelerinden Görüntüleri Çıkarın.

OneNote Belgelerinden Görüntüleri Çıkarın.

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, OneNote belgesinden veya belgenin belirli sayfalarından nasıl metin çıkarılacağını öğrendik. OneNote belgelerinden programlı olarak nasıl resim çıkarılacağını da gördük. Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.Note for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız