C# kullanarak OneNote'a Tablo Ekleme | OneNote Tablosu C#

OneNote, kullanıcıların düşüncelerini ve fikirlerini yapılandırılmış bir biçimde düzenlemelerine olanak tanıyan güçlü bir not alma uygulamasıdır. OneNote’un temel özelliklerinden biri, listeler oluşturmak, verileri karşılaştırmak ve daha fazlası için yararlı olabilecek tablo ekleme yeteneğidir. Bu kılavuzda C# kullanarak OneNote’a nasıl tablo ekleneceğini öğreneceğiz.

Bu makale aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 1. OneNote Belgesine Tablo Eklemek için C# API’si
 2. C#‘ı kullanarak OneNote’a Tablo Ekleme
 3. C#‘da Kilitli Sütunları Olan Bir Tablo Oluşturun
 4. Ücretsiz Kaynaklar

OneNote Belgelerine Tablo Eklemek için C# API’si

OneNote belgelerine tablo eklemek için Aspose.Note for .NET API’sini kullanacağız. Geliştiricilerin .NET uygulamalarında Microsoft OneNote dosyalarıyla (.one) çalışmasına olanak tanıyan güçlü bir API’dir. OneNote belgelerini oluşturmak, düzenlemek ve değiştirmek için kapsamlı bir dizi özellik sağlar.

Lütfen API’nin DLL’sini indirin veya aşağıdaki komutu kullanarak NuGet kullanarak yükleyin:

PM> Install-Package Aspose.Note

C# kullanarak OneNote’a Tablo ekleme

Aşağıdaki adımları izleyerek OneNote belgesine tablo ekleyebiliriz:

 1. Document sınıfını kullanarak yeni bir OneNote belgesi oluşturun.
 2. Page sınıfını kullanarak yeni bir sayfa ekleyin.
 3. Sırasıyla TableRow ve TableCell sınıflarını kullanarak tablo satırları ve hücreleri oluşturun.
 4. Table sınıfı nesnesini başlatın ve sütun genişliklerini ayarlayın.
 5. Bundan sonra AppendChildLast() yöntemini kullanarak tüm nesneleri ekleyin.
 6. Son olarak Kaydet yöntemini kullanarak belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak OneNote belgesinde nasıl tablo oluşturulacağını gösterir.

// Document sınıfının bir nesnesini oluşturun
Document doc = new Document();

// Sayfa sınıfı nesnesini başlat
Page page = new Page();

// TableRow sınıfı nesnesini başlat
TableRow row1 = new TableRow();

// TableCell sınıfı nesnelerini başlat
TableCell cell11 = new TableCell();
TableCell cell12 = new TableCell();
TableCell cell13 = new TableCell();

// Tablo hücresine ana hat öğeleri ekleme
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.1"));
cell12.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.2"));
cell13.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.3"));

// Tablo hücrelerinden satırlara
row1.AppendChildLast(cell11);
row1.AppendChildLast(cell12);
row1.AppendChildLast(cell13);

// TableRow sınıfı nesnesini başlat
TableRow row2 = new TableRow();

// TableCell sınıfı nesnelerini başlat
TableCell cell21 = new TableCell();
TableCell cell22 = new TableCell();
TableCell cell23 = new TableCell();

// Tablo hücresine ana hat öğeleri ekleme
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.1"));
cell22.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.2"));
cell23.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.3"));

// Tablo hücrelerini satırlara ekleme
row2.AppendChildLast(cell21);
row2.AppendChildLast(cell22);
row2.AppendChildLast(cell23);

// Tablo sınıfı nesnesini başlatın ve sütun genişliklerini ayarlayın
Table table = new Table()
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 } }
};

// Tablo satırlarını tabloya ekle
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

// Anahat nesnesini başlat
Outline outline = new Outline();

// OutlineElement nesnesini başlat
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();

// Anahat öğesi düğümüne tablo ekleyin
outlineElem.AppendChildLast(table);

// Anahatlara anahat öğesi ekleyin
outline.AppendChildLast(outlineElem);

// Sayfa düğümüne anahat ekleyin
page.AppendChildLast(outline);

// Belge düğümüne sayfa ekle
doc.AppendChildLast(page);

// Belgeyi kaydet
doc.Save("InsertTable_out.one");
static OutlineElement GetOutlineElementWithText(string text)
{
  OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();
  ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
  outlineElem.AppendChildLast(new RichText() { Text = text, ParagraphStyle = textStyle });
  return outlineElem;
}
C# kullanarak OneNote'a Tablo ekleme

C# kullanarak OneNote’a Tablo ekleme

C#’ta Kilitli Sütunlara Sahip Bir Tablo Oluşturma

Benzer şekilde yukarıda belirtilen adımları takip ederek OneNote belgesinde kilitli sütun genişliğine sahip bir tablo oluşturabiliriz. Ancak TableColumns sınıfı nesnesini oluştururken LockedWidth özelliğini true olarak belirtmemiz yeterli.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak OneNote belgesinde kilitli sütun genişliğine sahip bir tablonun nasıl oluşturulacağını gösterir.

// Document sınıfının bir nesnesini oluşturun
Document doc = new Document();

// Sayfa sınıfı nesnesini başlat
Page page = new Page();

// TableRow sınıfı nesnesini başlat
TableRow row1 = new TableRow();

// TableCell sınıfı nesnesini başlatın ve metin içeriğini ayarlayın
TableCell cell11 = new TableCell();
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("Small text"));
row1.AppendChildLast(cell11);

// TableRow sınıfı nesnesini başlat
TableRow row2 = new TableRow();

// TableCell sınıfı nesnesini başlatın ve metin içeriğini ayarlayın
TableCell cell21 = new TableCell();
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("Long  text  with  several  words and  spaces."));
row2.AppendChildLast(cell21);

// Tablo sınıfı nesnesini başlat
Table table = new Table()
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 70, LockedWidth = true } }
};

// Satır ekle
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

Outline outline = new Outline();
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();

// Tablo düğümü ekle
outlineElem.AppendChildLast(table);

// Anahat öğesi düğümü ekle
outline.AppendChildLast(outlineElem);

// Anahat düğümü ekle
page.AppendChildLast(outline);

// Sayfa düğümü ekle
doc.AppendChildLast(page);

// Kaydetmek
doc.Kaydetmek("CreateTableWithLockedColumns_out.one");

Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Note for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için lütfen ücretsiz bir geçici lisans alın.

OneNote Tablosu – Ücretsiz Kaynaklar

OneNote belgelerine tablo eklemenin yanı sıra, aşağıdaki kaynakları kullanarak API hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve çeşitli diğer özellikleri keşfedebilirsiniz:

Çözüm

Bu kılavuzda OneNote’ta C# kullanarak nasıl tablo ekleneceğini gördük. Bu makalede özetlenen adımları izleyerek OneNote’ta kolayca tablo oluşturabilir ve C# kullanarak bu tabloya veri ekleyebilirsiniz. Bu, görevleri otomatikleştirmek ve not alma ihtiyaçlarınız için özel çözümler oluşturmak için yararlı olabilir. Herhangi bir belirsizlik durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuz üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız