onenote metnini değiştir bul

OneNote dosyaları, hiyerarşide farklı sayfalar ve bölümler olarak depolanan dijital notlar içerir. Bu tür dosyalar, farklı amaçlar için metin, çizim, resim vb. içerebilir. OneNote dosyalarındaki bazı metinleri bulup değiştirmeniz gerekebilir. Her seferinde farklı sayfalar veya bölümler arasında gezinmek yerine, C# dilini kullanarak görevi programlı olarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki kullanım örneklerini inceleyin:

OneNote Dosyasında Metin Arayın ve Değiştirin – C# API Kurulumu

Aspose.Note for .NET API, OneNote dosyalarını oluşturmayı, düzenlemeyi ve değiştirmeyi destekler. DLL dosyasını Yeni Sürümler bölümünden hızlı bir şekilde indirebileceğiniz için API’yi yüklemek oldukça basittir. Alternatif olarak, Microsoft Visual Studio IDE’de aşağıdaki yükleme komutuyla NuGet galerisinden API’yi yapılandırabilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.Note

OneNote dosyasının tüm Sayfalarındaki Metni Programlı Olarak C# ile Bul ve Değiştir

OneNote dosyaları birkaç sayfa metin, şekil, resim veya çizim içerebilir. Ayrıca, birkaç metin cümlesi farklı sayfalarda tekrarlanabilir ve tüm örnekleri aramanız ve değiştirmeniz gerekebilir. OneNote dosyasının tüm sayfalarında metin bulmak ve değiştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Ara ve değiştir dizesini belirtin.
 2. Document sınıfını kullanarak girdi belgesini yükleyin.
 3. Tüm RichText düğümlerini alın.
 4. Dosyadaki değiştirilen dizeyi güncelleyin.
 5. Güncellenmiş bir not dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod, C# kullanarak programlı olarak OneNote dosyasının (.one) tüm sayfalarındaki metnin nasıl bulunacağını ve değiştirileceğini açıklar:

// Ara ve değiştir dizesini belirtin
Dictionary<string, string> replacements = new Dictionary<string, string>();
replacements.Add("2. Get organized", "New Text Here");

// Belgeyi Aspose.Note'a yükleyin.
Document oneFile = new Document(dataDir + "Aspose.one");

// Tüm RichText düğümlerini al
IList<RichText> textNodes = oneFile.GetChildNodes<RichText>();

foreach (RichText richText in textNodes)
{
  foreach (KeyValuePair<string, string> kvp in replacements)
  {
    if (richText != null && richText.Text.Contains(kvp.Key))
    {
      // Bir şeklin metnini değiştirme
      richText.Text = richText.Text.Replace(kvp.Key, kvp.Value);
    }
  }
}

// Güncellenmiş bir not dosyasını kaydet
oneFile.Save(dataDir + "ReplaceTextOnAllPages.one" , SaveFormat.One);

C# ile OneNote dosyasının Belirli Bir Sayfasındaki Metni Bul ve Değiştir

Belirli metin örneklerini OneNote dosyalarında bulabilir ve değiştirebilirsiniz. Bir OneNote dosyasının belirli bir sayfasındaki metni güncellemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Bul ve değiştir dizesini belirtin.
 2. Giriş belgesini Aspose.Note’a yükleyin.
 3. Tüm RichText düğümlerini alın.
 4. Belirli bir sayfadaki metni güncelleyin.
 5. Çıktı .one dosyasını Kaydet yöntemini kullanarak kaydedin.

Aşağıdaki kod, OneNote dosyasındaki belirli bir sayfadaki metnin C# ile programlı olarak nasıl bulunacağını ve değiştirileceğini gösterir:

// Bul ve değiştir metnini belirtin
Dictionary<string, string> replacements = new Dictionary<string, string>();
replacements.Add("voice over", "voice over new text");

// Belgeyi Aspose.Note'a yükleyin.
Document oneFile = new Document(dataDir + "Aspose.one");

IList<Page> pageNodes = oneFile.GetChildNodes<Page>();

// Tüm RichText düğümlerini al
IList<RichText> textNodes = pageNodes[0].GetChildNodes<RichText>();

foreach (RichText richText in textNodes)
{
  foreach (KeyValuePair<string, string> kvp in replacements)
  {
    if (richText != null && richText.Text.Contains(kvp.Key))
    {
      // Bir şeklin metnini değiştirme
      richText.Text = richText.Text.Replace(kvp.Key, kvp.Value);
    }
  }
}

// Desteklenen herhangi bir dosya biçiminde kaydedin
oneFile.Save(dataDir + "ReplaceTextOnParticularPage.one", SaveFormat.One);

Çözüm

Sonuç olarak, OneNote (.one) dosyasındaki metin içeriğini nasıl bulacağınızı ve değiştireceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, bir .one dosyasındaki metin içerikleriyle ilgili farklı kullanım durumlarını keşfettiniz. Belgeleri ziyaret ederek API’nin farklı özelliklerine göz atabilirsiniz. Ayrıca, Ücretsiz Destek Forumu bize yazarak kullanım durumunuzu veya POC’nizi tartışmak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Mutlu kodlama!

Ayrıca bakınız