JPG PNG Görüntüsünden JSON C#'a

Görüntüler veya grafikler, metin, resim, grafik vb. içerebilen çok sayıda görsel bilgiyi gösterir. Bazen bir JPG veya PNG görüntüsündeki bazı bilgileri JSON’e dönüştürmek isteyebilirsiniz. ] bazı verileri işlemek için biçimlendirin. Bu tür gereksinimler doğrultusunda, bu makale, C# dilinde programlı olarak OCR işlemi gerçekleştirerek bir görüntünün JSON’a nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır.

C# dilinde OCR ile JSON Dönüştürücüsüne JPG veya PNG Görüntüsü – API Kurulumu

Aspose.OCR for .NET API kullanarak OCR gerçekleştirerek bir görüntüden herhangi bir veri veya bilgiyi çıkarabilirsiniz. İndirilenler sayfasından DLL referans dosyasını indirerek veya aşağıdaki NuGet kurulum komutuyla API’ye kolayca erişebilirsiniz:

PM> Install-Package Aspose.OCR

Görüntüyü OCR ile Programlı Olarak C# ile JSON’a Dönüştürün

Aşağıdaki adımları izleyerek bazı verileri veya bilgileri ayıklamak için OCR ile bir görüntüyü JSON formatına dönüştürebilirsiniz:

 1. AsposeOcr sınıfından bir nesne başlatın.
 2. RecognitionResult sınıfından bir nesne oluşturun ve görüntüyü tanıyın.
 3. Çıkış JSON verilerini yazdırın.

Aşağıdaki kod örneği, bir görüntünün C# dilinde OCR ile JSON’a nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

// AsposeOcr sınıfının bir örneğini başlat
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Giriş görüntüsünü tanıma
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Sonucu JSON olarak yazdır
Console.WriteLine($"JSON: {result.GetJson()}");

C# Görüntü Düzeltmeleriyle JPG veya PNG Görüntüsünü JSON’a Dönüştürün

Optik karakter tanıma tekniklerini uygulamadan önce bazı görüntülerin işlenmesi gerekebilir. Bu tür işlemler, otomatik eğiklik düzeltmesini, eşik değerlerini, dili veya RecognitionSettings sınıfı tarafından sunulan diğer özellikleri belirtmek gibi görüntü düzeltmelerini içerebilir. Görüntü düzeltmeleri yapmak ve ardından görüntüyü JSON formatına dönüştürmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 1. AsposeOcr sınıfından bir nesne oluşturun.
 2. RecognitionSettings sınıfının görüntü düzeltme özelliklerini ayarlarken görüntüyü tanıyın.
 3. Çıktı sonucunu JSON formatında yazın.

Aşağıdaki kod, C# dilinde görüntü düzeltmeleri ile bir görüntünün JSON’a nasıl dönüştürüleceğini açıklamaktadır:

// AsposeOcr sınıfının bir örneğini başlat
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Giriş görüntüsünü tanıma
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("sample.png", new RecognitionSettings
{
  AutoSkew = true,
  ThresholdValue = 230,
  Language = Language.Eng
});

// Sonucu JSON olarak yazdır
Console.WriteLine($"JSON: {result.GetJson()}");

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmadan test etmek için ücretsiz geçici lisans talep edebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde programlı olarak OCR ile bir JPG veya PNG görüntüsünü JSON biçimine dönüştürmeyi incelediniz. Ayrıca, çıktı JSON verilerinin doğruluk düzeyini artırmak için giriş görüntüsünde bazı görüntü düzeltmelerinin nasıl gerçekleştirileceğini de açıklar. Ayrıca, belgeleri ziyaret ederek diğer OCR özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir endişe durumunda, lütfen bize forumdan yazın.

Ayrıca bakınız

C# dilindeki DjVu Görüntüsünde OCR ile Metni Tanıyın