Görüntüyü XML java'ya dönüştürme

XML dosyaları, verilerin depolanması ve taşınması için verileri yapılandırmak için sıklıkla kullanılır. Bazen bir görüntü, daha fazla işlemeniz gerekebilecek bazı veriler veya bilgiler içerebilir. Bir JPG veya PNG görüntüsünü kolayca XML formatına dönüştürebilirsiniz. Bu makalede, JPG veya PNG resim dosyasının Java’da programlı olarak OCR ile XML formatına nasıl dönüştürüleceği açıklanmaktadır.

Java’da OCR ile JPG veya PNG Görüntüden XML Dönüştürücüye – API Kurulumu

Optik karakter tanıma tekniğini, Aspose.OCR for Java API tarafından desteklenen görüntülere ve diğer birçok dosya formatına uygulayabilirsiniz. JAR dosyasını İndirilenler sayfasından indirebilir veya API’ye Aspose Deposu erişmek için aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanabilirsiniz:

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-ocr</artifactId>
  <version>22.5</version>
</dependency>

Görüntüyü Java’da Programlı Olarak OCR ile XML Verilerine Dönüştürün

Bir JPG veya PNG görüntüsünü aşağıdaki adımları izleyerek OCR işlemleriyle XML’e dönüştürebilirsiniz:

 1. AsposeOCR sınıfından bir nesne başlatın.
 2. Görüntüyü tanımak için bir RecognitionResult sınıf nesnesi oluşturun.
 3. Ayıklanan XML verilerini yazdırın.

Aşağıdaki kod örneği, bir görüntünün Java’da programlı olarak XML verilerine nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

// AsposeOCR sınıfının bir örneğini başlat
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// RecognitionSettings sınıfından bir nesne oluştururken görüntüyü tanıyın
RecognitionResult result = api.RecognizePage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Tanınan verileri XML biçiminde alın
String xml = result.GetXml();

JPG veya PNG Görüntüsünü Java’da Bir XML Dosyasına Dönüştürün

Bir görüntüyü XML formatına dönüştürebilir ve dönüştürülen verileri bir dosyaya yazabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar, bir JPG veya PNG görüntüsünü bir XML dosyasına dönüştürme sürecini detaylandırır:

 1. AsposeOCR sınıfından bir nesne oluşturun.
 2. RecognitionSettings sınıfının bir örneğini başlatın ve görüntüyü OCR ile tanıyın.
 3. Çıktı dosyasını bir XML dosyası olarak yazın.

Aşağıdaki kod, bir JPG veya PNG görüntüsünün Java’da programlı olarak XML’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// AsposeOCR sınıfının bir örneğini başlat
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// RecognitionSettings sınıfından bir nesne oluştururken görüntüyü tanıyın
RecognitionResult result = api.RecognizePage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Tanınan verileri bir XML dosyası olarak kaydedin
result.save("D://file.xml", Format.Xml);

Ücretsiz API Lisansı Alın

Herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmadan API’nin tüm özelliklerini test edebilirsiniz. Ücretsiz geçici lisans talep etmeniz yeterlidir.

Çözüm

Bu makalede, Java’da programlı olarak bir JPG veya PNG görüntüsünü XML verilerine veya OCR’li bir dosyaya dönüştürmeyi öğrendiniz. Ayrıca, belgeleme bölümündeki farklı bölümlerde farklı özellikler ve kullanım durumları ele alınmaktadır. Lütfen herhangi bir sorunuz olması durumunda forumda bize yazmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

Java’da OCR ile Görüntüyü Excel’e Dönüştürün