Görüntüden XML'e C#

Bazen veriler görüntü şeklinde olabilir. Bu tür verileri işlemeniz gerekebilir, bu nedenle görüntüyü XML dönüştürme işlemi bu tür senaryolarda yardımcı olabilir. JPG, PNG veya diğer görüntü biçimlerindeki bir görüntüyü programlı olarak C# dilinde XML biçimine dönüştürebilirsiniz. Bu makale, C# dilinde programlı olarak OCR işlemi gerçekleştirerek bir görüntünün XML’e nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

C# dilinde OCR ile JPG veya PNG Görüntüden XML Dönüştürücüye – API Kurulumu

Aspose.OCR for .NET API tarafından desteklenen diğer dosya biçimlerinin yanı sıra görüntüler üzerinde de optik karakter tanıma gerçekleştirebilirsiniz. Yeni Sürümler bölümünden DLL dosyasını indirmeniz veya aşağıdaki NuGet kurulum komutunu çalıştırmanız yeterlidir:

PM> Install-Package Aspose.OCR

Görüntüyü OCR ile Programlı Olarak C# Dilinde XML Verilerine Dönüştürün

Bir görüntüyü OCR ile işleyebilir ve ayıklanan bilgileri aşağıdaki adımlarla XML formatında dışa aktarabilirsiniz:

  1. AsposeOcr sınıfının bir örneğini oluşturun.
  2. Bir RecognitionSettings sınıf nesnesini başlatırken görüntüyü tanıyın.
  3. Ayıklanan bilgileri XML biçiminde yazdırın.

Aşağıdaki kod parçacığı, bir görüntünün C# kullanarak XML verilerine nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// AsposeOcr sınıfının bir örneğini başlat
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Bir AsposeOcr nesnesi oluşturun
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Sonucu XML formatında yazdırın
Console.WriteLine($"XML: {result.GetXml()}");

JPG veya PNG Görüntüsünü C# ile XML Dosyasına Dönüştürün

Belirli senaryolarda, bir görüntüden XML verilerini çıkarırken, XML verilerini konsol çıktısına yazdırmak yerine içeren bir çıktı dosyası oluşturmanız gerekebilir. Çıktı dosyası için dosya yolunu ve kaydetme biçimini belirtmeniz gerekir. Aşağıdaki adımlar, bir JPG veya PNG görüntüsünü XML biçimli bir dosyaya dönüştürme sürecini açıklamaktadır:

  1. AsposeOcr sınıfının bir örneğini başlatın.
  2. RecognitionSettings sınıfından bir nesne oluştururken görüntüyü OCR ile işleyin.
  3. Çıktı dosyasını XML biçiminde kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, bir JPG veya PNG görüntüsünün programlı olarak C# dilinde XML biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// AsposeOcr sınıfının bir örneğini başlat
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Bir AsposeOcr nesnesi oluşturun
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Çıktıyı bir XML dosyası olarak kaydedin
result.Save("D://file.xml", SaveFormat.Xml);

Ücretsiz API Lisansı Alın

Ücretsiz geçici lisans talep ederek API’nin tüm özelliklerini kontrol edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, bir JPG veya PNG görüntüsünü C# dilinde programlı olarak OCR ile XML verilerine dönüştürmeyi öğrendiniz. Ayrıca documentation alanından geçerek API’nin diğer OCR özelliklerine göz atabilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik veya endişeniz olması durumunda lütfen forumdan bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

C# dilinde OCR ile Görüntüyü JSON’a Dönüştür