Dönüştürme-Ekran Görüntüsü-Metin-OCR-Java

Mesajlardan, dijital işlem uygulamalarından ve diğer birçok platformdan farklı ekran görüntülerini işlemeniz gerekebilir. Bu tür ekran görüntüleri, Optik Karakter Tanıma (OCR) yöntemleriyle çıkarabileceğiniz metin bilgilerini içerebilir. Buna göre, bu makale Java’da OCR ile bir ekran görüntüsünün metne nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

Metin Dönüştürücü Java OCR Kitaplığının Ekran Görüntüsü – Kurulum

Aspose.OCR for Java kitaplığı, optik karakter tanıma teknikleri uygulayarak bir görüntüyü metne dönüştürebilir. Referans JAR dosyasını İndirilenler bölümünden kolayca indirebilir veya uygulamanızdaki pom.xml dosyasında aşağıdaki Maven yapılandırmalarını ayarlayabilirsiniz:

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-ocr</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Java’da OCR ile Ekran Görüntüsünü Metne Dönüştürün

Aşağıdaki adımları izleyerek bir ekran görüntüsünü Java’da OCR ile metne dönüştürebilirsiniz:

 • AsposeOCR sınıfından bir nesne oluşturun.
 • Ekran görüntüsündeki metni tanıyın.
 • Çıktı metni dizesini alın.

Aşağıdaki kod parçacığı, Java’da bir ekran görüntüsünün resme nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// API örneği oluştur
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// OCR ile ekran görüntüsünü metne dönüştürün
try {
	String result = api.RecognizePage("test.png");
	System.out.println("Result: " + result);
} catch (IOException e) {
	e.printStackTrace();
}

Java kullanarak OCR ile Ekran Görüntüsünü URL’den Metne Dönüştürün

Belirli durumlarda, bir ekran görüntüsü DropBox URL’si veya başka herhangi bir hizmetle paylaşılır. Süreci sorunsuz ve basit tutmak için görüntüyü indirmeniz ve ardından işlemeniz gerekmez. Bunun yerine, bu ekran görüntüsünü metne dönüştürmek için URL’yi yapıştırın. Bu işlemi tamamlamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 • AsposeOCR sınıfından bir nesne başlatın.
 • Tanıma ayarlarını belirtin.
 • Ekran görüntüsünü OCR ile işleyin ve metin dizesini alın.

Aşağıdaki kod parçacığı, Java’da programlı olarak OCR ile bir ekran görüntüsünün metne nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// API örneği oluştur
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

String uri = "https://www.castlegateit.co.uk/wp-content/uploads/2016/09/justified_text.png";

// Tanıma ayarlarını yap
RecognitionSettings settings = new RecognitionSettings();
settings.setAutoSkew(false);

// Sonuç nesnesini al
RecognitionResult result = null;
try {
	result = api.RecognizePageFromUri(uri, settings);
} catch (IOException e) {
	e.printStackTrace();
}

// OCR ile ekran görüntüsünü metne dönüştürün
System.out.println("Result: \n" + result.recognitionText+"\n\n");

Ücretsiz API Lisansı Alın

Ücretsiz Geçici Lisans talep ederek API’yi herhangi bir değerlendirme sınırlaması olmaksızın test edebilirsiniz.

Çözüm

Sonuç olarak, Java’da OCR ile bir ekran görüntüsünü nasıl metne dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, belgeler bölümünü ziyaret ederek API’nin diğer birçok özelliğini keşfedebilir veya şüphelerinizden herhangi birini tartışmak isterseniz forumda bize yazabilirsiniz.

Ayrıca bakınız