Java kullanarak OneNote Belgelerinden Metin veya Görüntü Çıkarma

OneNote belgesinde metin, çizimler, ekran kırpıntıları ve sesli yorumlar biçimindeki notları toplayabilir ve düzenleyebiliriz. Bazen Java uygulamalarında programlı olarak OneNote belgelerinden metin veya resim çıkarmamız gerekebilir. Bu tür çıkarma, ayıklanan metin veya görüntüleri ayrı ayrı yeniden kullanmamıza izin verir. Bu yazıda, Java kullanarak OneNote belgelerinden metin veya resim çıkarmayı öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

OneNote’tan Metin veya Görüntü Çıkarmak için Java API

OneNote belgesinden metin ve görüntüleri ayıklamak için Aspose.Note for Java API’sini kullanacağız. OneNote belgelerinin MS OneNote kullanılmadan programlı olarak oluşturulmasına, okunmasına ve dönüştürülmesine olanak tanır. Lütfen API’nin JAR’ını indirin veya Maven tabanlı bir Java uygulamasında aşağıdaki pom.xml yapılandırmasını ekleyin.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-note</artifactId>
  <version>22.1</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Java kullanarak OneNote Belgesindeki Tüm Metni Çıkarın

Aşağıda verilen adımları izleyerek tüm metni OneNote belgesinden kolayca çıkarabiliriz:

 1. İlk olarak, Belge sınıfını kullanarak bir OneNote dosyası yükleyin.
 2. Bundan sonra, metni ayıklamak için argüman olarak RichText.class ile GetChildNodes yöntemini çağırın.
 3. Son olarak, çıkarılan metni gösterin.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir OneNote dosyasındaki tüm metnin nasıl çıkarılacağını gösterir.

// Bu kod örneği, tüm metnin OneNode belgesinden nasıl ayıklanacağını gösterir.
// Belgeyi Aspose.Note'a yükleyin.
Document oneFile = new Document("D:\\Files\\Note\\Sample1.one");

// Metni al
List<RichText> textNodes = (List<RichText>) oneFile.getChildNodes(RichText.class);

for (RichText richText : textNodes) {
 if(!richText.getText().isBlank())
  System.out.println(richText.getText().toString());
}
Java kullanarak OneNote Belgesindeki Tüm Metni Çıkarın

Java kullanarak OneNote Belgesindeki Tüm Metni Çıkarın

Java’daki OneNote Belgesinin Belirli Sayfalarından Metin Alın

Aşağıda verilen adımları izleyerek OneNote belgesinin belirli sayfalarından metin çıkarabiliriz:

 1. İlk olarak, Document sınıfını kullanarak bir OneNote dosyası yükleyin.
 2. Ardından, sayfaları ayıklamak için argüman olarak Page.class ile GetChildNodes yöntemini çağırın.
 3. Ardından, sayfa listesinden dizinine göre belirli bir sayfa alın.
 4. Bundan sonra, argüman olarak RichText.class ile GetChildNodes yöntemini kullanarak sayfa için metin öğelerinin bir listesini alın.
 5. Son olarak, çıkarılan metni gösterin.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir OneNote dosyasının belirli bir sayfasından nasıl metin çıkarılacağını gösterir.

// Bu kod örneği, bir OneNode belgesinin belirli bir sayfasından metnin nasıl ayıklanacağını gösterir.
// Belgeyi Aspose.Note'a yükleyin
Document doc = new Document("D:\\Files\\Note\\Sample1.one");

// Sayfa düğümlerinin listesini al
List<Page> pages = doc.getChildNodes(Page.class);

// Sayfayı dizine göre al
Page page = pages.get(0);

// Sayfanın metnini al
List<RichText> textNodes = (List<RichText>) page.getChildNodes(RichText.class);

// Metni göster
for (RichText richText : textNodes) {
 if(!richText.getText().isBlank())
  System.out.println(richText.getText().toString());
}

Tüm sayfaları tek tek yineleyebilir ve aşağıda verilen kod örneğinde gösterildiği gibi her sayfa için metni çıkartabiliriz:

// Bu kod örneği, bir OneNode belgesinin sayfalarından metnin nasıl ayıklanacağını gösterir.
// Belgeyi Aspose.Note'a yükleyin.
Document doc = new Document("D:\\Files\\Note\\Sample1.one");

// Sayfa düğümlerinin listesini al
List<Page> pages = doc.getChildNodes(Page.class);

for (Page p : pages) {
 System.out.println("---- Page Started Here ----");

 List<RichText> textNodes = (List<RichText>) p.getChildNodes(RichText.class);

 for (RichText richText : textNodes) {
  if(!richText.getText().isBlank())
   System.out.println(richText.getText().toString());
 }

 System.out.println("---- Page Ended Here ----");
 System.out.println();
}
Java'daki OneNote Belgesinin Belirli Sayfalarından Metin Alın

Java’daki tüm Sayfalardan birer birer Metin Alın

Java kullanarak OneNote Belgesinden Görüntüleri Çıkarın

Ayrıca, aşağıda verilen adımları izleyerek görüntüleri OneNote belgesinden çıkarabiliriz:

 1. İlk olarak, Belge sınıfını kullanarak bir OneNote dosyası yükleyin.
 2. Bundan sonra, argüman olarak Image.class ile GetChildNodes yöntemini kullanarak görüntülerin bir listesini alın.
 3. Son olarak, görüntü özelliklerini gösterin ve yerel diske kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir OneNote dosyasından görüntülerin nasıl çıkarılacağını gösterir.

// Bu kod örneği, görüntülerin OneNode belgesinden nasıl ayıklanacağını gösterir.
// Belgeyi Aspose.Note'a yükleyin
Document doc = new Document("D:\\Files\\Note\\Sample1.one");

// Tüm görüntüleri al
List<Image> list = doc.getChildNodes(Image.class);
System.out.printf("Total Images: %s\n\n", list.size());

// Listeyi dolaş
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
 Image image = list.get(i);

 // Resim özelliklerini göster
 System.out.println("Width: " + image.getWidth());
 System.out.println("Height: " + image.getHeight());
 System.out.println("OriginalWidth: " + image.getOriginalWidth());
 System.out.println("OriginalHeight: " + image.getOriginalHeight());
 System.out.println("FileName: " + image.getFileName());
 System.out.println("LastModifiedTime: " + image.getLastModifiedTime());

 String outputFile = "ExtractImages_out" + i + "_" + image.getFileName();

 // resmi kaydet
 byte[] buffer = image.getBytes();
 Files.write(Paths.get("D:\\Files\\Note\\Images\\" + outputFile), buffer);
 System.out.printf("File saved: %s\n", outputFile);
}
Java kullanarak OneNote Belgesinden Görüntüleri Çıkarın

Java kullanarak OneNote Belgesinden Görüntüleri Çıkarın

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, tüm OneNote belgesinden veya belgenin belirli bir sayfasından nasıl metin çıkarılacağını öğrendik. OneNote belgelerinden programlı olarak nasıl resim çıkarılacağını da gördük. Ayrıca belgeleri kullanarak Aspose.Note for Java API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız