Çıkartılan Görüntüyü Ekle OneNote

OneNote dosyaları popüler olarak not almak için kullanılır. Belirli durumlarda, bir OneNote .one belgesine bir resim eklemeniz veya çıkartmanız gerekebilir. Bu makale, C# kullanarak bir OneNote dosyasına nasıl resim ekleneceğini veya bu dosyadan nasıl resim çıkarılacağını kapsar.

OneNote .one Dosyasında Görüntü Ekleme veya Çıkarma – .NET API Kurulumu

Aspose.Note for .NET API, OneNote dosyalarının oluşturulmasını veya düzenlenmesini destekler. İndirilenler bölümünden DLL dosyasını indirerek veya Microsoft Visual Studio IDE’de aşağıdaki NuGet kurulum komutunu kullanarak yapılandırabilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.Note

C# OneNote .one Dosyasına Görüntü Ekle

Aşağıdaki adımlarla OneNote belgesine görüntü ekleyebilirsiniz:

 1. Bir LoadOptions sınıf nesnesi başlatın.
 2. Giriş OneNote dosyasını Belge sınıfıyla yükleyin.
 3. FirstChild özelliğine sahip belgenin ilk sayfasını alın.
 4. Resmi appendChildLast yöntemiyle sayfaya ekleyin.
 5. Son olarak, çıktı OneNote dosyasını kaydedin.

Aşağıdaki kod parçacığı, C# kullanarak bir OneNote .one belgesine nasıl resim ekleneceğini gösterir:

// LoadOptions sınıf nesnesini başlat.
LoadOptions options = new LoadOptions();

Document oneFile = new Document("Sample1.one", options);

// Belgenin ilk sayfasını alın.
Page page = oneFile.FirstChild;

// Dosyadan bir resim yükleyin.
Image image = new Image(oneFile, "Input.jpg");

// Görüntünün boyutunu ihtiyaçlarınıza göre değiştirin (isteğe bağlı).
image.Width = 100;
image.Height = 100;

// Görüntünün sayfadaki konumunu ayarlayın (isteğe bağlı).
image.VerticalOffset = 400;
image.HorizontalOffset = 100;

// Görüntü hizalamasını ayarla
image.Alignment = HorizontalAlignment.Right;

// Resmi sayfaya ekleyin.
page.AppendChildLast(image);

// Belgeyi .one biçiminde kaydedin.
oneFile.Save("InsertImage_out.one", SaveFormat.One);

C# kullanarak OneNote .one Dosyasından Görüntüleri Çıkarın

Bir OneNote dosyasındaki görüntüleri aşağıdaki adımlarla çıkarabilirsiniz:

 1. İlk olarak, girdi OneNote dosyasını Document sınıfıyla yükleyin.
 2. GetChildNodes yöntemini kullanarak tüm görüntüleri alın.
 3. Listeyi dolaşın ve çıktı görüntülerini kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir OneNote belgesinden görüntülerin nasıl çıkarılacağını açıklar:

// Belgeyi Document sınıfıyla yükleyin.
Document oneFile = new Document(dataDir + "Aspose.one");

// Tüm Görüntü düğümlerini al
IList<Image> nodes = oneFile.GetChildNodes<Image>();

foreach (Image image in nodes)
{
  using (MemoryStream stream = new MemoryStream(image.Bytes))
  {
    using (Bitmap bitMap = new Bitmap(stream))
    {
      // Görüntü baytlarını bir dosyaya kaydet
      bitMap.Save(String.Format("{0}", Path.GetFileName(image.FileName)));
    }
  }
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi herhangi bir sınırlama olmaksızın değerlendirmek için ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Sonuç olarak, C# dilinde bir OneNote .one dosyasına nasıl resim çıkaracağınızı veya ekleyeceğinizi öğrendiniz. Belgelere göz atarak API’nin diğer bazı özelliklerini keşfedebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir endişeniz olması durumunda ücretsiz destek forumundan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca bakınız